Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش امارت اسلامی به تشکیل احزاب در بیرون از افغانستان

امارت اسلامی می‌گوید که اعلام حزب تازه در بیرون از کشور، راه‌حل برای مشکلات افغانستان نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به ایجاد حزب تازه که از سوی رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی اعلام شده است، می‌گوید که این افراد در داخل افغانستان آزمون شان را داده‌اند.

رحت الله نبیل روز گذشته حزبی را زیر نام "حزب ملی آزادی افغانستان" اعلام کرد. آقای نبیل در هنگام اعلام این حزب، از جامعه جهانی، کشورهای همسایه و چهره‌های سیاسی خواست که برای آغاز گفتمان ملی اقدام کنند.

ایجاد نظام غیرمتمرکز، یکی از هدف‌های مهم این حزب اعلام شده است.

آقای مجاهد گفت: «اعلام احزاب و اعلام تحرکات راه‌حل مشکل نیست چون آن‌ها یک بار تجربه شده‌اند حتی اگر صد بار رنگ و پوش خود را عوض کنند، افغان‌ها آنها را می‌شناسند امتحان هم دادند و نتیجه نداند. دیگر نباید برای افزایش درد افغان‌ها تلاش کرد.»

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، گفته است: «برای عبور از بحران جاری و تامین صلح پایدار در کشور سهم گیری در تدویر مجلس بزرگ موسسان به اشتراک نمایندگان منتخب مردم و طرف‌های ذی دخل در قضایای کشور می‌باشد.»

پس از سقوط نظام جمهوری، شماری از احزاب و گروه‌هایی شکل گرفته‌اند.

آگاهان مسایل سیاسی به این باوراستند که اعلام احزاب در بیرون از کشور اثری در بهبود اوضاع افغانستان ندارد.

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این احزاب که در خارج از کشور تأسیس شده یا در حال تأسیس هستند، این‌ها همه احزاب شناخته شده‌ای هستند که مردم ما کاملاً آن‌ها را می‌شناسد.»

تا اکنون ۷۳ حزب سیاسی در افغانستان از وزارت عدلیه جواز فعالیت گرفته‌اند؛ اما بسیاری از سران این احزاب کشور را ترک کرده و در بیرون بودوباش دارند.

واکنش امارت اسلامی به تشکیل احزاب در بیرون از افغانستان

آگاهان مسایل سیاسی به این باوراستند که اعلام احزاب در بیرون از کشور اثری در بهبود اوضاع افغانستان ندارد.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که اعلام حزب تازه در بیرون از کشور، راه‌حل برای مشکلات افغانستان نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به ایجاد حزب تازه که از سوی رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی اعلام شده است، می‌گوید که این افراد در داخل افغانستان آزمون شان را داده‌اند.

رحت الله نبیل روز گذشته حزبی را زیر نام "حزب ملی آزادی افغانستان" اعلام کرد. آقای نبیل در هنگام اعلام این حزب، از جامعه جهانی، کشورهای همسایه و چهره‌های سیاسی خواست که برای آغاز گفتمان ملی اقدام کنند.

ایجاد نظام غیرمتمرکز، یکی از هدف‌های مهم این حزب اعلام شده است.

آقای مجاهد گفت: «اعلام احزاب و اعلام تحرکات راه‌حل مشکل نیست چون آن‌ها یک بار تجربه شده‌اند حتی اگر صد بار رنگ و پوش خود را عوض کنند، افغان‌ها آنها را می‌شناسند امتحان هم دادند و نتیجه نداند. دیگر نباید برای افزایش درد افغان‌ها تلاش کرد.»

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، گفته است: «برای عبور از بحران جاری و تامین صلح پایدار در کشور سهم گیری در تدویر مجلس بزرگ موسسان به اشتراک نمایندگان منتخب مردم و طرف‌های ذی دخل در قضایای کشور می‌باشد.»

پس از سقوط نظام جمهوری، شماری از احزاب و گروه‌هایی شکل گرفته‌اند.

آگاهان مسایل سیاسی به این باوراستند که اعلام احزاب در بیرون از کشور اثری در بهبود اوضاع افغانستان ندارد.

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این احزاب که در خارج از کشور تأسیس شده یا در حال تأسیس هستند، این‌ها همه احزاب شناخته شده‌ای هستند که مردم ما کاملاً آن‌ها را می‌شناسد.»

تا اکنون ۷۳ حزب سیاسی در افغانستان از وزارت عدلیه جواز فعالیت گرفته‌اند؛ اما بسیاری از سران این احزاب کشور را ترک کرده و در بیرون بودوباش دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره