Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان و دختران در میدان وردک

شماری از زنان و دختران در میدان وردک می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان، میزان بیماری‌های روانی در میان آنان افزایش یافته است.

قمر باشنده ولسوالی جلریز میدان وردک می‌گوید که پیش از این افزون بر انجام‌ کارهای کوچک به آموزش نیز می‌پرداخت؛ اما پس از تصمیم امارت اسلامی در مورد آموزش و کار زنان به این بیماری دچار شده است.

قمر به طلوع‌نیوز گفت: «اکنون بی‌کار استم و یک خیاطی معمولی در خانه دارم، که کاراش هم درست به پیش نمی‌رود. مشکلات روانی من نیز بیشتر شده‌است.»

شکیبا، دانش‌آموز، گفت: «سخت‌ترین آرزوی دختران که بود، مکتب، مدرسه و دانش بود. آینده‌اش درس بود.»

مریم، یک دانش‌آموز، گفت: «مکتب نمی‌روم، اگر می‌خواندم امسال به صنف ده ارتقا می‌کردم. حالا خانه نشین شدیم، مشکلات زندگی زیاد است، زندگی را به سختی به پیش می‌برم.»

در همین حال، شماری از پزشکان در میدان وردگ می‌گویند که در ما‌های پسین، سطح بیماری‌های روانی در میان زنان و دختران، در حال افزایش است.

حکمت ویار، پزشک گفت: «زنان به کاروبار بروند، مقصد آرامی باشد. از امارت اسلامی خواهشمند استیم تا زنان به کار بروند و آرام باشند.»

شاه حسین، باشنده میدان وردک، گفت: «در مورد زنان خواست ما از امارت اسلامی اینست یک کار، وظیفه برای آنان پیدا شود. زمینه یک مصروفیت،علم، مکتب، دانش و مدرسه.»

با این حال، مسوولان محلی میدان وردک می‌گویند که مسله کار و آموزش زنان به تصمیم رهبری امارت اسلامی تعلق می‌گیرد، اما افزایش بیماری‌های روانی یک چالش عمومی در سطح جهان است.

احمدالله نظامی، رییس دفتر مقام ولایت میدان وردک، گفت: «این یک چالش‌ عمومی است، به نظر من نه تنها در افغانستان بل در تمام جهان این چالش‌ وجود دارد.»

این در حالی‌ست که اخیراً به علت فقر و بی‌کاری، افزون بر بیماری‌های روانی در میان زنان، خشونت‌های خانوادگی نیز، افزایش یافته است.

افزایش بیماری‌های روانی در میان زنان و دختران در میدان وردک

این در حالی‌ست که اخیراً به علت فقر و بی‌کاری، افزون بر بیماری‌های روانی در میان زنان، خشونت‌های خانوادگی نیز، افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان و دختران در میدان وردک می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان، میزان بیماری‌های روانی در میان آنان افزایش یافته است.

قمر باشنده ولسوالی جلریز میدان وردک می‌گوید که پیش از این افزون بر انجام‌ کارهای کوچک به آموزش نیز می‌پرداخت؛ اما پس از تصمیم امارت اسلامی در مورد آموزش و کار زنان به این بیماری دچار شده است.

قمر به طلوع‌نیوز گفت: «اکنون بی‌کار استم و یک خیاطی معمولی در خانه دارم، که کاراش هم درست به پیش نمی‌رود. مشکلات روانی من نیز بیشتر شده‌است.»

شکیبا، دانش‌آموز، گفت: «سخت‌ترین آرزوی دختران که بود، مکتب، مدرسه و دانش بود. آینده‌اش درس بود.»

مریم، یک دانش‌آموز، گفت: «مکتب نمی‌روم، اگر می‌خواندم امسال به صنف ده ارتقا می‌کردم. حالا خانه نشین شدیم، مشکلات زندگی زیاد است، زندگی را به سختی به پیش می‌برم.»

در همین حال، شماری از پزشکان در میدان وردگ می‌گویند که در ما‌های پسین، سطح بیماری‌های روانی در میان زنان و دختران، در حال افزایش است.

حکمت ویار، پزشک گفت: «زنان به کاروبار بروند، مقصد آرامی باشد. از امارت اسلامی خواهشمند استیم تا زنان به کار بروند و آرام باشند.»

شاه حسین، باشنده میدان وردک، گفت: «در مورد زنان خواست ما از امارت اسلامی اینست یک کار، وظیفه برای آنان پیدا شود. زمینه یک مصروفیت،علم، مکتب، دانش و مدرسه.»

با این حال، مسوولان محلی میدان وردک می‌گویند که مسله کار و آموزش زنان به تصمیم رهبری امارت اسلامی تعلق می‌گیرد، اما افزایش بیماری‌های روانی یک چالش عمومی در سطح جهان است.

احمدالله نظامی، رییس دفتر مقام ولایت میدان وردک، گفت: «این یک چالش‌ عمومی است، به نظر من نه تنها در افغانستان بل در تمام جهان این چالش‌ وجود دارد.»

این در حالی‌ست که اخیراً به علت فقر و بی‌کاری، افزون بر بیماری‌های روانی در میان زنان، خشونت‌های خانوادگی نیز، افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره