Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض بانوان در واکنش به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران

گروهی از بانوان در شهر کابل در واکنش به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران دانشجو، امروز (پنج‌شنبه) راهپیمایی اعتراض‌آمیز برپا کردند.

بانوان معترض می‌گویند که آموزش و تحصیل حق آنان است و تا زمانی‌که به این خواست شان رسیدگی نشود، به راهپیمایی شان ادامه خواهند داد.

ژولیا پارسی، معترض گفت: «نظر به اعلامیه طالبان که اونها دیروز اعلامیه دادند که دانشگاه‌ها به مدت نامعلومی به روی دختران بسته است ما به این دلیل امروز اعتراض می‌کنیم و می‌خواهیم که صدای تمام دختران دانشگاهی افغانستان باشیم.»

سودابه نژند، فعال عرصه حقوق بانوان  گفت: «ما راه اندازی کردیم تظاهراتی را تحت نام از این که درس برای همه یا برای هیچ کس.»

همزمان با این، شماری از عالمان دین و فعالان حقوق زن از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

احمد الرحمان علی زاده، عالم دین گفت: «از دید اسلام هر مرد و زن حق تعلیم را دارد حق آموختن را دارد حق تعلیم و تعلم را دارد یعنی هم حق دارد بیاوزد و همه حق دارد به دیگران بیاموزاند.»

محمد یوسف، باشنده کابل گفت: «تا زمانی که علم نداشته باشد یک انسان خدای خوده از کجا بشناسد علم است که انسان را از جهل که تاریکی تعبیر می‌شود از تاریکی به روشنایی از ظلمت به هدایت یگانه چیزی که می‌رساند علم است.»

ناوقت روز سه شنبه سرپرست وزارت تحصیلات عالی در فرمان رسمی رفتن دختران را به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ممنوع اعلام کرد، این تصمیم با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

اعتراض بانوان در واکنش به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران

بانوان معترض می‌گویند که آموزش و تحصیل حق آنان است و تا زمانی‌که به این خواست شان رسیدگی نشود، به راهپیمایی شان ادامه خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

گروهی از بانوان در شهر کابل در واکنش به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران دانشجو، امروز (پنج‌شنبه) راهپیمایی اعتراض‌آمیز برپا کردند.

بانوان معترض می‌گویند که آموزش و تحصیل حق آنان است و تا زمانی‌که به این خواست شان رسیدگی نشود، به راهپیمایی شان ادامه خواهند داد.

ژولیا پارسی، معترض گفت: «نظر به اعلامیه طالبان که اونها دیروز اعلامیه دادند که دانشگاه‌ها به مدت نامعلومی به روی دختران بسته است ما به این دلیل امروز اعتراض می‌کنیم و می‌خواهیم که صدای تمام دختران دانشگاهی افغانستان باشیم.»

سودابه نژند، فعال عرصه حقوق بانوان  گفت: «ما راه اندازی کردیم تظاهراتی را تحت نام از این که درس برای همه یا برای هیچ کس.»

همزمان با این، شماری از عالمان دین و فعالان حقوق زن از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

احمد الرحمان علی زاده، عالم دین گفت: «از دید اسلام هر مرد و زن حق تعلیم را دارد حق آموختن را دارد حق تعلیم و تعلم را دارد یعنی هم حق دارد بیاوزد و همه حق دارد به دیگران بیاموزاند.»

محمد یوسف، باشنده کابل گفت: «تا زمانی که علم نداشته باشد یک انسان خدای خوده از کجا بشناسد علم است که انسان را از جهل که تاریکی تعبیر می‌شود از تاریکی به روشنایی از ظلمت به هدایت یگانه چیزی که می‌رساند علم است.»

ناوقت روز سه شنبه سرپرست وزارت تحصیلات عالی در فرمان رسمی رفتن دختران را به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ممنوع اعلام کرد، این تصمیم با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره