Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محرابی: انتقال پول نقد به افغانستان از اواسط دسمبر تعلیق شده است

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که انتقال پول نقد که برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سپرده می‌شد، از اواسط ماه دسمبر ۲۰۲۲، به حالت تعلیق درآمده است.

شاه محمد محرابی می‌افزاید که کمک‌های بشر دوستانه در ثبات ارزش افغانی (پول) نقش مهم دارد.

آقای محرابی گفته است: «به تعلیق در آودن کمک‌های بشردوستانه یکجا با توقف انتقالات بانکی به علت منجمد ماندن هفت میلیارد از ذخایر ارزی افغانستان باعث افزایش بها و متوقف شدن پرداخت تنخواه در بخش صحی و آموزش و نیز باعث افزایش بی‌کاری خواهد شد. به این علت، بهای بلند مواد خوراکی بسیاری از زنان، بی‌سرپرستان و افغان‌های عادی توان پرداخت برای خریدن نان، آرد و روغن و نیازهای دیگر اولیه را نخواهند داشت این کار باعث افزایش فقر و رنج بیشتر افغان‌ها خواهد شد.»

اما بانک مرکزی افغانستان قطع کمک‌های بشردوستانه را به کشور، رد کرده است.

شاه محمد محرابی همچنان می‌گوید که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بسیاری دیگر هم با گرسنگی روبه‌رو استند و قطع کمک‌ها سبب افزایش فقر خواهد شد.

او افزود: «مهم است که به نقطه اشاره شود که به کدام هدف تعلیق کمک‌های بشردوستانه خواهد بود چه کسی از آن سود خواهد برد و چه کسی متضرر خواهد شد. من می‌خواهم که کمک‌های بشردوستانه ادامه یابند.»

شماری از آگاهان روابط بین‌الملل به این باور استند که کمک‌ها به هدف آوردن فشار بر امارت اسلامی قطع شده‌اند تا محدودیت بر آموزش و کار زنان برداشته شود.

سید جواد سجادی آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «یا باید در تصمیم‌های خود تجدیدنظر بکند و یا منتظر خلق یک فاجعه انسانی باشد.»

مهدی افضلی، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «ولی اگر امروز هم اگر این کمک‌ها قطع می‌شوند، بیشترین آسیب را مردم افغانستان می‌بیند.»

پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که برای کمک به نیازمندان به بیش از سه میلیارد دالر نیاز است.

محرابی: انتقال پول نقد به افغانستان از اواسط دسمبر تعلیق شده است

بانک مرکزی افغانستان تعلیق و یا قطع کمک‌های بشردوستانه را به کشور، رد کرده است.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که انتقال پول نقد که برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سپرده می‌شد، از اواسط ماه دسمبر ۲۰۲۲، به حالت تعلیق درآمده است.

شاه محمد محرابی می‌افزاید که کمک‌های بشر دوستانه در ثبات ارزش افغانی (پول) نقش مهم دارد.

آقای محرابی گفته است: «به تعلیق در آودن کمک‌های بشردوستانه یکجا با توقف انتقالات بانکی به علت منجمد ماندن هفت میلیارد از ذخایر ارزی افغانستان باعث افزایش بها و متوقف شدن پرداخت تنخواه در بخش صحی و آموزش و نیز باعث افزایش بی‌کاری خواهد شد. به این علت، بهای بلند مواد خوراکی بسیاری از زنان، بی‌سرپرستان و افغان‌های عادی توان پرداخت برای خریدن نان، آرد و روغن و نیازهای دیگر اولیه را نخواهند داشت این کار باعث افزایش فقر و رنج بیشتر افغان‌ها خواهد شد.»

اما بانک مرکزی افغانستان قطع کمک‌های بشردوستانه را به کشور، رد کرده است.

شاه محمد محرابی همچنان می‌گوید که آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بسیاری دیگر هم با گرسنگی روبه‌رو استند و قطع کمک‌ها سبب افزایش فقر خواهد شد.

او افزود: «مهم است که به نقطه اشاره شود که به کدام هدف تعلیق کمک‌های بشردوستانه خواهد بود چه کسی از آن سود خواهد برد و چه کسی متضرر خواهد شد. من می‌خواهم که کمک‌های بشردوستانه ادامه یابند.»

شماری از آگاهان روابط بین‌الملل به این باور استند که کمک‌ها به هدف آوردن فشار بر امارت اسلامی قطع شده‌اند تا محدودیت بر آموزش و کار زنان برداشته شود.

سید جواد سجادی آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «یا باید در تصمیم‌های خود تجدیدنظر بکند و یا منتظر خلق یک فاجعه انسانی باشد.»

مهدی افضلی، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «ولی اگر امروز هم اگر این کمک‌ها قطع می‌شوند، بیشترین آسیب را مردم افغانستان می‌بیند.»

پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که برای کمک به نیازمندان به بیش از سه میلیارد دالر نیاز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره