Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: تعهد برای جلوگیری از کشت کوکنار وجود دارد

وزارت امور داخله می‌گوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، کشت کوکنار در کشور منع شده و برای هیچ‌کس اجازه کشت آن داده‌ نمی‌شود.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌افزاید که جلوگیری از کشت کوکنار، بخشی از مبارزه این وزارت با مواد مخدر بوده است. 

آقای تکور گفت: «وزارت داخله در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر قسمی که در جریان یک سال با جدیت مبارزه نموده است همین‌طور در آینده نیز متعهد است که جلوگیری کند از این پدیده شوم.» 

پس از صدور فرمان ممنوعیت کشت کوکنار در کشور، شماری از کشاورزان در  ولایت هلمند از افزایش کشت پنبه به عنوان جایگزین کوکنار خبر می‌دهند. 

کشاورزان هلمندی از امارت اسلامی می‌خواهند که در این زمینه به آنان کمک کند.

راز محمد، کشاورز، گفت: «پارسال در زمین‌ها تریاک کشت شده بود امسال در ولایت هلمند هیچ‌کس کوکنار کشت نکرده است.»

عطا محمد، کشاورز دیگر، می‌گوید: «حالا که کوکنار منع شده است پنبه کشت می‌کنند ولی حالا در دو روز قیمت پنبه از یک هزار به ۸۰۰ افغانی پایین آمده است.»

اما شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور اند که کشت کوکنار هنوز هم در افغانستان ادامه دارد و حکومت باید جلو آن را بگیرد.

پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده است که ٨۵ درصد تریاک جهان در حال حاضر در افغانستان تولید می‌شود و هیچ مانعی در برابر قاچاق آن وجود ندارد.

وزارت داخله: تعهد برای جلوگیری از کشت کوکنار وجود دارد

اما شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور اند که کشت کوکنار هنوز هم در افغانستان ادامه دارد و حکومت باید جلو آن را بگیرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، کشت کوکنار در کشور منع شده و برای هیچ‌کس اجازه کشت آن داده‌ نمی‌شود.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌افزاید که جلوگیری از کشت کوکنار، بخشی از مبارزه این وزارت با مواد مخدر بوده است. 

آقای تکور گفت: «وزارت داخله در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر قسمی که در جریان یک سال با جدیت مبارزه نموده است همین‌طور در آینده نیز متعهد است که جلوگیری کند از این پدیده شوم.» 

پس از صدور فرمان ممنوعیت کشت کوکنار در کشور، شماری از کشاورزان در  ولایت هلمند از افزایش کشت پنبه به عنوان جایگزین کوکنار خبر می‌دهند. 

کشاورزان هلمندی از امارت اسلامی می‌خواهند که در این زمینه به آنان کمک کند.

راز محمد، کشاورز، گفت: «پارسال در زمین‌ها تریاک کشت شده بود امسال در ولایت هلمند هیچ‌کس کوکنار کشت نکرده است.»

عطا محمد، کشاورز دیگر، می‌گوید: «حالا که کوکنار منع شده است پنبه کشت می‌کنند ولی حالا در دو روز قیمت پنبه از یک هزار به ۸۰۰ افغانی پایین آمده است.»

اما شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور اند که کشت کوکنار هنوز هم در افغانستان ادامه دارد و حکومت باید جلو آن را بگیرد.

پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده است که ٨۵ درصد تریاک جهان در حال حاضر در افغانستان تولید می‌شود و هیچ مانعی در برابر قاچاق آن وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره