Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آسیب‌پذیری بیجاشد‌گان داخلی در تندبادها در ولایت نیمروز

بارش باران و وزش تندباد، چادر‌های بیجاشدگان داخلی را در نیمروز تخریب کرده است.

آنان در سرمای کم‌پیشینه امسال در چادر‌ها و خانه‌های گلی زندگی می‌کردند و شماری از آنان از اثر سردی هوا و نبود امکانات بیمار شده‌اند.

احیاءالدین، بیجاشده، گفت: «اول خدا، دوم رسول خدا و سوم همین دولت یک غم ما را بخورد و به ما سرپناه بدهد.»

ماه گل، بیجاشده، گفت: «ما هیچ چیزی خدا نداریم، برای ما کمک کنند، غریب و بیچاره استیم.»

آمریت تربیت بدنی نیمروز پس از تخریب شدن چادر‌های این بیجاشدگان، ۷۰ خانواده را در یک ورزشگاه سرپوشیده جابجا کرده است.

خال بی‌بی، بیجاشده، گفت: «امشب در یخی با بچه‌ها و نواسه‌هایم لرزه کردم. خانه چپه شد، چیزی خدا نداریم. کمپل نداشتیم تا بر سر خود می‌گرفتیم.»

عبدالشکور نوابی، آمر تربیت بدنی نیمروز، گفت: «تصمیم گرفتیم که مردم کوچی ما را به سالون تربیت بدنی انتقال بدهند. صرف بخاطر پیشگیری از صدمات جانی آنان.»

با این حال، مسوولان محلی نیمروز از نهاد‌های مددرسان و بازرگانان می‌خواهند که با بیجاشدگان در این ولایت همکاری کنند.

صدیق‌الله نصرت، رییس مهاجرین و عودت‌کنندگان نیمروز، گفت: «ما از تمامی افراد خیر و افرادی که ثروتمند استند، می‌خواهیم تا در قسمت مواد غذایی و گرم شدن آنان رسیدگی کنند.»

محمد قاسم، رییس مبارزه با حوادث طبیعی نیمروز گفت: «ما اینجا آمدیم تا برای آنان مواد اولیه، مواد خوراکی و کمپل بیاوریم.»

این در حالی‌ست که از چند روز بدینسو بسیاری از مناطق کشور گواه بارش برف و سرمای شدید بوده و این وضعیت، بیجاشدگان را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

آسیب‌پذیری بیجاشد‌گان داخلی در تندبادها در ولایت نیمروز

این در حالی‌ست که از چند روز بدینسو بسیاری از مناطق کشور گواه بارش برف و سرمای شدید بوده و این وضعیت، بیجاشدگان را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

تصویر بندانگشتی

بارش باران و وزش تندباد، چادر‌های بیجاشدگان داخلی را در نیمروز تخریب کرده است.

آنان در سرمای کم‌پیشینه امسال در چادر‌ها و خانه‌های گلی زندگی می‌کردند و شماری از آنان از اثر سردی هوا و نبود امکانات بیمار شده‌اند.

احیاءالدین، بیجاشده، گفت: «اول خدا، دوم رسول خدا و سوم همین دولت یک غم ما را بخورد و به ما سرپناه بدهد.»

ماه گل، بیجاشده، گفت: «ما هیچ چیزی خدا نداریم، برای ما کمک کنند، غریب و بیچاره استیم.»

آمریت تربیت بدنی نیمروز پس از تخریب شدن چادر‌های این بیجاشدگان، ۷۰ خانواده را در یک ورزشگاه سرپوشیده جابجا کرده است.

خال بی‌بی، بیجاشده، گفت: «امشب در یخی با بچه‌ها و نواسه‌هایم لرزه کردم. خانه چپه شد، چیزی خدا نداریم. کمپل نداشتیم تا بر سر خود می‌گرفتیم.»

عبدالشکور نوابی، آمر تربیت بدنی نیمروز، گفت: «تصمیم گرفتیم که مردم کوچی ما را به سالون تربیت بدنی انتقال بدهند. صرف بخاطر پیشگیری از صدمات جانی آنان.»

با این حال، مسوولان محلی نیمروز از نهاد‌های مددرسان و بازرگانان می‌خواهند که با بیجاشدگان در این ولایت همکاری کنند.

صدیق‌الله نصرت، رییس مهاجرین و عودت‌کنندگان نیمروز، گفت: «ما از تمامی افراد خیر و افرادی که ثروتمند استند، می‌خواهیم تا در قسمت مواد غذایی و گرم شدن آنان رسیدگی کنند.»

محمد قاسم، رییس مبارزه با حوادث طبیعی نیمروز گفت: «ما اینجا آمدیم تا برای آنان مواد اولیه، مواد خوراکی و کمپل بیاوریم.»

این در حالی‌ست که از چند روز بدینسو بسیاری از مناطق کشور گواه بارش برف و سرمای شدید بوده و این وضعیت، بیجاشدگان را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره