Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیران خارجه ترکیه و ایران خواستار آموزش بانوان در افغانستان شدند

وزیر خارجه ترکیه در نشستی با همتای ایرانی خود بر فراهم شدن زمینه‌های آموزش و کار برای بانوان در افغانستان، تاکید ورزیده است.

وزیران خارجه ترکیه و ایران روز سه‌شنبه در ترکیه گفته‌اند که ممنوعیت آموزش بانوان هیچ توجیه شرعی ندارد.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته است: «هم فکر بودن ما در قبال محدودیت آموزش کودکان دختر و ممنوعیت کار بانوان در افغانستان را تایید کردیم در این رابطه تعامل ما با طالبان و یا در صورت نیاز زیر چتر سازمان همکاری‌های اسلامی به کار ما ادامه خواهیم داد. دین ما اسلام، آموزش را ممنوع نکرده است برخلاف آموزش را امر می‌کند پس کار این‌ها خلاف دین ما و غیرانسانی است.»

از سویی‌دیگر، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که بیش از ۱۱۸ میلیون دختر در سراسر جهان از رفتن به مکتب بازمانده‌اند.

آقای گوترش گفته است که هیچ چیزی نمی‌تواند محرومیت دختران را از آموزش توجیه کند.

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «جمع حاکم در افغانستان باید توجه داشته باشند که هرچقدر ما شاهد محکومیت‌ها و محرومیت‌ها در باب حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان باشیم به همان اندازه شاهد افزایش واکنش‌ها خواهیم بود.»

هما، دانش‌آموز، می‌گوید: «یکی از دخترانی استم که دو سال شده بود مکتب‌ها به روی ما بسته بود و با چالش‌های خیلی زیاد توانستیم که درس‌های خود را در مرکزهای آموزشی ادامه دهیم.»

زهرا، دانشجو، چنین می‌گوید: «چنین محدودیت‌ها را که بر طبقه اناث وضع نمودند باید پس (دور) کنند و درب مکاتب‌، دانشگاه‌ها و کورس‌ها را به طبقه اناث باز کنند.»

فرمان‌های امارت اسلامی در باره ممنوعیت زنان از کار و آموزش واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی را به همراه داشته است؛ اما حکومت سرپرست گفته است که این ممنوعیت دایمی نبوده و با تامین شرایط کامل اسلامی، زمینه آموزش و کار برای بانوان فراهم خواهند شد.

وزیران خارجه ترکیه و ایران خواستار آموزش بانوان در افغانستان شدند

از سویی‌دیگر، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که بیش از ۱۱۸ میلیون دختر در سراسر جهان از رفتن به مکتب بازمانده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه ترکیه در نشستی با همتای ایرانی خود بر فراهم شدن زمینه‌های آموزش و کار برای بانوان در افغانستان، تاکید ورزیده است.

وزیران خارجه ترکیه و ایران روز سه‌شنبه در ترکیه گفته‌اند که ممنوعیت آموزش بانوان هیچ توجیه شرعی ندارد.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته است: «هم فکر بودن ما در قبال محدودیت آموزش کودکان دختر و ممنوعیت کار بانوان در افغانستان را تایید کردیم در این رابطه تعامل ما با طالبان و یا در صورت نیاز زیر چتر سازمان همکاری‌های اسلامی به کار ما ادامه خواهیم داد. دین ما اسلام، آموزش را ممنوع نکرده است برخلاف آموزش را امر می‌کند پس کار این‌ها خلاف دین ما و غیرانسانی است.»

از سویی‌دیگر، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که بیش از ۱۱۸ میلیون دختر در سراسر جهان از رفتن به مکتب بازمانده‌اند.

آقای گوترش گفته است که هیچ چیزی نمی‌تواند محرومیت دختران را از آموزش توجیه کند.

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «جمع حاکم در افغانستان باید توجه داشته باشند که هرچقدر ما شاهد محکومیت‌ها و محرومیت‌ها در باب حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان باشیم به همان اندازه شاهد افزایش واکنش‌ها خواهیم بود.»

هما، دانش‌آموز، می‌گوید: «یکی از دخترانی استم که دو سال شده بود مکتب‌ها به روی ما بسته بود و با چالش‌های خیلی زیاد توانستیم که درس‌های خود را در مرکزهای آموزشی ادامه دهیم.»

زهرا، دانشجو، چنین می‌گوید: «چنین محدودیت‌ها را که بر طبقه اناث وضع نمودند باید پس (دور) کنند و درب مکاتب‌، دانشگاه‌ها و کورس‌ها را به طبقه اناث باز کنند.»

فرمان‌های امارت اسلامی در باره ممنوعیت زنان از کار و آموزش واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی را به همراه داشته است؛ اما حکومت سرپرست گفته است که این ممنوعیت دایمی نبوده و با تامین شرایط کامل اسلامی، زمینه آموزش و کار برای بانوان فراهم خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره