Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه آموزش‌های فنی و حرفوی برای کودکان و افراد معلول در کابل

بخش دوم مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی از سوی وزارت شهدا و معلولین در کابل گشایش یافت.

به گفته این وزارت این مرکز با هزینه سه میلیون افغانی ایجاد شده است و کودکان بی سرپرست و معلول در این مرکز در بخش ترمیم ابزارهای برقی و کامپیوتر آموزش خواهند دید.

خالد، آمر حرفوی و آموزشی وزارت شهدا و معلولین، گفت: «یگانه هدف احیا و ایجاد آمریت آموزش حرفه‌یی، ترتیب ورثه شهدا و معلولین به شکل مسلکی و به آنها ایجاد فرصت کاری در سکتورهای خصوصی و دولتی، سوق دادن آنها به خودکفایی و نجات از فقر و احتیاج بودن به دیگران است.»

کریم‌الله، رییس عمومی مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین، گفت: «در آینده هم برنامه داریم که به این توسعه بدهیم، در مرکز و حتی این برنامه را به ولایات نیز توسعه بدهیم. آنجا هم به معلولین مطابق معلولیت شان، حرفه و کمالات را برای شان یاد بدهیم.»

بربنیاد آمارهای این وزارت، این مرکز شش بخش آموزشی دارد؛ اما اکنون تنها چهار بخش آن با هزینه سه میلیون افغانی فعال شده است.

امید پانزده ساله دانش‌آموز صنف نهم، می‌گوید که سه سال پیش پدرش در ولایت کاپیسا جان باخت و اکنون مسوولیت خانواده‌اش را او بر عهده دارد. او برای آموزش ترمیم ابزارهای برقی در این مرکز آمده است.

امید به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار احساس خوشی دارم که من می‌توانم حالی آینده خود را جور کنم یک چیزی را یاد بیگیرم به فامیل خود کار کنم نان بدست بیاورم.»

همزمان با این، شماری از کارآموزان از امارت اسلامی می‌خواهند که پس از فراغت، زمینه کار را برای آنان فراهم کند.

حشمت، کودک بی‌سرپرست، گفت: «بیشتر این خواهش دارم که همین را برای ما یاد بدهند همین را یاد بیگیریم صحیح استاد شویم.»

محمد نسیم، کودک دیگر بی‌سرپرست، گفت: «برای ما زمینه‌های اقتصادی را فراهم کنند که برای خانه خود نفقه آماده کنیم بر آینده خود کاری کنیم.»

بخش‌ اول این مرکز آموزشی سه ماه پیش ایجاد شده بود که در بخش‌های خیاطی و ترمیم تلیفون دانش‌آموزان آموزش دیدند.

بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور جوانان استند؛ اما نبود کار از مشکلات جدی فرا راه آنان در کشور پنداشته می‌شود.

فراهم شدن زمینه آموزش‌های فنی و حرفوی برای کودکان و افراد معلول در کابل

به گفته این وزارت این مرکز با هزینه سه میلیون افغانی ایجاد شده است و کودکان بی سرپرست و معلول در این مرکز در بخش ترمیم ابزارهای برقی و کامپیوتر آموزش خواهند دید.

تصویر بندانگشتی

بخش دوم مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی از سوی وزارت شهدا و معلولین در کابل گشایش یافت.

به گفته این وزارت این مرکز با هزینه سه میلیون افغانی ایجاد شده است و کودکان بی سرپرست و معلول در این مرکز در بخش ترمیم ابزارهای برقی و کامپیوتر آموزش خواهند دید.

خالد، آمر حرفوی و آموزشی وزارت شهدا و معلولین، گفت: «یگانه هدف احیا و ایجاد آمریت آموزش حرفه‌یی، ترتیب ورثه شهدا و معلولین به شکل مسلکی و به آنها ایجاد فرصت کاری در سکتورهای خصوصی و دولتی، سوق دادن آنها به خودکفایی و نجات از فقر و احتیاج بودن به دیگران است.»

کریم‌الله، رییس عمومی مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین، گفت: «در آینده هم برنامه داریم که به این توسعه بدهیم، در مرکز و حتی این برنامه را به ولایات نیز توسعه بدهیم. آنجا هم به معلولین مطابق معلولیت شان، حرفه و کمالات را برای شان یاد بدهیم.»

بربنیاد آمارهای این وزارت، این مرکز شش بخش آموزشی دارد؛ اما اکنون تنها چهار بخش آن با هزینه سه میلیون افغانی فعال شده است.

امید پانزده ساله دانش‌آموز صنف نهم، می‌گوید که سه سال پیش پدرش در ولایت کاپیسا جان باخت و اکنون مسوولیت خانواده‌اش را او بر عهده دارد. او برای آموزش ترمیم ابزارهای برقی در این مرکز آمده است.

امید به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار احساس خوشی دارم که من می‌توانم حالی آینده خود را جور کنم یک چیزی را یاد بیگیرم به فامیل خود کار کنم نان بدست بیاورم.»

همزمان با این، شماری از کارآموزان از امارت اسلامی می‌خواهند که پس از فراغت، زمینه کار را برای آنان فراهم کند.

حشمت، کودک بی‌سرپرست، گفت: «بیشتر این خواهش دارم که همین را برای ما یاد بدهند همین را یاد بیگیریم صحیح استاد شویم.»

محمد نسیم، کودک دیگر بی‌سرپرست، گفت: «برای ما زمینه‌های اقتصادی را فراهم کنند که برای خانه خود نفقه آماده کنیم بر آینده خود کاری کنیم.»

بخش‌ اول این مرکز آموزشی سه ماه پیش ایجاد شده بود که در بخش‌های خیاطی و ترمیم تلیفون دانش‌آموزان آموزش دیدند.

بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور جوانان استند؛ اما نبود کار از مشکلات جدی فرا راه آنان در کشور پنداشته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره