Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روبه‌رو بودن ۹۷ در صد مردم افغانستان با فقر

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش بشر دوستانه در نشست شورای امنیت می‌گوید که نود و هفت درصد مردم افغانستان با فقر روبه‌رو اند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد، مردم افغانستان به کمک‌های بشری بی‌درنگ نیاز دارند.

مارتین گریفیث، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، گفت: «۹۷ درصد مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند، دو سوم جمعیت برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ۲۰ میلیون نفر با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند. نیمی از جمعیت نیاز فوری به آب سالم و بهداشت دارند.»

ایالات متحده امریکا می‌گوید که کمک‌های شان را بی قید و شرط، بی‌‌طرفانه و بر بنیاد اصول بشردوستانه به افغانستان انتقال می‌دهند.

رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده امریکا، گفت: «ما از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون بیشتر از ۱.۱ میلیارد دالر کمک بشردوستانه ارایه کرده‌‌ایم و به رفع نیازهای افغان‌‌های آسیب‌پذیر در افغانستان و کسانی‌ که به کشورهای همسایه فرار کرده‌اند، ادامه خواهیم داد.»

در همین حال، برخی از باشندگان کابل می‌گویند که با رسیدن زمستان چالش‌های آنان نیز بیشتر شده‌است.

عبدالمک، باشنده کابل گفت: «مشکلات زیادی اقتصادی داریم کاروبار کم است.»

ذبیح‌الله، باشنده کابل گفت: «هرجای به کار می‌گردم کسی مرا به کار نمی‌گیرد در خانواده هشت نفر هستیم مادرم معلم است و پدرم دگروال بود تقاوت کرده حالا تقاوتیش نمی‌دهند.»

از سویی هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای کاهش فقر در کشور نیاز است تا کمک‌های بشر دوستانه بیشتر در بخش‌های توسعه‌ی و فراهم سازی زمینه کار برای مردم هزینه شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در صورتیکه ما بخواهیم فقر را در کشور کاهش دهیم ما نیازمند کمک‌ها در بخش‌های هستیم که بتواند در قسمت ایجاد شغل کند تا برای مردم کمک اقتصادی کنند.»

پیش از این بانک جهانی گفته است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی و پنج درصدی را تجربه خواهد کرد.

روبه‌رو بودن ۹۷ در صد مردم افغانستان با فقر

ایالات متحده امریکا می‌گوید که کمک‌های شان را بی قید و شرط، بی‌‌طرفانه و بر بنیاد اصول بشردوستانه به افغانستان انتقال می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش بشر دوستانه در نشست شورای امنیت می‌گوید که نود و هفت درصد مردم افغانستان با فقر روبه‌رو اند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد، مردم افغانستان به کمک‌های بشری بی‌درنگ نیاز دارند.

مارتین گریفیث، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، گفت: «۹۷ درصد مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند، دو سوم جمعیت برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ۲۰ میلیون نفر با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند. نیمی از جمعیت نیاز فوری به آب سالم و بهداشت دارند.»

ایالات متحده امریکا می‌گوید که کمک‌های شان را بی قید و شرط، بی‌‌طرفانه و بر بنیاد اصول بشردوستانه به افغانستان انتقال می‌دهند.

رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده امریکا، گفت: «ما از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون بیشتر از ۱.۱ میلیارد دالر کمک بشردوستانه ارایه کرده‌‌ایم و به رفع نیازهای افغان‌‌های آسیب‌پذیر در افغانستان و کسانی‌ که به کشورهای همسایه فرار کرده‌اند، ادامه خواهیم داد.»

در همین حال، برخی از باشندگان کابل می‌گویند که با رسیدن زمستان چالش‌های آنان نیز بیشتر شده‌است.

عبدالمک، باشنده کابل گفت: «مشکلات زیادی اقتصادی داریم کاروبار کم است.»

ذبیح‌الله، باشنده کابل گفت: «هرجای به کار می‌گردم کسی مرا به کار نمی‌گیرد در خانواده هشت نفر هستیم مادرم معلم است و پدرم دگروال بود تقاوت کرده حالا تقاوتیش نمی‌دهند.»

از سویی هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که برای کاهش فقر در کشور نیاز است تا کمک‌های بشر دوستانه بیشتر در بخش‌های توسعه‌ی و فراهم سازی زمینه کار برای مردم هزینه شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در صورتیکه ما بخواهیم فقر را در کشور کاهش دهیم ما نیازمند کمک‌ها در بخش‌های هستیم که بتواند در قسمت ایجاد شغل کند تا برای مردم کمک اقتصادی کنند.»

پیش از این بانک جهانی گفته است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی و پنج درصدی را تجربه خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره