Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی به طلوع‌نیوز: تنها با مردها کار نمی‌توانیم

یان اگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی، در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، اجازه ندادن بانوان در نهادهای غیردولتی را ضربه بزرگی به افغانستان می‌داند.

آقای اگلند می‌گوید که این شورا به تمام اصول و ارزش‌های اسلامی پابند است و از امارت اسلامی می‌خواهد که در باره تصمیم خود در پیوند به تعلیق کار بانوان تجدیدنظر کند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «ممنوعیت عمومی کارمندان زن ضربه بزرگی است و بنابراین ما تمام کارهای مان را به حالت تعلیق در آوردیم ما نمی‌توانیم فقط با مردان کار کنیم.»

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی همچنان امیدوار است که حکومت سرپرست این تصمیم‌اش را بازنگری کند.

یان اگلند افزود: «ما امیدوار بوده و باور داریم که این تصمیم را لغو و مجددا ارسال می‌کنند و اجازه می‌دهند دوباره بر اساس قوانین سنتی، اسلامی و افغانی کار کنیم.»

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی همچنان می‌افزاید که این شورا به تمام اصول و ارزش‌های اسلامی پابند است و باید اجازه فعالیت در افغانستان را داشته باشند.

او در ادامه افزود: «به دو دلیل نمی‌توانیم به کار خود در افغانستان ادامه دهیم؛ شماره یک این که ما نمی‌توانیم فقط با مردان درست کار بکنیم این غیرممکن است در واقع این تصمیم کار ما را در افغانستان غیرممکن می‌کند دلیل دوم این است کار ما نیز ارزش‌هایی دارد ما به تمام ارزش‌های مردم افغانستان و سنت و اسلام افغانستان احترام می‌گذاریم. ما از ناروی آمدیم که به افغانستان کمک کنیم این همبستگی بین‌المللی و اصل و ارزش اساسی برای ما است.»

فرح مصطفوی، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «نتیجه یک چنین تصمیمی طبعیتا پیامدهای جبران‌ناپذیری در قبال خواهد داشت که به شکل حد اقلی می‌توانیم سه مبحث را یاد کنیم. یک، به دلیل نبود بدیل به عدم موجودیت ظرفیت نیروی لازم کاری که بتواند جای خالی بانوان را پر بسازد باعث فلج شدن سیستم، اداره، انتظامات در قبال آن اجتماع و یک جغرافیا را در پی خواهد داشت.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، می‌گوید: «در سطح خارجی می‌تواند همچنان این موضوع بر روابط حاکمان جدید با جهان اثر منفی گذاشته و پروسه به رسمیت شناسی آنها را پیچیده‌تر بسازد.»

پیش از این نیز، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و شماری از کشورها به تصمیم امارت اسلامی واکنش نشان داده‌اند.

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی به طلوع‌نیوز: تنها با مردها کار نمی‌توانیم

آقای اگلند می‌گوید که این شورا به تمام اصول و ارزش‌های اسلامی پابند است و از امارت اسلامی می‌خواهد که در باره تصمیم خود در پیوند به تعلیق کار بانوان تجدیدنظر کند.

تصویر بندانگشتی

یان اگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی، در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، اجازه ندادن بانوان در نهادهای غیردولتی را ضربه بزرگی به افغانستان می‌داند.

آقای اگلند می‌گوید که این شورا به تمام اصول و ارزش‌های اسلامی پابند است و از امارت اسلامی می‌خواهد که در باره تصمیم خود در پیوند به تعلیق کار بانوان تجدیدنظر کند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «ممنوعیت عمومی کارمندان زن ضربه بزرگی است و بنابراین ما تمام کارهای مان را به حالت تعلیق در آوردیم ما نمی‌توانیم فقط با مردان کار کنیم.»

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی همچنان امیدوار است که حکومت سرپرست این تصمیم‌اش را بازنگری کند.

یان اگلند افزود: «ما امیدوار بوده و باور داریم که این تصمیم را لغو و مجددا ارسال می‌کنند و اجازه می‌دهند دوباره بر اساس قوانین سنتی، اسلامی و افغانی کار کنیم.»

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی همچنان می‌افزاید که این شورا به تمام اصول و ارزش‌های اسلامی پابند است و باید اجازه فعالیت در افغانستان را داشته باشند.

او در ادامه افزود: «به دو دلیل نمی‌توانیم به کار خود در افغانستان ادامه دهیم؛ شماره یک این که ما نمی‌توانیم فقط با مردان درست کار بکنیم این غیرممکن است در واقع این تصمیم کار ما را در افغانستان غیرممکن می‌کند دلیل دوم این است کار ما نیز ارزش‌هایی دارد ما به تمام ارزش‌های مردم افغانستان و سنت و اسلام افغانستان احترام می‌گذاریم. ما از ناروی آمدیم که به افغانستان کمک کنیم این همبستگی بین‌المللی و اصل و ارزش اساسی برای ما است.»

فرح مصطفوی، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «نتیجه یک چنین تصمیمی طبعیتا پیامدهای جبران‌ناپذیری در قبال خواهد داشت که به شکل حد اقلی می‌توانیم سه مبحث را یاد کنیم. یک، به دلیل نبود بدیل به عدم موجودیت ظرفیت نیروی لازم کاری که بتواند جای خالی بانوان را پر بسازد باعث فلج شدن سیستم، اداره، انتظامات در قبال آن اجتماع و یک جغرافیا را در پی خواهد داشت.»

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، می‌گوید: «در سطح خارجی می‌تواند همچنان این موضوع بر روابط حاکمان جدید با جهان اثر منفی گذاشته و پروسه به رسمیت شناسی آنها را پیچیده‌تر بسازد.»

پیش از این نیز، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری کشورهای اسلامی و شماری از کشورها به تصمیم امارت اسلامی واکنش نشان داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره