Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفتمین سالروز جان باختن هفت کارمند موبی گروپ در کابل

امروز برابر است با هفتمین سالروز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل؛ هفت سال پیش در چنین روزی در یک انفجار بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در کابل، هفت تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند.

شماری از خانواده‌های جان باخته‌گان و زخمیان آن رویداد می‌گویند که امارت اسلامی باید برای مردم زمینه کار را فراهم و امنیت شان تامین کند.

عبدالحسین فقیریار یکی از کسانی است که در آن رویداد بینایی‌اش را از دست داده است.

عبدالحسین فقیریار، کارمند موبی گروپ گفت: «زمان که انفجار شد هیچ نفهمیدم، یک زمان یک هفته در حالت کوما بودم بعد از آن که از کوما برآمدیم در بستری آن وقت فهمیدم که برادر وضعیتم خیلی خراب بود.»

باقیر امیری، برادر حسین امیری گفت: «بعد از آذان شام بود که ما خبر شدیم که در سرک دارالامان انفجار شده بالای کارمندان موبی گروپ.»

هفت تن از کارمندان موبی گروپ هر یک: محمد جواد حسینی، زینب میرزایی، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، محمد حسین، محمد علی محمدی و حسین امیری که به تاریخ ۳۰ام جدی سال ۱۳۹۴ در یک انفجار که موتر حامل شان را در کابل هدف قرار داد جان باختند.

حجت‌الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت: «امیدوارم هستم که دیگر هیچ خانواده‌ی در افغانستان به خصوص خانواده جامعه رسانه‌ی بر اثر خشونت و مشکلات در گلم غم نشینن.»

نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از حکومت سرپرست می‌خواهند که به مشکلات رسانه‌ها در کشور رسیدگی کنند و می‌افزایند که دیگر نباید بالای هیچ کارمند رسانه‌ها خشونت صورت بگیرد.

هفتمین سالروز جان باختن هفت کارمند موبی گروپ در کابل

شماری از خانواده‌های جان باخته‌گان و زخمیان آن رویداد می‌گویند که امارت اسلامی باید برای مردم زمینه کار را فراهم و امنیت شان تامین کند.

تصویر بندانگشتی

امروز برابر است با هفتمین سالروز جان باختن هفت تن از کارمندان موبی گروپ در کابل؛ هفت سال پیش در چنین روزی در یک انفجار بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در کابل، هفت تن جان باختند و بیش از ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند.

شماری از خانواده‌های جان باخته‌گان و زخمیان آن رویداد می‌گویند که امارت اسلامی باید برای مردم زمینه کار را فراهم و امنیت شان تامین کند.

عبدالحسین فقیریار یکی از کسانی است که در آن رویداد بینایی‌اش را از دست داده است.

عبدالحسین فقیریار، کارمند موبی گروپ گفت: «زمان که انفجار شد هیچ نفهمیدم، یک زمان یک هفته در حالت کوما بودم بعد از آن که از کوما برآمدیم در بستری آن وقت فهمیدم که برادر وضعیتم خیلی خراب بود.»

باقیر امیری، برادر حسین امیری گفت: «بعد از آذان شام بود که ما خبر شدیم که در سرک دارالامان انفجار شده بالای کارمندان موبی گروپ.»

هفت تن از کارمندان موبی گروپ هر یک: محمد جواد حسینی، زینب میرزایی، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، محمد حسین، محمد علی محمدی و حسین امیری که به تاریخ ۳۰ام جدی سال ۱۳۹۴ در یک انفجار که موتر حامل شان را در کابل هدف قرار داد جان باختند.

حجت‌الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت: «امیدوارم هستم که دیگر هیچ خانواده‌ی در افغانستان به خصوص خانواده جامعه رسانه‌ی بر اثر خشونت و مشکلات در گلم غم نشینن.»

نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از حکومت سرپرست می‌خواهند که به مشکلات رسانه‌ها در کشور رسیدگی کنند و می‌افزایند که دیگر نباید بالای هیچ کارمند رسانه‌ها خشونت صورت بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره