Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه امریکا بر تعهد واشنگتن در پیکار با هراس‌افگنی تاکید کرد

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که هراس‌افگنی در افغانستان افزایش نیافته است؛ اما اگر هراس‌افگنان در بخش‌هایی از این کشور پناه بگیرند، واشنگتن توان حمله بر آنان را دارد.

انتونی بلینکن در انستیتیوت سیاست در دانشگاه شیکاگو می‌افزاید که طالبان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کارهای را که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی از آنها انتظار دارد، انجام دهند.

انتونی بلینکن گفته است: «ما افزایش هراس‌افگنی را در افغانستان ندیده‌ایم. در واقع ما نشان داده‌ایم در جایی که هراس‌افگنان استند ما می‌توانیم به آنها حمله کنیم همان گونه که توانستیم این کار را با ظواهری انجام دهیم.»

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست اجازه کارگیری از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر، نخواهد داد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «در افغانستان فعلا امنیت، صلح، ثبات تامین و امنیت سرحدات محفوظ است امارت اسلامی خواهان روابط نیک با کشورها است.»

انتونی بلینکن می‌افزاید کارهای که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی از امارت اسلامی انتظار داشتند، انجام نشده است.

او در این باره گفت: «ما دیده‌ایم که طالبان یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند کارهای را که نه تنها ایالات متحده، بلکه جامعه جهانی انتظار آن را داشت، انجام دهند. به گونه مثال اطمینان دهی در باره حفاظت از حقوق تمامی شهروندان افغانستان، به شمول زنان و دختران، یک عقب‌گرد بوده است و ما اکنون در تلاش استیم تا به بهترین شکل ممکن با آن کنار بیاییم.»

عاطف مختار، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در شرایط کنونی باید امریکا برای ملت افغانستان راه گفت‌وگو را باز کند و این راه به نفع هر دو کشور است.»

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که رییس‌جمهور بایدن طولانی‌ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده امریکا را به پایان رساند و نتیجه آن این است که هیچ یک از نسل‌های بعدی امریکا برای جنگ به افغانستان نخواهند رفت.

وزیر خارجه امریکا بر تعهد واشنگتن در پیکار با هراس‌افگنی تاکید کرد

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست اجازه کارگیری از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر، نخواهد داد.

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که هراس‌افگنی در افغانستان افزایش نیافته است؛ اما اگر هراس‌افگنان در بخش‌هایی از این کشور پناه بگیرند، واشنگتن توان حمله بر آنان را دارد.

انتونی بلینکن در انستیتیوت سیاست در دانشگاه شیکاگو می‌افزاید که طالبان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کارهای را که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی از آنها انتظار دارد، انجام دهند.

انتونی بلینکن گفته است: «ما افزایش هراس‌افگنی را در افغانستان ندیده‌ایم. در واقع ما نشان داده‌ایم در جایی که هراس‌افگنان استند ما می‌توانیم به آنها حمله کنیم همان گونه که توانستیم این کار را با ظواهری انجام دهیم.»

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست اجازه کارگیری از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر، نخواهد داد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «در افغانستان فعلا امنیت، صلح، ثبات تامین و امنیت سرحدات محفوظ است امارت اسلامی خواهان روابط نیک با کشورها است.»

انتونی بلینکن می‌افزاید کارهای که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی از امارت اسلامی انتظار داشتند، انجام نشده است.

او در این باره گفت: «ما دیده‌ایم که طالبان یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند کارهای را که نه تنها ایالات متحده، بلکه جامعه جهانی انتظار آن را داشت، انجام دهند. به گونه مثال اطمینان دهی در باره حفاظت از حقوق تمامی شهروندان افغانستان، به شمول زنان و دختران، یک عقب‌گرد بوده است و ما اکنون در تلاش استیم تا به بهترین شکل ممکن با آن کنار بیاییم.»

عاطف مختار، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در شرایط کنونی باید امریکا برای ملت افغانستان راه گفت‌وگو را باز کند و این راه به نفع هر دو کشور است.»

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که رییس‌جمهور بایدن طولانی‌ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده امریکا را به پایان رساند و نتیجه آن این است که هیچ یک از نسل‌های بعدی امریکا برای جنگ به افغانستان نخواهند رفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره