Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید رییس یوناما بر سهم زنان و اقلیت‌ها در افغانستان

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به میزبانی هند برگزار شده بود، سهم زنان و اقلیت‌های قومی را در اوضاع کنونی در افغانستان مهم می‌خواند.

خانم اوتونبایوا می‌افزاید که کابل هرگونه گفت‌وگو میان افغان‌ها را رد کرده است.

رییس یوناما تاکید کرده است که تنها راه پیش‌ روی افغانستان از طریق یک سیاست کثرت گرایانه است.

خانم اوتونبایوا در این باره چنین می‌گوید: «ما معتقدیم که تنها راه پیش‌ روی افغانستان از طریق یک سیاست کثرت گرایانه‌تر است، جایی که همه شهروندان افغانستان، به ویژه زنان و اقلیت‌ها نماینده خود را می‌بینند و در تصمیم گیری‌ها صدای واقعی دارند.»

در نشست شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان شماری زیادی از کشورها به شمول پاکستان، چین، روسیه، ناروی و سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل در باره افغانستان سخنرانی کردند.

از سویی هم، نماینده چین در سازمان ملل می‌گوید که نباید افغانستان در پیکار با هراس‌افگنی، تنها گذاشته شود.

وزیر خارجه ناروی در سازمان ملل متحد نیز بی ثباتی در افغانستان را تهدید بر صلح و امنیت جهان می‌داند.

آنیکن هویتفلد، وزیر خارجه ناروی گفت: «بی ثباتی در افغانستان نیز تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. در سال پیشرو، شورای امنیت باید انتظارات خود را به وضاحت به طالبان در مورد حقوق بشر و ثبات در مورد گفت‌وگوهای بین افغان‌ها و افغانستان اعلام کند. مردم افغانستان اکنون به صلح نیاز دارند و ما همچنان در کنار آنها خواهیم بود.»

این در حالی‌ست که پیش از این، امارت اسلامی همواره گفته است که در حکومت کنونی تمامی اقوام سهم دارند و کشورهای دیگر نباید در مسایل افغانستان دخالت کنند.

در همین حال، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در سیمینار قانون حقوق بشری جهان و افغانستان تاکید می‌ورزد که جامعه جهانی نباید مسایل حقوق بشری را با مسایل سیاسی ربط بدهد.

آقای متقی می‌گوید که یوناما و سازمان‌های دیگر باید به مشکلات مردم رسیدگی کنند و صدا واقعی مردم افغانستان  را به جهانیان برسانند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه  گفت: «اداره یوناما و سازمان‌های دیگر این ظرفیت را دارند تا به مشکلات افغان‌ها رسیدگی کنند و صدای واقعی مردم افغانستان را به جهانیان برسانند.»

محمد بشار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای جهان نباید نگرانی‌های بی اساس را در مورد تروریزم در افغانستان پخش کنند. راه و روش دیپلوماتیک و تعامل سیاسی را باید اختیار کنند.»

هرچند امارت اسلامی در باره این نشست چیزی نگفته است اما پیش از همواره تاکید کرده است که خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر مصوون است و هیچ گروهی هراس افگن در کشور حضور ندارد.

تاکید رییس یوناما بر سهم زنان و اقلیت‌ها در افغانستان

در نشست شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان شماری زیادی از کشورها به شمول پاکستان، چین، روسیه، ناروی و سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل در باره افغانستان سخنرانی کردند.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به میزبانی هند برگزار شده بود، سهم زنان و اقلیت‌های قومی را در اوضاع کنونی در افغانستان مهم می‌خواند.

خانم اوتونبایوا می‌افزاید که کابل هرگونه گفت‌وگو میان افغان‌ها را رد کرده است.

رییس یوناما تاکید کرده است که تنها راه پیش‌ روی افغانستان از طریق یک سیاست کثرت گرایانه است.

خانم اوتونبایوا در این باره چنین می‌گوید: «ما معتقدیم که تنها راه پیش‌ روی افغانستان از طریق یک سیاست کثرت گرایانه‌تر است، جایی که همه شهروندان افغانستان، به ویژه زنان و اقلیت‌ها نماینده خود را می‌بینند و در تصمیم گیری‌ها صدای واقعی دارند.»

در نشست شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان شماری زیادی از کشورها به شمول پاکستان، چین، روسیه، ناروی و سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل در باره افغانستان سخنرانی کردند.

از سویی هم، نماینده چین در سازمان ملل می‌گوید که نباید افغانستان در پیکار با هراس‌افگنی، تنها گذاشته شود.

وزیر خارجه ناروی در سازمان ملل متحد نیز بی ثباتی در افغانستان را تهدید بر صلح و امنیت جهان می‌داند.

آنیکن هویتفلد، وزیر خارجه ناروی گفت: «بی ثباتی در افغانستان نیز تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. در سال پیشرو، شورای امنیت باید انتظارات خود را به وضاحت به طالبان در مورد حقوق بشر و ثبات در مورد گفت‌وگوهای بین افغان‌ها و افغانستان اعلام کند. مردم افغانستان اکنون به صلح نیاز دارند و ما همچنان در کنار آنها خواهیم بود.»

این در حالی‌ست که پیش از این، امارت اسلامی همواره گفته است که در حکومت کنونی تمامی اقوام سهم دارند و کشورهای دیگر نباید در مسایل افغانستان دخالت کنند.

در همین حال، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در سیمینار قانون حقوق بشری جهان و افغانستان تاکید می‌ورزد که جامعه جهانی نباید مسایل حقوق بشری را با مسایل سیاسی ربط بدهد.

آقای متقی می‌گوید که یوناما و سازمان‌های دیگر باید به مشکلات مردم رسیدگی کنند و صدا واقعی مردم افغانستان  را به جهانیان برسانند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه  گفت: «اداره یوناما و سازمان‌های دیگر این ظرفیت را دارند تا به مشکلات افغان‌ها رسیدگی کنند و صدای واقعی مردم افغانستان را به جهانیان برسانند.»

محمد بشار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای جهان نباید نگرانی‌های بی اساس را در مورد تروریزم در افغانستان پخش کنند. راه و روش دیپلوماتیک و تعامل سیاسی را باید اختیار کنند.»

هرچند امارت اسلامی در باره این نشست چیزی نگفته است اما پیش از همواره تاکید کرده است که خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر مصوون است و هیچ گروهی هراس افگن در کشور حضور ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره