Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند گرد‌آوری گداها در هرات

پس از کابل، روند گردآوری گداها در ولایت هرات آغاز شده است. مسوولان جمعیت هلال احمر می‌گویند که قرار است یک‌هزار گدا در حوزه غرب کشور گردآوری شوند.

به گفته آنان، برای گداها حساب بانکی ساخته شده و برای هر یک از آنان، ماهانه دو هزار افغانی کمک می‌شود.

نور الدین ترابی، معاون جمعیت هلال احمر، گفت: «از حساب هلال احمر برای هر زون به تعداد یک‌هزار نفر، بودیجه تعیین کردیم. به آنان حساب بانکی باز و پول حواله می‌کنیم. بزرگ خانواده هر ماه از بانک پول خود را تسلیم خواهد شد.»

به گفته جمعیت هلال احمر افغانی، قرار است روند شناسایی و ثبت ۶۰۰ گدا در فراه، بادغیس، غور و نیمروز نیز آغاز شود.

فیاض، مسوول جمعیت هلال احمر حوزه غرب، گفت: «کسانی‌که واقعن مستحق باشند و دست‌دراز روزانه برای مردم باشد، یک معضله‌ی بزرگی در شهر ما بوده و است، ما کوشش کردیم که نخست از این مردم آغاز کنیم.»

بربنیاد آمارهای مسوولان ۱۳۰ گدا از سطح شهر هرات گردآوری و شامل برنامه پشتیبانی دوام‌دار جمعیت هلال احمر افغانی شده‌اند و قرار است این مقدار به ۴۰۰ تن برسد.

از سویی هم، زنان گدا می‌گویند که به علت ناداری و گرسنگی ناگزیر به گدایی شده‌اند.

جهان، نادار گفت: «شوهر ندارم، بچه ندارم، خانه ندارم. تنها و مریض استم، تداوی من نمی‌شود، مخارج خود را پیدا نمی‌توانم.»

معصومه، نادار گفت: «اگر به ما کمک شود و گذاره بچه‌های من شود، دیگر از خانه بیرون شدن بیزار استیم.»

شماری دیگر از افراد نادار می‌گویند، به علت مشکلات اقتصادی در جامعه، کم‌تر کسی آنان را همکاری کرده‌اند.

شراف الدین، نادارگفت: «دو ماه می‌شود که گدایگری می‌کنم. پیش برادران می‌روم، بعضی‌ها کمک می‌کنند و بعضی هم نمی‌کنند.»

بصیراحمد، نادار گفت: «به خانه می‌رفتم هیچ چیزی به کودکان نداشتم، پول هم نداشتم. یک خیر و خیراتی که بنده‌ی خدا می‌‍داد، برای شان می‌بردم.»

روند شناسایی و ثبت گداها از چند ماه به این سو در کابل آغاز شده بود و قرار است این روند در سراسر کشور آغاز شود.

هدف از گردآوری گداها از سطح شهرها، همکاری با افراد نادار و نیازمند و جلوگیری از فعالیت گداهای حرفه ای گفته می‌شود.

آغاز روند گرد‌آوری گداها در هرات

به گفته آنان، برای گداها حساب بانکی ساخته شده و برای هر یک از آنان، ماهانه دو هزار افغانی کمک می‌شود.

تصویر بندانگشتی

پس از کابل، روند گردآوری گداها در ولایت هرات آغاز شده است. مسوولان جمعیت هلال احمر می‌گویند که قرار است یک‌هزار گدا در حوزه غرب کشور گردآوری شوند.

به گفته آنان، برای گداها حساب بانکی ساخته شده و برای هر یک از آنان، ماهانه دو هزار افغانی کمک می‌شود.

نور الدین ترابی، معاون جمعیت هلال احمر، گفت: «از حساب هلال احمر برای هر زون به تعداد یک‌هزار نفر، بودیجه تعیین کردیم. به آنان حساب بانکی باز و پول حواله می‌کنیم. بزرگ خانواده هر ماه از بانک پول خود را تسلیم خواهد شد.»

به گفته جمعیت هلال احمر افغانی، قرار است روند شناسایی و ثبت ۶۰۰ گدا در فراه، بادغیس، غور و نیمروز نیز آغاز شود.

فیاض، مسوول جمعیت هلال احمر حوزه غرب، گفت: «کسانی‌که واقعن مستحق باشند و دست‌دراز روزانه برای مردم باشد، یک معضله‌ی بزرگی در شهر ما بوده و است، ما کوشش کردیم که نخست از این مردم آغاز کنیم.»

بربنیاد آمارهای مسوولان ۱۳۰ گدا از سطح شهر هرات گردآوری و شامل برنامه پشتیبانی دوام‌دار جمعیت هلال احمر افغانی شده‌اند و قرار است این مقدار به ۴۰۰ تن برسد.

از سویی هم، زنان گدا می‌گویند که به علت ناداری و گرسنگی ناگزیر به گدایی شده‌اند.

جهان، نادار گفت: «شوهر ندارم، بچه ندارم، خانه ندارم. تنها و مریض استم، تداوی من نمی‌شود، مخارج خود را پیدا نمی‌توانم.»

معصومه، نادار گفت: «اگر به ما کمک شود و گذاره بچه‌های من شود، دیگر از خانه بیرون شدن بیزار استیم.»

شماری دیگر از افراد نادار می‌گویند، به علت مشکلات اقتصادی در جامعه، کم‌تر کسی آنان را همکاری کرده‌اند.

شراف الدین، نادارگفت: «دو ماه می‌شود که گدایگری می‌کنم. پیش برادران می‌روم، بعضی‌ها کمک می‌کنند و بعضی هم نمی‌کنند.»

بصیراحمد، نادار گفت: «به خانه می‌رفتم هیچ چیزی به کودکان نداشتم، پول هم نداشتم. یک خیر و خیراتی که بنده‌ی خدا می‌‍داد، برای شان می‌بردم.»

روند شناسایی و ثبت گداها از چند ماه به این سو در کابل آغاز شده بود و قرار است این روند در سراسر کشور آغاز شود.

هدف از گردآوری گداها از سطح شهرها، همکاری با افراد نادار و نیازمند و جلوگیری از فعالیت گداهای حرفه ای گفته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره