Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اوچا: بیش از ۲۵ میلیون تن در ۲۰۲۲ در افغانستان کمک دریافت کردند

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که نهاد‌های مدد‌رسان سال گذشته میلادی به بیش از ۲۵ میلیون شهروند افغانستان کمک‌های بشری فراهم ساخته‌اند.

این نهاد در گزارش سالانه خود گفته است: «۲۲ میلیون تن با کمک‌های غذایی و معیشت‌های زندگی، ۱۲ میلیون تن با کمک‌های صحی، ۵.۹ میلیون کودک و زنان باردار و زنان شیرده با کمک‌های حمایوی، ۱۰.۴ میلیون تن با آب آشامیدنی، بیش از ۵۵۰ هزار کودک با کمک‌های آموزشی و ۱.۸میلیون تن با سرپناه‌های فوری و وسایل خانه و همچنان ۵.۳ میلیون تن با کمک‌های محافظتی، فراهم شده‌اند.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که زمستان سرد از یک سو و چالش‌های اقتصادی و فقر از سوی دیگر، آنان را به ستوه آورده است.

ملک گل خان که در گوشه‌یی از پایتخت بسر می‌برد، می‌گوید که بیش از یک سال است که بی‌کار است و با چالش‌های فراوان اقتصادی نیز روبه‌رو است.

ملک گل خان به طلوع‌نیوز گفت: «امسال همین ده، پانزده ماه می‌شود، چهارده ماه می‌شود که برادر گل که همین حکومت که نو پیروز شده است، نه کار و نه هم کسب است. تو هم فعلاَ دیدی که کراچی‌ها هم بند است بچه‌ها هم کلش (تمامش) بی‌کار است.»

بی بی‌گل، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «نه با ما کمک شده است و نه هم کسی به دیدن حالت آمده است و سرپناه هم نداریم.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های بین‌الملل در بخش رساندن کمک‌های انسان دوستانه و بشردوستانه در افغانستان در سال ۲۰۲۲ فقط توانست که از شدت فقر در کشور جلوگیری بکند و به همین شکل بتواند به نیازمندان کمک‌های بشردوستانه را برساند.»

پس از فرمان وزارت اقتصاد در باره ممنوعیت بانوان از کار، برخی از نهاد‌های امداد‌رسان فعالیت‌های‌شان را در افغانستان به حالت تعلیق در آورده‌اند؛ اما سه نهاد از جمله سازمان نجات کودکان، نهاد پاملرنه و کمیته بین‌المللی نجات برخی از فعالیت‌های‌شان را در افغانستان از سر گرفته‌اند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «از موسسات و نهادهای جامعه جهانی که به هدف بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی هموطنان عزیز ما همکاری می‌نماید، استقبال نموده، فعالیت‌های بشردوستانه از طریق تمرکز به سکتورهای اشتغال‌زایی و تولیدی می‌تواند موثریت بیشتر اقتصادی داشته باشد.»

در گزارشی اوچا آمده است که کمک‌های سازمان ملل متحد با هزینه دو اعشاریه سه  میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ فراهم شده است؛ اما ۴۵ درصد بودجه که از سوی سازمان ملل برای کمک‌های بشری در افغانستان در خواست شده بود، از سوی کشور‌های کمک‌کننده تمویل نشد.

اوچا: بیش از ۲۵ میلیون تن در ۲۰۲۲ در افغانستان کمک دریافت کردند

در گزارشی اوچا آمده است که کمک‌های سازمان ملل متحد با هزینه دو اعشاریه سه  میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ فراهم شده است.

تصویر بندانگشتی

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که نهاد‌های مدد‌رسان سال گذشته میلادی به بیش از ۲۵ میلیون شهروند افغانستان کمک‌های بشری فراهم ساخته‌اند.

این نهاد در گزارش سالانه خود گفته است: «۲۲ میلیون تن با کمک‌های غذایی و معیشت‌های زندگی، ۱۲ میلیون تن با کمک‌های صحی، ۵.۹ میلیون کودک و زنان باردار و زنان شیرده با کمک‌های حمایوی، ۱۰.۴ میلیون تن با آب آشامیدنی، بیش از ۵۵۰ هزار کودک با کمک‌های آموزشی و ۱.۸میلیون تن با سرپناه‌های فوری و وسایل خانه و همچنان ۵.۳ میلیون تن با کمک‌های محافظتی، فراهم شده‌اند.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که زمستان سرد از یک سو و چالش‌های اقتصادی و فقر از سوی دیگر، آنان را به ستوه آورده است.

ملک گل خان که در گوشه‌یی از پایتخت بسر می‌برد، می‌گوید که بیش از یک سال است که بی‌کار است و با چالش‌های فراوان اقتصادی نیز روبه‌رو است.

ملک گل خان به طلوع‌نیوز گفت: «امسال همین ده، پانزده ماه می‌شود، چهارده ماه می‌شود که برادر گل که همین حکومت که نو پیروز شده است، نه کار و نه هم کسب است. تو هم فعلاَ دیدی که کراچی‌ها هم بند است بچه‌ها هم کلش (تمامش) بی‌کار است.»

بی بی‌گل، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «نه با ما کمک شده است و نه هم کسی به دیدن حالت آمده است و سرپناه هم نداریم.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های بین‌الملل در بخش رساندن کمک‌های انسان دوستانه و بشردوستانه در افغانستان در سال ۲۰۲۲ فقط توانست که از شدت فقر در کشور جلوگیری بکند و به همین شکل بتواند به نیازمندان کمک‌های بشردوستانه را برساند.»

پس از فرمان وزارت اقتصاد در باره ممنوعیت بانوان از کار، برخی از نهاد‌های امداد‌رسان فعالیت‌های‌شان را در افغانستان به حالت تعلیق در آورده‌اند؛ اما سه نهاد از جمله سازمان نجات کودکان، نهاد پاملرنه و کمیته بین‌المللی نجات برخی از فعالیت‌های‌شان را در افغانستان از سر گرفته‌اند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «از موسسات و نهادهای جامعه جهانی که به هدف بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی هموطنان عزیز ما همکاری می‌نماید، استقبال نموده، فعالیت‌های بشردوستانه از طریق تمرکز به سکتورهای اشتغال‌زایی و تولیدی می‌تواند موثریت بیشتر اقتصادی داشته باشد.»

در گزارشی اوچا آمده است که کمک‌های سازمان ملل متحد با هزینه دو اعشاریه سه  میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ فراهم شده است؛ اما ۴۵ درصد بودجه که از سوی سازمان ملل برای کمک‌های بشری در افغانستان در خواست شده بود، از سوی کشور‌های کمک‌کننده تمویل نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره