Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پشتیبانی سازمان ملل از حکومتی با مشارکت زنان در افغانستان

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان ایجاد حکومت همه‌شمول با مشارکت بانوان در افغانستان است.

خانم محمد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که با برآورده شدن برخی از شرایط از جمله ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان، سازمان ملل با حکومت سرپرست این کشور وارد تعامل خواهد شد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «حکومت همه‌شمول که تنوع در نمایندگی داشته باشد و معنی آن این است که زنان نیز در آن حضور داشته باشند از همین رو، برخی از شرایط به افغانستان گذاشته شده‌اند و آن را در نظر بگیرند این تصمیمی است که افغانستان می‌گیرد و در حال حاضر این کار در دست مقام‌های کنونی است و ما بخاطر این تصمیم نیاز داریم با آنان تعامل کنیم.»

از سویی‌هم، این مقام بلندپایه سازمان ملل به این باور است که تا اکنون حکومت سرپرست افغانستان با معیارهای جامعه جهانی سازگار نشده است.

آمنه محمد به این باور است که این کار زمینه تعامل سازمان ملل متحد را با حکومت سرپرست فراهم خواهد کرد.

او به طلوع‌نیوز افزود: «اگر شما عضو یک خانواده باشید برای همزیستی برخی از اصول، ارزش‌ها و توافقاتی وجود دارند و خانواده جامعه جهانی نیز هنجار و معیارهایی دارد که افغانستان امروزی با آن سازگاری ندارد. باید گفتگویی در این باره داشته باشیم که شما نمی‌توانید زنان را از مشارکت در کشور شان محروم کنید.»

اسلام الله مسلم، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی در موقف خود تغییر بیاورد با آنان و با جهانیان در همین روند به رسمیت شناختن ادامه دهد.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که سازمان‌ها نباید خواست‌های شان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «ازسازمان‌ها و دیگر کشورها می‌خواهیم در این مورد همان خواسته‌های مردم افغانستان را مدنظر بگیرد نه این که برخی از مسایل خود را بالای مردم افغانستان تحمیل بکند.»

هیات سازمان ملل متحد به رهبری آمنه محمد معاون دبیرکل این سازمان در سفر چهار روز سفر شان به افغانستان، با مقام‌های ارشد حکومت سرپرست در باره کار و آموزش بانوان گفت‌وگو کرده است.

پشتیبانی سازمان ملل از حکومتی با مشارکت زنان در افغانستان

امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که سازمان‌ها نباید خواست‌های شان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.

تصویر بندانگشتی

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان ایجاد حکومت همه‌شمول با مشارکت بانوان در افغانستان است.

خانم محمد در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که با برآورده شدن برخی از شرایط از جمله ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان، سازمان ملل با حکومت سرپرست این کشور وارد تعامل خواهد شد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «حکومت همه‌شمول که تنوع در نمایندگی داشته باشد و معنی آن این است که زنان نیز در آن حضور داشته باشند از همین رو، برخی از شرایط به افغانستان گذاشته شده‌اند و آن را در نظر بگیرند این تصمیمی است که افغانستان می‌گیرد و در حال حاضر این کار در دست مقام‌های کنونی است و ما بخاطر این تصمیم نیاز داریم با آنان تعامل کنیم.»

از سویی‌هم، این مقام بلندپایه سازمان ملل به این باور است که تا اکنون حکومت سرپرست افغانستان با معیارهای جامعه جهانی سازگار نشده است.

آمنه محمد به این باور است که این کار زمینه تعامل سازمان ملل متحد را با حکومت سرپرست فراهم خواهد کرد.

او به طلوع‌نیوز افزود: «اگر شما عضو یک خانواده باشید برای همزیستی برخی از اصول، ارزش‌ها و توافقاتی وجود دارند و خانواده جامعه جهانی نیز هنجار و معیارهایی دارد که افغانستان امروزی با آن سازگاری ندارد. باید گفتگویی در این باره داشته باشیم که شما نمی‌توانید زنان را از مشارکت در کشور شان محروم کنید.»

اسلام الله مسلم، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی در موقف خود تغییر بیاورد با آنان و با جهانیان در همین روند به رسمیت شناختن ادامه دهد.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که سازمان‌ها نباید خواست‌های شان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «ازسازمان‌ها و دیگر کشورها می‌خواهیم در این مورد همان خواسته‌های مردم افغانستان را مدنظر بگیرد نه این که برخی از مسایل خود را بالای مردم افغانستان تحمیل بکند.»

هیات سازمان ملل متحد به رهبری آمنه محمد معاون دبیرکل این سازمان در سفر چهار روز سفر شان به افغانستان، با مقام‌های ارشد حکومت سرپرست در باره کار و آموزش بانوان گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره