Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح تازه شهرداری کابل برای تزیین چهارراه‌ها و ساخت جاده‌ها

شهرداری کابل می‌گوید که تمامی چهارراه‌ها در شهر کابل را با نماهای گوناگون تزیین می‌کند و تا کنون بیست چهارراه در کابل با نمادهای مختلف مزیین شده‌اند.

چهارراه دهن باغ زنانه در کابل یکی از بیست چهارراه است که با ساخت کره زمین آراسته شده است. نمای کره زمین در این بخش پایتخت هشت متر قطر دارد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «ما از ۱۸۱ پروژه که اعلان داده بودیم به گونه مشخص بیشتر از ۶۴ فیصدش که در حدود ۱۰۵ پروژه می‌شود؛ پروژه سرک سازی بود و این پروژه‌های سرک سازی فعلا که ما و شما صحبت می‌کنیم در جاهای مختلف در مراحل متفاوت قرار دارد.»

جاوید احمد، باشنده کندهار، که به کابل آمده است، به طلوع‌نیوز گفت: «از کندهار آمدیم شهرداری کابل این قسم چهارراهی‌ها ساخته است جاهای زیبا ساخته است.»

افزون بر ساختن نماها در چهارراه‌های پایتخت، شهرداری کابل می‌کوشد تا راه‌های جلوگیری از ازدحام را در کابل نیز دریابد.

شهرداری کابل اکنون بیش از ۱۰۰ پروژه ساخت جاده را نیز زیر دست دارد.

از سویی هم، پایتخت‌نشینان فعالیت‌های شهرداری کابل را می‌ستایند.

ذکرالله، باشنده کابل، در این باره گفت: «ببینید که بخاطر یک چوک چقدر مردم میایند تصویر می‌گیرند جمع می‌شوند خوش می‌شوند هر قدری که وطن آباد باشد آرام باشد مردم خوش است.»

عبدالله، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «در ادامه ساخت چهارراهی‌ها و سرک‌ها، برای ما پارک‌ها و جاهای سرسبز جور کند که ما برای ورزش (فوتبال و کریکت) استفاده کنیم و ما برای درس و مطالعه بر سرسبزی نیاز داریم.»

به گفته نماینده شهرداری کابل، شهرداری کار روی طرح‌های بازسازی برای سال ۱۴۰۲ را نیز آغاز کرده ‌است.

طرح تازه شهرداری کابل برای تزیین چهارراه‌ها و ساخت جاده‌ها

افزون بر ساختن نماها در چهارراه‌های پایتخت، شهرداری کابل می‌کوشد تا راه‌های جلوگیری از ازدحام را در کابل نیز دریابد.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل می‌گوید که تمامی چهارراه‌ها در شهر کابل را با نماهای گوناگون تزیین می‌کند و تا کنون بیست چهارراه در کابل با نمادهای مختلف مزیین شده‌اند.

چهارراه دهن باغ زنانه در کابل یکی از بیست چهارراه است که با ساخت کره زمین آراسته شده است. نمای کره زمین در این بخش پایتخت هشت متر قطر دارد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «ما از ۱۸۱ پروژه که اعلان داده بودیم به گونه مشخص بیشتر از ۶۴ فیصدش که در حدود ۱۰۵ پروژه می‌شود؛ پروژه سرک سازی بود و این پروژه‌های سرک سازی فعلا که ما و شما صحبت می‌کنیم در جاهای مختلف در مراحل متفاوت قرار دارد.»

جاوید احمد، باشنده کندهار، که به کابل آمده است، به طلوع‌نیوز گفت: «از کندهار آمدیم شهرداری کابل این قسم چهارراهی‌ها ساخته است جاهای زیبا ساخته است.»

افزون بر ساختن نماها در چهارراه‌های پایتخت، شهرداری کابل می‌کوشد تا راه‌های جلوگیری از ازدحام را در کابل نیز دریابد.

شهرداری کابل اکنون بیش از ۱۰۰ پروژه ساخت جاده را نیز زیر دست دارد.

از سویی هم، پایتخت‌نشینان فعالیت‌های شهرداری کابل را می‌ستایند.

ذکرالله، باشنده کابل، در این باره گفت: «ببینید که بخاطر یک چوک چقدر مردم میایند تصویر می‌گیرند جمع می‌شوند خوش می‌شوند هر قدری که وطن آباد باشد آرام باشد مردم خوش است.»

عبدالله، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «در ادامه ساخت چهارراهی‌ها و سرک‌ها، برای ما پارک‌ها و جاهای سرسبز جور کند که ما برای ورزش (فوتبال و کریکت) استفاده کنیم و ما برای درس و مطالعه بر سرسبزی نیاز داریم.»

به گفته نماینده شهرداری کابل، شهرداری کار روی طرح‌های بازسازی برای سال ۱۴۰۲ را نیز آغاز کرده ‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره