Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیات وزارت مهاجران برای اشتراک در نشستی به ایران رفت

شماری از مقام‌های وزارت مهاجران وعودت کنندگان برای شرکت در نشست چهارجانبه که به گونه مشترک میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار می‌شود، به ایران سفر کرده‌اند.

مسوولان این وزارت می‌گویند که قرار است مشکلات مهاجران افغانستان در ایران و جستجوی راه‌های حل در این نشست بررسی شوند.

عبدالرحمان راشد، معین مسلکی وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان، گفت: «همرای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان که در این کشورها مهاجران ما هستند، همرای شان توافق‌نامه امضا می‌کنیم که به چه طرز و طریقه مشکلات شان حل کند تا آنان داوطلبانه به کشور برگشت کنند.»

درهمین حال، شماری از مهاجران و پناهجویان افغانستان که در کشورهای مختلف بسر می‌برند، می‌گویند که با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

احمد فیصل نظامی، مهاجر افغان، به طلوع‌ینوز گفت: «آن مهاجرین که به گونه غیرقانونی به این کشور میایند در نخست در مرکز این کشور از سوی نظامیان برخورد نادرست می‌شود.»

وحید الله امینی، یک مهاجر دیگر افغان، می‌گوید: «کشور ایران تدابیر خود بسیار سخت کرده از سوی نظامیان این کشور بر مهاجرین فیر صورت می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که به کشور ایران داخل شود.»

ازسویی هم، شماری از شهروندان کشور، هدف از رفتن شان به ایران را مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند.

محمد صابر، باشنده کابل، می‌گوید:‌ «من بخاطری کاروبار به ایران می‌روم در افغانستان کار نیست و بی‌کاری است چه کنیم دیگر راه نداریم.»

مسوول یکی از شرکت‌های ترانسپورتی آمار می‌دهد که تا ۵۰۰ تن روزانه از راه‌های زمینی به ایران سفر می‌کنند.

نصیراحمد ارغندابی، مسوول شرکت ترانسپورتی، می‌گوید: «تقریبا که مرزها خلاص باشد روزانه نزدیک به ۵۰۰ نفر به ایران از طریق راه زمینی می‌روند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مهاجران و عودت کنندگان، بیش از شش میلیون مهاجر افغانستان در حال حاضر در ایران و پاکستان بسر می‌برند.

هیات وزارت مهاجران برای اشتراک در نشستی به ایران رفت

شماری از مهاجران و پناهجویان افغانستان که در کشورهای مختلف بسر می‌برند، می‌گویند که با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مقام‌های وزارت مهاجران وعودت کنندگان برای شرکت در نشست چهارجانبه که به گونه مشترک میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار می‌شود، به ایران سفر کرده‌اند.

مسوولان این وزارت می‌گویند که قرار است مشکلات مهاجران افغانستان در ایران و جستجوی راه‌های حل در این نشست بررسی شوند.

عبدالرحمان راشد، معین مسلکی وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان، گفت: «همرای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان که در این کشورها مهاجران ما هستند، همرای شان توافق‌نامه امضا می‌کنیم که به چه طرز و طریقه مشکلات شان حل کند تا آنان داوطلبانه به کشور برگشت کنند.»

درهمین حال، شماری از مهاجران و پناهجویان افغانستان که در کشورهای مختلف بسر می‌برند، می‌گویند که با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو استند.

احمد فیصل نظامی، مهاجر افغان، به طلوع‌ینوز گفت: «آن مهاجرین که به گونه غیرقانونی به این کشور میایند در نخست در مرکز این کشور از سوی نظامیان برخورد نادرست می‌شود.»

وحید الله امینی، یک مهاجر دیگر افغان، می‌گوید: «کشور ایران تدابیر خود بسیار سخت کرده از سوی نظامیان این کشور بر مهاجرین فیر صورت می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که به کشور ایران داخل شود.»

ازسویی هم، شماری از شهروندان کشور، هدف از رفتن شان به ایران را مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنند.

محمد صابر، باشنده کابل، می‌گوید:‌ «من بخاطری کاروبار به ایران می‌روم در افغانستان کار نیست و بی‌کاری است چه کنیم دیگر راه نداریم.»

مسوول یکی از شرکت‌های ترانسپورتی آمار می‌دهد که تا ۵۰۰ تن روزانه از راه‌های زمینی به ایران سفر می‌کنند.

نصیراحمد ارغندابی، مسوول شرکت ترانسپورتی، می‌گوید: «تقریبا که مرزها خلاص باشد روزانه نزدیک به ۵۰۰ نفر به ایران از طریق راه زمینی می‌روند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت مهاجران و عودت کنندگان، بیش از شش میلیون مهاجر افغانستان در حال حاضر در ایران و پاکستان بسر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره