Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دشوارتر شدن شب و روز برای بیجاشدگان در فصل سرما

همزمان با سردتر شدن هوا، شماری از بیجاشدگان از دسترسی نداشتن به امکانات نخستین به ویژه سوخت نگران هستند.

خانواده‌های بیجاشده‌گان می‌گویند که شب و روز را با در خانه‌های سرد می‌گذرانند.

شاه بی بی که با هشت کودک‌اش در ناحیه پنجم شهر کابل زندگی می‌کند، می‌گوید که توان خرید مواد سوخت را ندارد. شاه بی بی به طلوع‌نیوز گفت: «من کمک می‌خواهم که زندگیم خیلی خراب است بیخی یخ زور است. بیخی یخ است امسال.»

شمار زیادی از بیجاشدگان نیز با چنین مشکل روبه‌رو استند. بی بی نسیه از ولایت کاپیسا به منطقه ارزان قیمت کابل بیجا شده است.

بی بی نسیه، می‌گوید: «چوب نداریم آرد نداریم؛ این طور مشکلات‌هاست از پارسال به این سو امسال خو بیخی کمک نامده پارسال هم نامد.»

آغا شیرین، نماینده بیجاشدگان داخلی ناحیه دوازدهم، درباره اوضاع بیجاشدگان می‌گوید: «در این هوای سرد زمستان کدام نهاد از طرف هیچ کسی کمک صورت نگرفته مردم با بسیار مشکلات رو‌به‌رو هستند.»

از سویی‌هم، وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که کمک‌های این وزارت به تمامی بیجاشدگان در سراسر کشور ادامه دارند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین، گفت: «در یک یا دو هفته، هزاران تن این کمک‌ها را به دست آوردند این پروسه هنوز هم جریان دارد هنوز هم کمک می‌شود.»

دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که تا پایان همین هفته، درجه هوا تا منفی ۳۵ درجه خواهد رسید؛ اما در چنین اوضاع روند توزیع کمک‌ نهادهای مددرسان به علت تعلیق کار بانوان متاثر شده است.

دشوارتر شدن شب و روز برای بیجاشدگان در فصل سرما

از سویی‌هم، وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که کمک‌های این وزارت به تمامی بیجاشدگان در سراسر کشور ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با سردتر شدن هوا، شماری از بیجاشدگان از دسترسی نداشتن به امکانات نخستین به ویژه سوخت نگران هستند.

خانواده‌های بیجاشده‌گان می‌گویند که شب و روز را با در خانه‌های سرد می‌گذرانند.

شاه بی بی که با هشت کودک‌اش در ناحیه پنجم شهر کابل زندگی می‌کند، می‌گوید که توان خرید مواد سوخت را ندارد. شاه بی بی به طلوع‌نیوز گفت: «من کمک می‌خواهم که زندگیم خیلی خراب است بیخی یخ زور است. بیخی یخ است امسال.»

شمار زیادی از بیجاشدگان نیز با چنین مشکل روبه‌رو استند. بی بی نسیه از ولایت کاپیسا به منطقه ارزان قیمت کابل بیجا شده است.

بی بی نسیه، می‌گوید: «چوب نداریم آرد نداریم؛ این طور مشکلات‌هاست از پارسال به این سو امسال خو بیخی کمک نامده پارسال هم نامد.»

آغا شیرین، نماینده بیجاشدگان داخلی ناحیه دوازدهم، درباره اوضاع بیجاشدگان می‌گوید: «در این هوای سرد زمستان کدام نهاد از طرف هیچ کسی کمک صورت نگرفته مردم با بسیار مشکلات رو‌به‌رو هستند.»

از سویی‌هم، وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که کمک‌های این وزارت به تمامی بیجاشدگان در سراسر کشور ادامه دارند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین، گفت: «در یک یا دو هفته، هزاران تن این کمک‌ها را به دست آوردند این پروسه هنوز هم جریان دارد هنوز هم کمک می‌شود.»

دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که تا پایان همین هفته، درجه هوا تا منفی ۳۵ درجه خواهد رسید؛ اما در چنین اوضاع روند توزیع کمک‌ نهادهای مددرسان به علت تعلیق کار بانوان متاثر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره