Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان بانوان و کودکان معتاد در مرکز ۱۵۰ بستر در کابل

برخی خانواده‌های معتاد به مرکز ۱۵۰ بستر درمان زنان و کودکان معتاد انتقال داده شده‌اند.

مسوولان این مرکز آمار می‌دهند که به تازگی هشت بانوی معتاد همراه با دو کودک به این مرکز انتقال یافته‌اند.

زلیخا کودک سه ساله یک خانواده معتاد است که شب‌های سرد را در آغوش پدر معتادش در زیر پل سوخته کابل سپری کرده است.

رخشانه، مادر زلیخا، می‌گوید که پس از اعتیاد شوهرش به مواد مخدر، سه فرزندش ناپدید شده‌اند.

رخشانه به طلوع‌نیوز گفت: «خانه هم ندارم جای هم ندارم هر جای برم کسی جواب هم نمی‌دهد خانه هم نمی‌دهد. بچه کوچکم چهار ساله بود سه ماه شده گم شده است پسر بزرگم پنج ساله بود دو سال شد از گم شدن‌اش.»

رویا، نوجوان شانزده ساله، یکی از معتادان در این مرکز است. رویا به طلوع‌نیوز می‌گوید که از هفت سالگی به مواد مخدر رو آورده است و برای دیگران نیز مواد می‌فروشد.

او در این باره گفت: «مرا پدرم معتاد کرده بود وقتی مادرم سر کار می‌رفت پدرم در دهان ما پوف می‌کرد باز به همین خاطر عملی شدیم باز در زیر پل من دوا می‌بردم به مادرم.»

یکی از کارمندان مرکز ۱۵۰ بستر درمان زنان و کودکان معتاد می‌گوید که به تازگی هشت بانو به شمول دو کودک برای درمان به این مرکز انتفال شده‌اند.

مرسل سادات، مدیر اجتماعی مرکز ۱۵۰ بستر درمان زنان و کودکان، می‌گوید: «هم تیم جمع‌آوری ما به ساحه رفتند مریض‌های که جمع‌آوری کردند آوردند هم خود مریض اگر از طریق مراکز مردانه که جمع‌آوری شده است آورده بودند تقریبا هشت مریض بود.»

مسوولان در وزارت امور داخله می‌گویند که تااکنون نزدیک به ده هزار معتاد گردآوری شده‌اند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «تا اکنون در سراسر کشور نزدیک به ده هزار معتاد به مواد مخدر شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند که از این میان ۶۵۰۰ تن تنها از ولایت‌های کابل و هرات جمع‌آوری شده‌اند.»

وزارت داخله همچنان می‌گوید که این روند تا گردآوری تمامی معتادان در کشور ادامه خواهد یافت.

این در حالی‌ست که همزمان با سردتر شدن هوا در چند روز اخیر، برخی معتادان به مواد مخدر به علت سردی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

درمان بانوان و کودکان معتاد در مرکز ۱۵۰ بستر در کابل

یکی از کارمندان مرکز ۱۵۰ بستر درمان زنان و کودکان معتاد می‌گوید که به تازگی هشت بانو به شمول دو کودک برای درمان به این مرکز انتفال شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

برخی خانواده‌های معتاد به مرکز ۱۵۰ بستر درمان زنان و کودکان معتاد انتقال داده شده‌اند.

مسوولان این مرکز آمار می‌دهند که به تازگی هشت بانوی معتاد همراه با دو کودک به این مرکز انتقال یافته‌اند.

زلیخا کودک سه ساله یک خانواده معتاد است که شب‌های سرد را در آغوش پدر معتادش در زیر پل سوخته کابل سپری کرده است.

رخشانه، مادر زلیخا، می‌گوید که پس از اعتیاد شوهرش به مواد مخدر، سه فرزندش ناپدید شده‌اند.

رخشانه به طلوع‌نیوز گفت: «خانه هم ندارم جای هم ندارم هر جای برم کسی جواب هم نمی‌دهد خانه هم نمی‌دهد. بچه کوچکم چهار ساله بود سه ماه شده گم شده است پسر بزرگم پنج ساله بود دو سال شد از گم شدن‌اش.»

رویا، نوجوان شانزده ساله، یکی از معتادان در این مرکز است. رویا به طلوع‌نیوز می‌گوید که از هفت سالگی به مواد مخدر رو آورده است و برای دیگران نیز مواد می‌فروشد.

او در این باره گفت: «مرا پدرم معتاد کرده بود وقتی مادرم سر کار می‌رفت پدرم در دهان ما پوف می‌کرد باز به همین خاطر عملی شدیم باز در زیر پل من دوا می‌بردم به مادرم.»

یکی از کارمندان مرکز ۱۵۰ بستر درمان زنان و کودکان معتاد می‌گوید که به تازگی هشت بانو به شمول دو کودک برای درمان به این مرکز انتفال شده‌اند.

مرسل سادات، مدیر اجتماعی مرکز ۱۵۰ بستر درمان زنان و کودکان، می‌گوید: «هم تیم جمع‌آوری ما به ساحه رفتند مریض‌های که جمع‌آوری کردند آوردند هم خود مریض اگر از طریق مراکز مردانه که جمع‌آوری شده است آورده بودند تقریبا هشت مریض بود.»

مسوولان در وزارت امور داخله می‌گویند که تااکنون نزدیک به ده هزار معتاد گردآوری شده‌اند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «تا اکنون در سراسر کشور نزدیک به ده هزار معتاد به مواد مخدر شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند که از این میان ۶۵۰۰ تن تنها از ولایت‌های کابل و هرات جمع‌آوری شده‌اند.»

وزارت داخله همچنان می‌گوید که این روند تا گردآوری تمامی معتادان در کشور ادامه خواهد یافت.

این در حالی‌ست که همزمان با سردتر شدن هوا در چند روز اخیر، برخی معتادان به مواد مخدر به علت سردی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره