Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش سفارت افغانستان در اسلام‌آباد برای بهبود روابط با کشورها

کاردار سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که با ۲۷ نمایندگی‌ سیاسی کشورها در اسلام‌آباد روابط رسمی برقرار کرده است.

سردار احمد شکیب در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که از آغاز کارش تا اکنون، از ۶۰ تا ۷۰ ملاقات به هدف بهبود روابط با نمایندگان کشورها داشته است.

آقای شکیب به طلوع‌نیوز گفت: «از شصت‌و پنج تا هفتاد نشست‌های مستقیم برگزار شده است آنان آمده‌اند و ما هم رفته‌ایم و درباره بازسازی افغانستان با آنان گفت‌وگو کرده‌ایم و پیام خود را برای بهبود روابط به آنان رسانده‌ایم.»

نماینده سیاسی حکومت سرپرست در اسلام‌آباد می‌گوید که برخی از مشکلات در راه به رسمیت شناختن امارت اسلامی وجود دارند؛ اما وی در این باره جزییات نمی‌دهد.

در همین حال، شماری از آگاهان و دیپلومات‌های پیشین، نقش سفارت‌ و نمایند‌گی‌های سیاسی افغانستان را در پاکستان در بهبود روابط حکومت سرپرست با جامعه جهانی اثرگذار می‌دانند.

عزیزمعارج، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «پاکستان می‌تواند برای افغانستان لابی هم داشته باشد در صدر جهان که افغانستان را به رسمیت بشناسد و یا جهان با افغانستان مساعدت کند و یا روابط داشته باشد و یا در برعکس آن هم رول و یا اثرگزاری دارد.»

از سویی‌هم، کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از مافیایی شدن ویزه پاکستان به شهروندان کشور انتقاد می‌کند. کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از اسلام‌آباد می‌خواهد که در این زمینه توجه کند.

او افزود: «یا ویزا صدور نمی‌شود و یا هم شرایط آن دشوار است مردم مجبور می‌شوند که به کمیشن‌کاران بروند. کمیشن‌کاران بین هزار تا دو هزار دالر از آنان اخذ می‌کنند.»

سردار احمد شکیب در هشتم ماه عقرب سال ۱۴۰۰ خورشیدی گماشته شد و اسلام آباد اعلام کرد که پذیرفتن نماینده حکومت سرپرست افغانستان به مفهوم به رسمیت شناختن افغانستان نیست.

تلاش سفارت افغانستان در اسلام‌آباد برای بهبود روابط با کشورها

نماینده سیاسی حکومت سرپرست در اسلام‌آباد می‌گوید که برخی از مشکلات در راه به رسمیت شناختن امارت اسلامی وجود دارند.

تصویر بندانگشتی

کاردار سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که با ۲۷ نمایندگی‌ سیاسی کشورها در اسلام‌آباد روابط رسمی برقرار کرده است.

سردار احمد شکیب در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که از آغاز کارش تا اکنون، از ۶۰ تا ۷۰ ملاقات به هدف بهبود روابط با نمایندگان کشورها داشته است.

آقای شکیب به طلوع‌نیوز گفت: «از شصت‌و پنج تا هفتاد نشست‌های مستقیم برگزار شده است آنان آمده‌اند و ما هم رفته‌ایم و درباره بازسازی افغانستان با آنان گفت‌وگو کرده‌ایم و پیام خود را برای بهبود روابط به آنان رسانده‌ایم.»

نماینده سیاسی حکومت سرپرست در اسلام‌آباد می‌گوید که برخی از مشکلات در راه به رسمیت شناختن امارت اسلامی وجود دارند؛ اما وی در این باره جزییات نمی‌دهد.

در همین حال، شماری از آگاهان و دیپلومات‌های پیشین، نقش سفارت‌ و نمایند‌گی‌های سیاسی افغانستان را در پاکستان در بهبود روابط حکومت سرپرست با جامعه جهانی اثرگذار می‌دانند.

عزیزمعارج، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «پاکستان می‌تواند برای افغانستان لابی هم داشته باشد در صدر جهان که افغانستان را به رسمیت بشناسد و یا جهان با افغانستان مساعدت کند و یا روابط داشته باشد و یا در برعکس آن هم رول و یا اثرگزاری دارد.»

از سویی‌هم، کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از مافیایی شدن ویزه پاکستان به شهروندان کشور انتقاد می‌کند. کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از اسلام‌آباد می‌خواهد که در این زمینه توجه کند.

او افزود: «یا ویزا صدور نمی‌شود و یا هم شرایط آن دشوار است مردم مجبور می‌شوند که به کمیشن‌کاران بروند. کمیشن‌کاران بین هزار تا دو هزار دالر از آنان اخذ می‌کنند.»

سردار احمد شکیب در هشتم ماه عقرب سال ۱۴۰۰ خورشیدی گماشته شد و اسلام آباد اعلام کرد که پذیرفتن نماینده حکومت سرپرست افغانستان به مفهوم به رسمیت شناختن افغانستان نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره