Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار توماس وست با رهبران و بازرگانان افغان در امارات متحده عربی

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان در سفرش به امارات متحده عربی با شماری از سیاستمداران و بازرگانان افغان دیدار کرده است.

آقای وست در صفحۀ تویترش نگاشته است که با حاجی صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی و شماری دیگری از بازرگانان افغان مقیم آن کشور دیدار کرده است.

نماینده ویژه امریکا افزوده است که در این دیدار، درباره چالش‌های فراراه بانکداران، بازسازی، خطوط هوایی و موارد دیگر گفت‌وگو شده است.

به گفته آقای وست، معاملات بانکی هنوز هم یک چالشی است که نیاز به بهبود در سیاست‌های مالی و پولی و کارمندان از سوی امارت اسلامی دارد.

آقای وست همچنان در رشته تویت‌های از دیدارش با مقام‌های حکومتی امارات متحده عربی خبر داده و گفته است که درباره منافع مشترک در افغانستان به شمول حفاظت از حقوق اساسی افغان‌ها، ثبات اقتصادی و شدت بخشیدن کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده‌اند.

نماینده ویژه امریکا پیش از این با مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در دبی دیدار کرده و درباره مسایل همچو آموزش دختران، کار زنان، ثبات اقتصادی و اجتماعی بحث کرده‌است.

آقای وست گفت: «امارات متحده عربی یک نقش مهم و فعال دیپلماتیک در عرصه یک مرکزیت درازمدت تجارتی افغانستان می‌باشد.»

دیدار توماس وست با رهبران و بازرگانان افغان در امارات متحده عربی

نماینده ویژه امریکا افزوده است که در این دیدار، درباره چالش‌ها و پیشرفت‌های فراراه بانکداران، بازسازی، خطوط هوایی و موارد دیگر گفت‌وگو شده است.

تصویر بندانگشتی

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان در سفرش به امارات متحده عربی با شماری از سیاستمداران و بازرگانان افغان دیدار کرده است.

آقای وست در صفحۀ تویترش نگاشته است که با حاجی صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی و شماری دیگری از بازرگانان افغان مقیم آن کشور دیدار کرده است.

نماینده ویژه امریکا افزوده است که در این دیدار، درباره چالش‌های فراراه بانکداران، بازسازی، خطوط هوایی و موارد دیگر گفت‌وگو شده است.

به گفته آقای وست، معاملات بانکی هنوز هم یک چالشی است که نیاز به بهبود در سیاست‌های مالی و پولی و کارمندان از سوی امارت اسلامی دارد.

آقای وست همچنان در رشته تویت‌های از دیدارش با مقام‌های حکومتی امارات متحده عربی خبر داده و گفته است که درباره منافع مشترک در افغانستان به شمول حفاظت از حقوق اساسی افغان‌ها، ثبات اقتصادی و شدت بخشیدن کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده‌اند.

نماینده ویژه امریکا پیش از این با مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع در دبی دیدار کرده و درباره مسایل همچو آموزش دختران، کار زنان، ثبات اقتصادی و اجتماعی بحث کرده‌است.

آقای وست گفت: «امارات متحده عربی یک نقش مهم و فعال دیپلماتیک در عرصه یک مرکزیت درازمدت تجارتی افغانستان می‌باشد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره