Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعلیق فعالیت چهار سازمان بین‌المللی در افغانستان

چهار سازمان بین‌المللی کمک‌رسان در واکنش به دستور توقف کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی، فعالیت‌های خود را در افغانستان به تعلیق درآوردند.

شورای پناهندگان ناروی، سازمان حفاظت از کودکان، سازمان کییرانترنشنل یا پاملرنه و کمیته بین‌المللی نجات از جمله سازمان‌های استند که فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند.

مسوولان این سازمان‌ها، در خبرنامه مشترک گفته‌اند که بدون کارمندان زن نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.

از سویی‌دیگر، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و وزارت خارجه قطر تعلیق کار بانوان در افغانستان را نکوهش کرده‌اند.

نیل ترنر، رییس شورای پناهندگان ناروی، می‌گوید که روند کمک‌رسانی این شورا بی حضور بانوان دشوار خواهد بود.

او گفته است: «ما تمامی فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده‌‌ایم. ما می‌خواهیم که چرا طالبان زنان را از کار کردن در سازمان‌های بین‌المللی منع کرده‌اند ما در جریان فعالیت‌های خود در افغانستان، به فرهنگ مردم افغانستان احترام گذاشته و از آن پیروی کرده‌ایم و نمی‌توانیم بدون کارمندان زن برای زنانی که نیاز جدی به کمک دارند، کار کنیم.»

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) نیز در واکنش به تعلیق کار بانوان، فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده است. این کمیته در یک خبرنامه گفته است که از این تصمیم طالبان ناامید شده است.

این کمیته گفته است: «بخاطر ارایه خدمات، توانایی ما به کارمندان زن متکی است. اگر ما اجازه نداشته باشیم که با کارمندان زن کار کنیم نمی‌توانیم به نیازمندان کمک‌ها را انتقال دهیم. بنابر این، کمیته بین‌المللی نجات در حال حاضر خدمات‌اش را در افغانستان توقف داده است.»

از سویی‌هم، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و وزارت خارجه قطر گفته‌اند که تعلیق کار بانوان، عملیات امدادرسانی از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی برای شهروندان آسیب‌پذیر در افغانستان را زیان می‌رساند.

حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، گفته است: «این اقدام نه تنها زنان در افغانستان را از معيشت‌های زندگی محروم می‌سازد بل عملیات امدادرسانی که از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی برای شهروندان آسیب‌پذیر اجرا می‌شود را متاثر می‌سازد.»

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، تنها در واکنش به تویت کاردار سفارت ایالات متحده امریکا، از واشنگتن خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «موسساتی که در افغانستان فعالیت دارند به رعایت قوانین و فرامین کشور ما مکلف اند ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که تحت عنوان کمک‌های بشری در مورد فیصله‌ها و یا مسوولان امارت اسلامی افغانستان سخنان بی‌مسولیت گفته و یا تهدید نمایند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند تعلیق کار بانوان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی، اثر بد بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، ناوقت روز شنبه در نامه‌یی کار بانوان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی را به تعلیق درآورد.

تعلیق فعالیت چهار سازمان بین‌المللی در افغانستان

سخنگوی امارت اسلامی تنها در واکنش به تویت کاردار سفارت ایالات متحده امریکا، از واشنگتن خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.

Thumbnail

چهار سازمان بین‌المللی کمک‌رسان در واکنش به دستور توقف کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی، فعالیت‌های خود را در افغانستان به تعلیق درآوردند.

شورای پناهندگان ناروی، سازمان حفاظت از کودکان، سازمان کییرانترنشنل یا پاملرنه و کمیته بین‌المللی نجات از جمله سازمان‌های استند که فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند.

مسوولان این سازمان‌ها، در خبرنامه مشترک گفته‌اند که بدون کارمندان زن نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.

از سویی‌دیگر، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و وزارت خارجه قطر تعلیق کار بانوان در افغانستان را نکوهش کرده‌اند.

نیل ترنر، رییس شورای پناهندگان ناروی، می‌گوید که روند کمک‌رسانی این شورا بی حضور بانوان دشوار خواهد بود.

او گفته است: «ما تمامی فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده‌‌ایم. ما می‌خواهیم که چرا طالبان زنان را از کار کردن در سازمان‌های بین‌المللی منع کرده‌اند ما در جریان فعالیت‌های خود در افغانستان، به فرهنگ مردم افغانستان احترام گذاشته و از آن پیروی کرده‌ایم و نمی‌توانیم بدون کارمندان زن برای زنانی که نیاز جدی به کمک دارند، کار کنیم.»

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) نیز در واکنش به تعلیق کار بانوان، فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده است. این کمیته در یک خبرنامه گفته است که از این تصمیم طالبان ناامید شده است.

این کمیته گفته است: «بخاطر ارایه خدمات، توانایی ما به کارمندان زن متکی است. اگر ما اجازه نداشته باشیم که با کارمندان زن کار کنیم نمی‌توانیم به نیازمندان کمک‌ها را انتقال دهیم. بنابر این، کمیته بین‌المللی نجات در حال حاضر خدمات‌اش را در افغانستان توقف داده است.»

از سویی‌هم، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و وزارت خارجه قطر گفته‌اند که تعلیق کار بانوان، عملیات امدادرسانی از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی برای شهروندان آسیب‌پذیر در افغانستان را زیان می‌رساند.

حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، گفته است: «این اقدام نه تنها زنان در افغانستان را از معيشت‌های زندگی محروم می‌سازد بل عملیات امدادرسانی که از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی برای شهروندان آسیب‌پذیر اجرا می‌شود را متاثر می‌سازد.»

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، تنها در واکنش به تویت کاردار سفارت ایالات متحده امریکا، از واشنگتن خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «موسساتی که در افغانستان فعالیت دارند به رعایت قوانین و فرامین کشور ما مکلف اند ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که تحت عنوان کمک‌های بشری در مورد فیصله‌ها و یا مسوولان امارت اسلامی افغانستان سخنان بی‌مسولیت گفته و یا تهدید نمایند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند تعلیق کار بانوان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی، اثر بد بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، ناوقت روز شنبه در نامه‌یی کار بانوان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی را به تعلیق درآورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره