Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت زنان به اتهام قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر

آمریت نظارت ولایت کابل می‌گوید که بیش از ده زن به اتهام قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر از آغاز سال تاکنون بازداشت شده‌اند که در زندان بسر می‌برند.

این زنان از بخش‌های گوناگون کابل بازداشت شده که قرار است شماری آنان پس از بررسی به زندان پل چرخی کابل انتقال شوند.

مولوی سید فضل الله ابوعبیده، آمر نظارت‌خانه ولایت کابل، می‌گوید: «به جرم قاچاق مواد مخدر از ولسوالی‌ها، ناحیه‌ها و حوزه‌های مختلف اینجا آورده‌اند.»

سیمین احمدزی، آمر نظارت‌خانه زنانه ولایت کابل، گفت: «اینجا موقتی می‌باشند بعد از مدتی که جرم شان ثابت می‌شود باز این‌ها را به پل چرخی انتقال می‌دهیم باز آنجا برای شان همه چیز مهیا است.»

افزون بر این زنان که متهم به قاچاق و خرید وفروش مواد مخدر استند، شماری دیگر نیز در نظارت‌خانه ولایت کابل بسر می‌برند. آنان متهم به جرم‌های گوناگون استند.

یکی از زنان جوان که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت است، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «در خانه ما پولیس‌ها آمدند هشت صبح بود یک بیک تابلیت "K" و این چیزها بود و ما را گرفتار کردند.»

یکی دیگر از این زنان که مادر هفت فرزند است، می‌گوید: «در خانه ما ۱۵ قوطی تابلیت زیگپ بود طالبان آمدند خانه ما تابلیت‌ها را گرفتند و ما را در قومندانی آوردند سوال و جواب کردند و بعد از آن من را اینجا آوردند.»

در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که پرونده‌های بیش از ۳۶۰۰ متهم به قاچاق مواد مخدر که زنان نیز استند، به دادگاه سپرده شده‌اند.

ملا عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: «سه هزار و پنج عملیات شده است و ما ۳۶۴۱ تن مظنون را گرفتار کردیم و به محکمه سپردیم و برخورد ما همین قسم است.»

این در حالی‌ست که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه رسمی‌اش نوشته است که افغانستان هنوز هم منبع تولید ۸۵ درصد تریاک جهان است؛ اما معینیت مبارزه با مواد مخدر همواره ادعاهای کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در کشور، رد کرده است.

بازداشت زنان به اتهام قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که پرونده‌های بیش از ۳۶۰۰ متهم به قاچاق مواد مخدر به دادگاه سپرده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

آمریت نظارت ولایت کابل می‌گوید که بیش از ده زن به اتهام قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر از آغاز سال تاکنون بازداشت شده‌اند که در زندان بسر می‌برند.

این زنان از بخش‌های گوناگون کابل بازداشت شده که قرار است شماری آنان پس از بررسی به زندان پل چرخی کابل انتقال شوند.

مولوی سید فضل الله ابوعبیده، آمر نظارت‌خانه ولایت کابل، می‌گوید: «به جرم قاچاق مواد مخدر از ولسوالی‌ها، ناحیه‌ها و حوزه‌های مختلف اینجا آورده‌اند.»

سیمین احمدزی، آمر نظارت‌خانه زنانه ولایت کابل، گفت: «اینجا موقتی می‌باشند بعد از مدتی که جرم شان ثابت می‌شود باز این‌ها را به پل چرخی انتقال می‌دهیم باز آنجا برای شان همه چیز مهیا است.»

افزون بر این زنان که متهم به قاچاق و خرید وفروش مواد مخدر استند، شماری دیگر نیز در نظارت‌خانه ولایت کابل بسر می‌برند. آنان متهم به جرم‌های گوناگون استند.

یکی از زنان جوان که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت است، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «در خانه ما پولیس‌ها آمدند هشت صبح بود یک بیک تابلیت "K" و این چیزها بود و ما را گرفتار کردند.»

یکی دیگر از این زنان که مادر هفت فرزند است، می‌گوید: «در خانه ما ۱۵ قوطی تابلیت زیگپ بود طالبان آمدند خانه ما تابلیت‌ها را گرفتند و ما را در قومندانی آوردند سوال و جواب کردند و بعد از آن من را اینجا آوردند.»

در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که پرونده‌های بیش از ۳۶۰۰ متهم به قاچاق مواد مخدر که زنان نیز استند، به دادگاه سپرده شده‌اند.

ملا عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: «سه هزار و پنج عملیات شده است و ما ۳۶۴۱ تن مظنون را گرفتار کردیم و به محکمه سپردیم و برخورد ما همین قسم است.»

این در حالی‌ست که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه رسمی‌اش نوشته است که افغانستان هنوز هم منبع تولید ۸۵ درصد تریاک جهان است؛ اما معینیت مبارزه با مواد مخدر همواره ادعاهای کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در کشور، رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره