Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باشندگان کابل خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند

همزمان با پایان یافتن دوره آموزشی دختران دانش‌آموز صنف ششم، شماری از باشندگان کابل از حکومت سرپرست می‌خواهند که دختران را از آموزش محروم نسازد.

لطف الله، باشنده کابل، گفت: «درس‌ها باید شروع شود و صنف هم این‌ها بتوانند راه پیدا کنند عین تا صنف دوازده مکتب‌ها باید باز شود.» 

مجتبی، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «خواست من از حکومت امارت اسلامی این است که زمینه را دوباره به بانوان مساعد بسازند تا که بتوانند خواهران ما و بانوان بتوانند به مکاتب دوباره رجوع کنند.»

طیبه در آزمون صنف ششم اول نمره شده است؛ اما به علت بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران نگران آینده‌اش است او از امارت اسلامی می‌خواهد که دختران را از آموزش محروم نسازد. 

طیبه به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار زیاد جگر خون استم که مه دگه درس خوانده نمی‌توانم این اول نمره‌گی و این نتیجه برای من هیچ به درد نمی‌خورد.» 

شماری از دانش‌آموزان صنف ششم می‌گویند از این‌که امسال سال آخر شان در مکتب است خرسند نیستند، چرا که پس از این از ادامه آموزش محروم می‌شوند.  

حسنا، دانش‌آموز، گفت: «امروز روز ناامیدی است که فردا یا سال دیگر به مکتب حاضر شده نمی‌توانیم و اقدر دختری که در این دو سال که در خانه نشستند از دل شان آمدیم و بسیار سخت است که در خانه باشیم و درهای مکتب به روی ما بسته باشد.»  

سعدیه، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «من بسیار جگرخون استم که مکتب‌ها به روی ما بسته است و در افغانستان تمام دختران در خانه نشستند من بسیار جگر خون شدم.»

دانش‌ٰآموزان دختر نسبت به آینده شان نگران است و خواهان بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های دختران استند.  

این در حالی است که بیش از یک سال دانش‌آموزان دختر در مکتب های متوسط و لیسه‌ها از آموزش‌ ‌ها محروم  بوده اند.

باشندگان کابل خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند

شماری از دانش‌آموزان صنف ششم می‌گویند از این‌که امسال سال آخر شان در مکتب است خرسند نیستند، چرا که پس از این از ادامه آموزش محروم می‌شوند.  

Thumbnail

همزمان با پایان یافتن دوره آموزشی دختران دانش‌آموز صنف ششم، شماری از باشندگان کابل از حکومت سرپرست می‌خواهند که دختران را از آموزش محروم نسازد.

لطف الله، باشنده کابل، گفت: «درس‌ها باید شروع شود و صنف هم این‌ها بتوانند راه پیدا کنند عین تا صنف دوازده مکتب‌ها باید باز شود.» 

مجتبی، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «خواست من از حکومت امارت اسلامی این است که زمینه را دوباره به بانوان مساعد بسازند تا که بتوانند خواهران ما و بانوان بتوانند به مکاتب دوباره رجوع کنند.»

طیبه در آزمون صنف ششم اول نمره شده است؛ اما به علت بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران نگران آینده‌اش است او از امارت اسلامی می‌خواهد که دختران را از آموزش محروم نسازد. 

طیبه به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار زیاد جگر خون استم که مه دگه درس خوانده نمی‌توانم این اول نمره‌گی و این نتیجه برای من هیچ به درد نمی‌خورد.» 

شماری از دانش‌آموزان صنف ششم می‌گویند از این‌که امسال سال آخر شان در مکتب است خرسند نیستند، چرا که پس از این از ادامه آموزش محروم می‌شوند.  

حسنا، دانش‌آموز، گفت: «امروز روز ناامیدی است که فردا یا سال دیگر به مکتب حاضر شده نمی‌توانیم و اقدر دختری که در این دو سال که در خانه نشستند از دل شان آمدیم و بسیار سخت است که در خانه باشیم و درهای مکتب به روی ما بسته باشد.»  

سعدیه، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «من بسیار جگرخون استم که مکتب‌ها به روی ما بسته است و در افغانستان تمام دختران در خانه نشستند من بسیار جگر خون شدم.»

دانش‌ٰآموزان دختر نسبت به آینده شان نگران است و خواهان بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های دختران استند.  

این در حالی است که بیش از یک سال دانش‌آموزان دختر در مکتب های متوسط و لیسه‌ها از آموزش‌ ‌ها محروم  بوده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره