Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آخندزاده: مواد نشه‌آور از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند

عبدالحق آخندزاده، معین مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید که مواد نشه‌آور گاه گاهی از ایران، پاکستان و آسیای میانه به افغانستان قاچاق می‌شود.

این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که از این کشورها بیشتر تابلیت‌های نشه‌آور، مشروبات الکلی و تیزاب انتقال می‌یابد.

آقای آخندزاده از کشورهای همسایه می‌خواهد که جلو قاچاق مواد مخدر به افغانستان را بگیرند.

عبدالحق آخندزاده در این باره گفت: «از آسیای مرکزی نیز بعضی مواد میاید در کندز، بدخشان و تخار نیز بعضاً گزارش‌های از وارد شدن مواد بدست می‌آوریم. انواع و اقسام مواد از جمله تابلیت، شراب به پیمانه زیاد به گونه‌ی قاچاقی از آن طرف مرز میاید.»

معین مبارزه با مواد مخدر می‌افزاید که مشروبات الکلی و تابلیت‌های نشه‌آور از این کشورها به ولایت‌های کندز، تخار و بدخشان انتقال می‌یابد.

او قاچاق تریاک افغانستان به آن کشورها را نیز تایید می‌کند؛ اما می‌گوید که در جلوگیری آن تلاش می‌ورزند.

آقای آخندزاده افزود: «اگر مواد مخدر از کشور ما به ایران، پاکستان، آسیای میانه یا هر جایی انتقال می‌یابد، از آن جلوگیری می‌کنیم. ما شماری زیادی از آنان را بازداشت کرده‌ایم، همین قسم که از کشورهای آنان به کشور ما میاید، از آن‌ها خواهش داریم که مرزهای خود را تأمین امنیت کنند و نگذارند که این مواد به کشور ما انتقال یابد.»

در همین حال، آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که قاچاق مواد مخدر از آن سوی مرز به افغانستان بر امنیت در کشور اثر منفی خواهد گذاشت.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «اگر ورود مواد مخدر به کشور افزایش یابد می‌تواند بالای امنیت افغانستان تاثیرات منفی بگذارد و روز به روز می‌تواند تعداد معتادین را در کشور ما افزایش بدهد.»

اجمل زرمتی، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «دنیا باید با امارت اسلامی در تعامل شود و امارت هم کمک کشورها را جلب کند و دهقانان افغان کمک شود و راه بلاعوض پیدا شود و برای دهقانان افغانان راه‌کارهای گوناگون جستجو شود.»

بربنیاد آمارهای معینیت مبارزه با مواد مخدر، تا کنون بیش از ۳۶۰۰ تن به اتهام کاروبار مواد مخدر بازداشت و پرونده‌های آنان به دادگاه سپرده شده است.

آخندزاده: مواد نشه‌آور از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند

در همین حال، آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که قاچاق مواد مخدر از آن سوی مرز به افغانستان بر امنیت در کشور اثر منفی خواهد گذاشت.

تصویر بندانگشتی

عبدالحق آخندزاده، معین مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید که مواد نشه‌آور گاه گاهی از ایران، پاکستان و آسیای میانه به افغانستان قاچاق می‌شود.

این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که از این کشورها بیشتر تابلیت‌های نشه‌آور، مشروبات الکلی و تیزاب انتقال می‌یابد.

آقای آخندزاده از کشورهای همسایه می‌خواهد که جلو قاچاق مواد مخدر به افغانستان را بگیرند.

عبدالحق آخندزاده در این باره گفت: «از آسیای مرکزی نیز بعضی مواد میاید در کندز، بدخشان و تخار نیز بعضاً گزارش‌های از وارد شدن مواد بدست می‌آوریم. انواع و اقسام مواد از جمله تابلیت، شراب به پیمانه زیاد به گونه‌ی قاچاقی از آن طرف مرز میاید.»

معین مبارزه با مواد مخدر می‌افزاید که مشروبات الکلی و تابلیت‌های نشه‌آور از این کشورها به ولایت‌های کندز، تخار و بدخشان انتقال می‌یابد.

او قاچاق تریاک افغانستان به آن کشورها را نیز تایید می‌کند؛ اما می‌گوید که در جلوگیری آن تلاش می‌ورزند.

آقای آخندزاده افزود: «اگر مواد مخدر از کشور ما به ایران، پاکستان، آسیای میانه یا هر جایی انتقال می‌یابد، از آن جلوگیری می‌کنیم. ما شماری زیادی از آنان را بازداشت کرده‌ایم، همین قسم که از کشورهای آنان به کشور ما میاید، از آن‌ها خواهش داریم که مرزهای خود را تأمین امنیت کنند و نگذارند که این مواد به کشور ما انتقال یابد.»

در همین حال، آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که قاچاق مواد مخدر از آن سوی مرز به افغانستان بر امنیت در کشور اثر منفی خواهد گذاشت.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «اگر ورود مواد مخدر به کشور افزایش یابد می‌تواند بالای امنیت افغانستان تاثیرات منفی بگذارد و روز به روز می‌تواند تعداد معتادین را در کشور ما افزایش بدهد.»

اجمل زرمتی، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «دنیا باید با امارت اسلامی در تعامل شود و امارت هم کمک کشورها را جلب کند و دهقانان افغان کمک شود و راه بلاعوض پیدا شود و برای دهقانان افغانان راه‌کارهای گوناگون جستجو شود.»

بربنیاد آمارهای معینیت مبارزه با مواد مخدر، تا کنون بیش از ۳۶۰۰ تن به اتهام کاروبار مواد مخدر بازداشت و پرونده‌های آنان به دادگاه سپرده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره