Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موتر ساخت افغانستان؛ تلاش ۵ ساله مهندس جوان کشور

اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی می‌گوید که موتر ساخت افغانستان، چهره تازه و‌ امیدبخش از یک کشور جنگ‌زده را بیان می‌کند.

رییس این اداره می‌افزاید که تلاش‌ها برای تقویت نوآوری و پرورش استعدادها را در این بخش افزایش داده است.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «ویژگی‌های که دارد؛ یکی از افغانستان بودن از ویژگی‌های خاص است که در دنیا فعلا مطرح شده که افغانستان که محل جنگ محل درگیری محل بدبختی و جنجال بوده، در افغانستان چنین موتر ساخته می‌شود که به این خاطر مرکز توجه تمام دنیا قرار گرفته و ویژگی دوم طراحی خاص او است که در دنیا وجود نداره حتا کاپی و شبیه از او هم  وجود ندارد و سومین ویژگی استحکام او است یعنی موتر که ساخته شده سخت‌تر و مقاوم‌تر است از دیگر موترها و در عین حال وزن‌اش هم زیاد سنگین نیست نسبت به دیگر موترها. این ویژگی‌های که دارد این را متمایز می‌کند از دیگر موترها که در سطح دنیا وجود دارد.»

از سویی‌هم، سازنده این موتر می‌گوید که پیشنهادهای زیادی برای خرید این موتر دریافت کرده است؛ اما این موتر به هدف رقابت در بازارهای جهانی ساخته شده است.

محمد رضا احمدی می‌گوید که موتر طراحی شده توان رقابت در سطح جهان را دارد.

آقای احمدی در این باره گفت: «علاقه‌مند برای خرید هم داخلی بوده و هم خارجی ولی پیشنهادات که بر ما میاید، بسیار پیشنهادات آماتور استند ما یک محصول رقابت‌پذیر برای بازار جهانی تولید کردیم همانطور باید ما محصول مان را به همان کیفیت تولید کردیم و انتظار داریم پیشنهادات که میاید به همان اندازه حرفه‌یی باشد.»

محمد رضا احمدی با یک گروه ۳۰ نفری دست به ساخت این موتر زده است. در ساخت این موتر ده مهندس به گونه مستقیم دخیل بوده‌اند.

شماری از مهندسان این موتر می‌گویند که به تلاش‌های شان در زمینه نوآوری ادامه خواهند داد.

علی سلمانیان، عضو شرکت انتاپ، گفت: «در این قسمت آمدیم جایگاه خود را پیدا کردیم و کار می‌کنم دوستانی که صحبت من را می‌بینند من از شان می‌خواهم که هر کار را که دوست دارند و یک مقدار استعداد در آن دارند دنبال‌اش را بگیرند و بروند به سوی بالا.»

امان الله، عضو دیگر شرکت انتاپ، می‌گوید: «خواست ما از جوانان این است که از فرصت‌های خود بسیار خوب و بسیار زود باید استفاده کنند و همیش تیمی کار کنند. اگر ایده دارند و طرحی دارند تنهایی هیچ وقت نمی‌شود یک تیم شوند و یک تیم کار کنند.»

به گفته مسوولان این اداره، بخش زیادی از افزارها‌ی این موتر در داخل کشور ساخته شده‌اند و بخشی از افزارها از بیرون وارد شده‌اند.

غلام حیدر شهامت گفت: «موتر در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساخته شده و پرزه‌های این اکثرا در اینجا بود شاید غیر از وایرنگ های این و یا چیزهای جزی این که از بیرون آورده شده. انجین، ویل، تایر دیگر تمام اجزای از او داخل اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساخته شده با وسایل بسیار پیشرفته "سی ان سی" که در سطح کشور تنها در اداره ما می‌باشد توسط این ابزار و این وسایل ساخته شده است.»

در حال حاضر، کار نهایی سازی این موتر ادامه دارد و انتظار می‌رود که این موتر در تمامی ولایت‌ها به نمایش گذاشته شود. در کنار این، قرار است این موتر در رقابت‌های جهانی نمایش موتر اشتراک کند.

موتر ساخت افغانستان؛ تلاش ۵ ساله مهندس جوان کشور

سازنده این موتر می‌گوید که پیشنهادهای زیادی برای خرید این موتر دریافت کرده؛ اما این موتر به هدف رقابت در بازارهای جهانی ساخته شده است.

تصویر بندانگشتی

اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی می‌گوید که موتر ساخت افغانستان، چهره تازه و‌ امیدبخش از یک کشور جنگ‌زده را بیان می‌کند.

رییس این اداره می‌افزاید که تلاش‌ها برای تقویت نوآوری و پرورش استعدادها را در این بخش افزایش داده است.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «ویژگی‌های که دارد؛ یکی از افغانستان بودن از ویژگی‌های خاص است که در دنیا فعلا مطرح شده که افغانستان که محل جنگ محل درگیری محل بدبختی و جنجال بوده، در افغانستان چنین موتر ساخته می‌شود که به این خاطر مرکز توجه تمام دنیا قرار گرفته و ویژگی دوم طراحی خاص او است که در دنیا وجود نداره حتا کاپی و شبیه از او هم  وجود ندارد و سومین ویژگی استحکام او است یعنی موتر که ساخته شده سخت‌تر و مقاوم‌تر است از دیگر موترها و در عین حال وزن‌اش هم زیاد سنگین نیست نسبت به دیگر موترها. این ویژگی‌های که دارد این را متمایز می‌کند از دیگر موترها که در سطح دنیا وجود دارد.»

از سویی‌هم، سازنده این موتر می‌گوید که پیشنهادهای زیادی برای خرید این موتر دریافت کرده است؛ اما این موتر به هدف رقابت در بازارهای جهانی ساخته شده است.

محمد رضا احمدی می‌گوید که موتر طراحی شده توان رقابت در سطح جهان را دارد.

آقای احمدی در این باره گفت: «علاقه‌مند برای خرید هم داخلی بوده و هم خارجی ولی پیشنهادات که بر ما میاید، بسیار پیشنهادات آماتور استند ما یک محصول رقابت‌پذیر برای بازار جهانی تولید کردیم همانطور باید ما محصول مان را به همان کیفیت تولید کردیم و انتظار داریم پیشنهادات که میاید به همان اندازه حرفه‌یی باشد.»

محمد رضا احمدی با یک گروه ۳۰ نفری دست به ساخت این موتر زده است. در ساخت این موتر ده مهندس به گونه مستقیم دخیل بوده‌اند.

شماری از مهندسان این موتر می‌گویند که به تلاش‌های شان در زمینه نوآوری ادامه خواهند داد.

علی سلمانیان، عضو شرکت انتاپ، گفت: «در این قسمت آمدیم جایگاه خود را پیدا کردیم و کار می‌کنم دوستانی که صحبت من را می‌بینند من از شان می‌خواهم که هر کار را که دوست دارند و یک مقدار استعداد در آن دارند دنبال‌اش را بگیرند و بروند به سوی بالا.»

امان الله، عضو دیگر شرکت انتاپ، می‌گوید: «خواست ما از جوانان این است که از فرصت‌های خود بسیار خوب و بسیار زود باید استفاده کنند و همیش تیمی کار کنند. اگر ایده دارند و طرحی دارند تنهایی هیچ وقت نمی‌شود یک تیم شوند و یک تیم کار کنند.»

به گفته مسوولان این اداره، بخش زیادی از افزارها‌ی این موتر در داخل کشور ساخته شده‌اند و بخشی از افزارها از بیرون وارد شده‌اند.

غلام حیدر شهامت گفت: «موتر در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساخته شده و پرزه‌های این اکثرا در اینجا بود شاید غیر از وایرنگ های این و یا چیزهای جزی این که از بیرون آورده شده. انجین، ویل، تایر دیگر تمام اجزای از او داخل اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساخته شده با وسایل بسیار پیشرفته "سی ان سی" که در سطح کشور تنها در اداره ما می‌باشد توسط این ابزار و این وسایل ساخته شده است.»

در حال حاضر، کار نهایی سازی این موتر ادامه دارد و انتظار می‌رود که این موتر در تمامی ولایت‌ها به نمایش گذاشته شود. در کنار این، قرار است این موتر در رقابت‌های جهانی نمایش موتر اشتراک کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره