Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌های گسترده به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی بانوان در افغانستان

وزیران خارجه دوازده کشور و اتحادیه اروپا در خبرنامه‌یی‌ مشترک جلوگیری از حضور و آموزش دختران را در دانشگاه‌های افغانستان نکوهش می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که این تصمیم‌اش را بازنگری کند.

در خبرنامه این کشورها آمده است که محروم سازی بانوان از زندگی اجتماعی، پیامدهای بد بر نحوه تعامل این کشورها با امارت اسلامی خواهد داشت.

 در خبرنامه‌ی مشترک افزوده شده: «سیاست‌های طالبان به قسمی طراحی شده است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند که این امر پیامدهایی را برای چگونگی تعامل کشورهای ما با طالبان خواهد داشت. اساسی‌ترین نگرانی‌های ما در مورد حقوق، آزادی و رفاه مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.»

امارات متحده عربی نیز در خبرنامه‌یی گفته است که این تصمیم تلاش‌های جامعه جهانی را برای تعامل با امارت اسلامی به خطر می‌اندازد.

وزارت خارجه عربستان سعودی در همچنان در یک خبرنامه می‌گوید که محروم‌سازی بانون از حق آموزش، تمامی کشورهای اسلامی را شگفتی زده ساخته است.

در خبرنامه وزارت خارجه عربستان آمده است: «ممانعت زنان از تحصیلات عالی با حقوق مشروع و کامل زنان افغان در تضاد است. یکی از مهمترین حقوق زنان، حق تحصیل است که بدون شک رعایت این حق باعث ثبات، توسعه و رفاه افغانستان و مردم آن خواهد شد.»

محمد اشرف غنی رییس جمهور پیشین کشور نیز در بیانیه‌یی این مشکل را جدی و تاسف‌بار گفته است.

از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه‌ها در واکنش به محروم شدن دانشجویان دختر از تحصیل، از مقام‌های شان کناره گیری کرده اند.

جاوید مومند، استاد دانشگاه گفت: «تصمیم گرفتم، چون دیگر مسوولیت نمی‌توانستم ادامه داده، بخاطر ازینکه در پهلوی خواهرهای خود ایستاد شوم، به شکل اعتصاب گونه من استعفاء دادم از سمت استادی.»

فردوس پیزاد، استاد دیگر دانشگاه گفت: «بنا بر تصمیم اخیر و تعلیق حق تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور، تصمیم گرفتم که بعد از این تدریس نکنم، تا حد اقل بتوانم کوچکترین همصدایی با دختران این سرزمین داشته باشیم.»

بسته شدن دانشگاه‌ها، نگرانی داختران دانشجو را برانگیخته است.

مومنه یکتن از دانشجویان می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که، هر چه زودتر پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کنند و نگذارند که افغانستان به طرف تاریکی، نادانی و جهل برود.»

بهشت، دانشجو گفت: «بسیار دوست داشتم، که پوهنتون بخوانم و از طریق درس خواندن مصدر خدمت به وطن خود شوم، ولی امروز پوهنتون‌ها بسته شده و همه‌گی نگران هستیم، نگران آینده خود هستیم، که چه خواهد شد.»

همزمان با این، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صفحه تویترش گفته است که سرپرست این وزارت به زودی در باره علت به تعلیق در آوردن دانشگاه‌ها به روی دانشجویان دختر جزییات خواهد داد.

واکنش‌های گسترده به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی بانوان در افغانستان

 در خبرنامه این کشورها آمده است که محروم سازی بانوان از زندگی اجتماعی، پیامدهای بد بر نحوه تعامل این کشورها با امارت اسلامی خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

وزیران خارجه دوازده کشور و اتحادیه اروپا در خبرنامه‌یی‌ مشترک جلوگیری از حضور و آموزش دختران را در دانشگاه‌های افغانستان نکوهش می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که این تصمیم‌اش را بازنگری کند.

در خبرنامه این کشورها آمده است که محروم سازی بانوان از زندگی اجتماعی، پیامدهای بد بر نحوه تعامل این کشورها با امارت اسلامی خواهد داشت.

 در خبرنامه‌ی مشترک افزوده شده: «سیاست‌های طالبان به قسمی طراحی شده است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند که این امر پیامدهایی را برای چگونگی تعامل کشورهای ما با طالبان خواهد داشت. اساسی‌ترین نگرانی‌های ما در مورد حقوق، آزادی و رفاه مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.»

امارات متحده عربی نیز در خبرنامه‌یی گفته است که این تصمیم تلاش‌های جامعه جهانی را برای تعامل با امارت اسلامی به خطر می‌اندازد.

وزارت خارجه عربستان سعودی در همچنان در یک خبرنامه می‌گوید که محروم‌سازی بانون از حق آموزش، تمامی کشورهای اسلامی را شگفتی زده ساخته است.

در خبرنامه وزارت خارجه عربستان آمده است: «ممانعت زنان از تحصیلات عالی با حقوق مشروع و کامل زنان افغان در تضاد است. یکی از مهمترین حقوق زنان، حق تحصیل است که بدون شک رعایت این حق باعث ثبات، توسعه و رفاه افغانستان و مردم آن خواهد شد.»

محمد اشرف غنی رییس جمهور پیشین کشور نیز در بیانیه‌یی این مشکل را جدی و تاسف‌بار گفته است.

از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه‌ها در واکنش به محروم شدن دانشجویان دختر از تحصیل، از مقام‌های شان کناره گیری کرده اند.

جاوید مومند، استاد دانشگاه گفت: «تصمیم گرفتم، چون دیگر مسوولیت نمی‌توانستم ادامه داده، بخاطر ازینکه در پهلوی خواهرهای خود ایستاد شوم، به شکل اعتصاب گونه من استعفاء دادم از سمت استادی.»

فردوس پیزاد، استاد دیگر دانشگاه گفت: «بنا بر تصمیم اخیر و تعلیق حق تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور، تصمیم گرفتم که بعد از این تدریس نکنم، تا حد اقل بتوانم کوچکترین همصدایی با دختران این سرزمین داشته باشیم.»

بسته شدن دانشگاه‌ها، نگرانی داختران دانشجو را برانگیخته است.

مومنه یکتن از دانشجویان می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که، هر چه زودتر پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کنند و نگذارند که افغانستان به طرف تاریکی، نادانی و جهل برود.»

بهشت، دانشجو گفت: «بسیار دوست داشتم، که پوهنتون بخوانم و از طریق درس خواندن مصدر خدمت به وطن خود شوم، ولی امروز پوهنتون‌ها بسته شده و همه‌گی نگران هستیم، نگران آینده خود هستیم، که چه خواهد شد.»

همزمان با این، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صفحه تویترش گفته است که سرپرست این وزارت به زودی در باره علت به تعلیق در آوردن دانشگاه‌ها به روی دانشجویان دختر جزییات خواهد داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره