Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی از سوی وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد روز شنبه در مکتوبی به نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی دستور داده است تا وظایف کارمندان زن را الی اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورند.

وزارت اقتصاد در این مکتوب به نهادها هشدار داده است که در صورت تعلل در اجرای این دستور، جواز آن‌ها که از سوی این وزارت صادر شده، لغو خواهد شد.

این تصمیم امارت اسلامی با واکنش برخی از نهادها و شهروندان کشور روبه‌رو شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در تویتی از تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر تعلیق کار‌ زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان انتقاد کرد و این تصمیم را اقدامی برای حذف زنان از صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواند.

در همین حال، نهاد هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در خبرنامه‌یی گفته است که نهادهای سازمان ملل و شرکای این سازمان در افعانستان، این تصمیم را نکوهش می‌کنند.

در خبرنامه‌ اوچا آمده است: "چنین دستور حقوق بنیادی زنان را نقض می‌کند و در تضاد با اصول انسانی است."

دستور منع کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی در حالی صادر می‌شود که وزارت تحصیلات عالی هفته گذشته تحصیل دختران و زنان را در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کشور به حالت تعلیق درآورد.

دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی از سوی وزارت اقتصاد

در همین حال، نهاد هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در خبرنامه‌یی گفته است که نهادهای سازمان ملل و شرکای این سازمان در افعانستان، این تصمیم را نکوهش می‌کنند.

Thumbnail

وزارت اقتصاد روز شنبه در مکتوبی به نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی دستور داده است تا وظایف کارمندان زن را الی اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورند.

وزارت اقتصاد در این مکتوب به نهادها هشدار داده است که در صورت تعلل در اجرای این دستور، جواز آن‌ها که از سوی این وزارت صادر شده، لغو خواهد شد.

این تصمیم امارت اسلامی با واکنش برخی از نهادها و شهروندان کشور روبه‌رو شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در تویتی از تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر تعلیق کار‌ زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان انتقاد کرد و این تصمیم را اقدامی برای حذف زنان از صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواند.

در همین حال، نهاد هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در خبرنامه‌یی گفته است که نهادهای سازمان ملل و شرکای این سازمان در افعانستان، این تصمیم را نکوهش می‌کنند.

در خبرنامه‌ اوچا آمده است: "چنین دستور حقوق بنیادی زنان را نقض می‌کند و در تضاد با اصول انسانی است."

دستور منع کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی در حالی صادر می‌شود که وزارت تحصیلات عالی هفته گذشته تحصیل دختران و زنان را در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کشور به حالت تعلیق درآورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره