Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاه مجازی "هرات؛ نگین خراسان" برگزار شد

بنیاد فرهنگی آقاخان و گوگل آرتس، نمایشگاه مجازی دایمی را از چند بازمانده مطرح و تاریخی هرات برگزار کرده‌اند.

این نمایشگاه زیر نام "هرات؛ نگین خراسان" به منظور معرفی بازمانده‌های کهن هرات برگزار شده است.

قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات و مسجد جامع بزرگ این ولایت، بیشتر از دیگر بازمانده‌های تاریخی در این نمایشگاه دیده می‌شوند. بنیاد فرهنگی آقاخان گفته است که این نمایشگاه بر معماری و هنرهای تزئینی شهر هرات نیز متمرکز است.

بنیاد فرهنگی آقاخان گفته است: «هدف این نمایشگاه برجسته کردن میراث غنی فرهنگی افغانستان و افزایش آگاهی در داخل و خارج از کشور در مورد نیازمندی به ادامه حفاظت از این میراث برای نسل‌های آینده افغانستان می‌باشد.»

در این نمایشگاه مجازی، از شهر هرات همچون شهر ۲هزار ساله یاد شده است.

در همین حال، این نمایشگاه مجازی با استتقبال ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات روبه‌رو شده است.

زلمی صفا، مدیر حفاظت آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در این باره گفت: «بناهای تاریخی در سطح محلی، در سطح ملی یا در سطح بین‌المللی معرفی کند بخاطری‌که هم این‌ها محافظت می‌شود هم شناختی پیدا می‌شود برای بازدیدکنند‌گان داخلی و خارجی.»

به باور برخی از فرهنگیان، این نمایشگاه مجازی زمینه معرفی و ثبت برخی از بازمانده‌های تاریخی هرات را در فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو فراهم می‌سازد.

محمد صدیق میر، کارشناس فرهنگی، در این باره گفت: «من فکر می‌کنم که یک اقدام بسیار نیک و ملموسی است که این می‌تواند زمینه‌ی ثبت بخش‌هایی از هرات و آبدات تاریخی هرات را در سازمان علمی-فرهنگی یونسکو تسجیل کند.»

هرات از ولایت‌های باستانی و کهن کشور است که حدود ۸۰۰ بازمانده تاریخی دارد و تا هنوز بیش از ۲۰۰ بازمانده تاریخی این ولایت شامل فهرست ملی شده اند.

نمایشگاه مجازی "هرات؛ نگین خراسان" برگزار شد

این نمایشگاه زیر نام "هرات؛ نگین خراسان" به منظور معرفی بازمانده‌های کهن هرات برگزار شده است.

تصویر بندانگشتی

بنیاد فرهنگی آقاخان و گوگل آرتس، نمایشگاه مجازی دایمی را از چند بازمانده مطرح و تاریخی هرات برگزار کرده‌اند.

این نمایشگاه زیر نام "هرات؛ نگین خراسان" به منظور معرفی بازمانده‌های کهن هرات برگزار شده است.

قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات و مسجد جامع بزرگ این ولایت، بیشتر از دیگر بازمانده‌های تاریخی در این نمایشگاه دیده می‌شوند. بنیاد فرهنگی آقاخان گفته است که این نمایشگاه بر معماری و هنرهای تزئینی شهر هرات نیز متمرکز است.

بنیاد فرهنگی آقاخان گفته است: «هدف این نمایشگاه برجسته کردن میراث غنی فرهنگی افغانستان و افزایش آگاهی در داخل و خارج از کشور در مورد نیازمندی به ادامه حفاظت از این میراث برای نسل‌های آینده افغانستان می‌باشد.»

در این نمایشگاه مجازی، از شهر هرات همچون شهر ۲هزار ساله یاد شده است.

در همین حال، این نمایشگاه مجازی با استتقبال ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات روبه‌رو شده است.

زلمی صفا، مدیر حفاظت آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در این باره گفت: «بناهای تاریخی در سطح محلی، در سطح ملی یا در سطح بین‌المللی معرفی کند بخاطری‌که هم این‌ها محافظت می‌شود هم شناختی پیدا می‌شود برای بازدیدکنند‌گان داخلی و خارجی.»

به باور برخی از فرهنگیان، این نمایشگاه مجازی زمینه معرفی و ثبت برخی از بازمانده‌های تاریخی هرات را در فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو فراهم می‌سازد.

محمد صدیق میر، کارشناس فرهنگی، در این باره گفت: «من فکر می‌کنم که یک اقدام بسیار نیک و ملموسی است که این می‌تواند زمینه‌ی ثبت بخش‌هایی از هرات و آبدات تاریخی هرات را در سازمان علمی-فرهنگی یونسکو تسجیل کند.»

هرات از ولایت‌های باستانی و کهن کشور است که حدود ۸۰۰ بازمانده تاریخی دارد و تا هنوز بیش از ۲۰۰ بازمانده تاریخی این ولایت شامل فهرست ملی شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره