Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دفاع سرپرست وزارت تحصیلات عالی در باره جلوگیری از رفتن دختران به دانشگاه‌ها

سرپرست وزارت تحصیلات عالی علت تعلیق دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را به روی دختران در کشور، مراعات نکردن حجاب از سوی بانوان، بودوباش دختران در لیلیه و نبود رشته‌های مناسب به دختران می‌داند.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «نصاب فعلی دانشگاه‌ها تقریبا ۱۶۰ رشته دارد، در میان این بعضی از رشته‌های بود که با شأن، عزت و وقار طبقه اناث و فرهنگ افغانی مطابقت نداشت که از آن جمله بخش انجینیری و زراعت است.»

ندا محمد ندیم، در یک گفت وگوی ویژه با تلویزیون می‌افزاید که امارت اسلامی متهعد به حقوق بانوان مطابق شریعت اسلامی است و وزارت تحصیلات عالی تلاش می‌ورزد تا هرچه زودتر این مشکلات را برطرف کند.

آقای ندیم در این باره افزود: «و این را مسوولیت خود می‌داند که برای هرکس حقوق‌اش را بدهد اگر آن حقوق علمی باشد، اگر آن در مورد عزت باشد و یا اگر آن حقوق مادی باشد.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان در واکنش به خواست برخی از کشورها در باره بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گوید که جامعه جهانی نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله کند.

آقای ندیم در این باره چنین گفت: «گلایه ما از آنها این است که در امور ما مداخله نکنند. از یک سو خواهان حقوق خواهران ما استند که اینها آن را حقوق می‌دانند و از سوی دیگر بر مسلمانان افغانستان محدویت‌ها وضع کرده اند، سرمایه این‌ها را منجمد کرده اند در تجارت برای شان مشکلات پیش می‌کنند و افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند.»

این درحالی‌ست که نا وقت روزسه شنبه سرپرست وزارت تحصیلات عالی در یک نامه‌ی رسمی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تا اطلاع بعدی به روی دختران به تعلیق درآورد.

دفاع سرپرست وزارت تحصیلات عالی در باره جلوگیری از رفتن دختران به دانشگاه‌ها

سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان در واکنش به خواست برخی از کشورها در باره بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گوید که جامعه جهانی نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله کند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت تحصیلات عالی علت تعلیق دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را به روی دختران در کشور، مراعات نکردن حجاب از سوی بانوان، بودوباش دختران در لیلیه و نبود رشته‌های مناسب به دختران می‌داند.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «نصاب فعلی دانشگاه‌ها تقریبا ۱۶۰ رشته دارد، در میان این بعضی از رشته‌های بود که با شأن، عزت و وقار طبقه اناث و فرهنگ افغانی مطابقت نداشت که از آن جمله بخش انجینیری و زراعت است.»

ندا محمد ندیم، در یک گفت وگوی ویژه با تلویزیون می‌افزاید که امارت اسلامی متهعد به حقوق بانوان مطابق شریعت اسلامی است و وزارت تحصیلات عالی تلاش می‌ورزد تا هرچه زودتر این مشکلات را برطرف کند.

آقای ندیم در این باره افزود: «و این را مسوولیت خود می‌داند که برای هرکس حقوق‌اش را بدهد اگر آن حقوق علمی باشد، اگر آن در مورد عزت باشد و یا اگر آن حقوق مادی باشد.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان در واکنش به خواست برخی از کشورها در باره بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گوید که جامعه جهانی نباید در مسایل داخلی افغانستان مداخله کند.

آقای ندیم در این باره چنین گفت: «گلایه ما از آنها این است که در امور ما مداخله نکنند. از یک سو خواهان حقوق خواهران ما استند که اینها آن را حقوق می‌دانند و از سوی دیگر بر مسلمانان افغانستان محدویت‌ها وضع کرده اند، سرمایه این‌ها را منجمد کرده اند در تجارت برای شان مشکلات پیش می‌کنند و افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند.»

این درحالی‌ست که نا وقت روزسه شنبه سرپرست وزارت تحصیلات عالی در یک نامه‌ی رسمی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تا اطلاع بعدی به روی دختران به تعلیق درآورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره