Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار حامد کرزی با شماری از چهره‌های سیاسی در ترکیه

منابع نزدیک به حامد کرزی می‌گویند که رییس جمهور پیشین کشور با شماری از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی افغان در سفرش به آلمان، امارت متحده عربی و ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

شهزاده مسعود، از چهره‌‌های نزدیک به حامد کرزی می‌گوید که رییس جمهور پیشین در این دیدارها، در باره گفت‌وگوهای میان افغانان و انجسام مردم کشور رای زنی کرده است.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، گفت: «اکنون در ترکیه است. در ترکیه هم شمار زیادی از افغان‌ها را دیده است. این ملاقات‌ها فردا هم ادامه خواهد یافت. بزرگ ترین هدف از دیدن افغان‌ها این است که در افغانستان صلح و ثبات دایمی به میان بی‌آید.»

عاطف مختار، رييس مطالعات استراتيژيک افغانستان، گفت: «محترم آقای کرزی در استانبول آمده‌اند و ما هم یک دیداری مختصری با آنان داشتیم تقریبا برای استقبال آنان تمام افغان‌ها جمع شده بود و صحبت‌های ما عمومی بود.»

اکنون آقای کرزی در استانبول-ترکیه بسر می‌برد و انتظار می‌رود در این کشور نیز با افغانان گفت‌وگو کند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بیشتر برای دیدن همکاران و دوستان سابقه‌شان است. همه‌ به شمول آقای کرزی این را می‌دانند که به زعمای سابقه در آینده نزدیک در افغانستان کدام نقشی دیده نمی شود.»

در همین حال سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دیدار آقای کرزی با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی نمایندگی از امارت اسلامی نمی‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «شخصاً به  خودش برمی‌خورد و به نمایندگی از امارت اسلامی نرفته است و نه هم حالا کدام شخص رسمی است و دوم اینکه ما اعتراض هم نداریم بر این نشست‌ها؛ چون افغان‌ها باهم به

تفاهم و دیدن و گفتمان نیاز دارند. در این راستا شاید نیاز دیده باشد که با این کس‌ها ببیند. خود کرزی صاحب مربوط به خودش است.»

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین به تاریخ ۱۲ قوس  کشور را به قصد امارت متحده عربی ترک کرد.

وی در این کشور با توماس وست، فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان نیزدیدار و گفت‌گوی داشت.

دیدار حامد کرزی با شماری از چهره‌های سیاسی در ترکیه

در همین حال سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دیدار آقای کرزی با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی نمایندگی از امارت اسلامی نمی‌کند.

تصویر بندانگشتی

منابع نزدیک به حامد کرزی می‌گویند که رییس جمهور پیشین کشور با شماری از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی افغان در سفرش به آلمان، امارت متحده عربی و ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

شهزاده مسعود، از چهره‌‌های نزدیک به حامد کرزی می‌گوید که رییس جمهور پیشین در این دیدارها، در باره گفت‌وگوهای میان افغانان و انجسام مردم کشور رای زنی کرده است.

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، گفت: «اکنون در ترکیه است. در ترکیه هم شمار زیادی از افغان‌ها را دیده است. این ملاقات‌ها فردا هم ادامه خواهد یافت. بزرگ ترین هدف از دیدن افغان‌ها این است که در افغانستان صلح و ثبات دایمی به میان بی‌آید.»

عاطف مختار، رييس مطالعات استراتيژيک افغانستان، گفت: «محترم آقای کرزی در استانبول آمده‌اند و ما هم یک دیداری مختصری با آنان داشتیم تقریبا برای استقبال آنان تمام افغان‌ها جمع شده بود و صحبت‌های ما عمومی بود.»

اکنون آقای کرزی در استانبول-ترکیه بسر می‌برد و انتظار می‌رود در این کشور نیز با افغانان گفت‌وگو کند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بیشتر برای دیدن همکاران و دوستان سابقه‌شان است. همه‌ به شمول آقای کرزی این را می‌دانند که به زعمای سابقه در آینده نزدیک در افغانستان کدام نقشی دیده نمی شود.»

در همین حال سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دیدار آقای کرزی با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی نمایندگی از امارت اسلامی نمی‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «شخصاً به  خودش برمی‌خورد و به نمایندگی از امارت اسلامی نرفته است و نه هم حالا کدام شخص رسمی است و دوم اینکه ما اعتراض هم نداریم بر این نشست‌ها؛ چون افغان‌ها باهم به

تفاهم و دیدن و گفتمان نیاز دارند. در این راستا شاید نیاز دیده باشد که با این کس‌ها ببیند. خود کرزی صاحب مربوط به خودش است.»

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین به تاریخ ۱۲ قوس  کشور را به قصد امارت متحده عربی ترک کرد.

وی در این کشور با توماس وست، فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان نیزدیدار و گفت‌گوی داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره