Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: می‌کوشیم تا خدمات معیاری آموزشی فراهم کنیم

وزارت معارف در یک اعلامیه که همزمان با روز جهانی آموزش نشر شد، گفته است که می‌کوشد تا زمینه آموزش معیاری را در کشور فراهم بسازد.

این وزارت افزوده است که تا کنون ۱۹ هزار مکتب و۱۳ هزار مدرسه دینی در کشور فعال استند.

وزارت معارف در حالی از فراهم ساختن زمینه آموزش معیاری سخن زده است که بیش از ۱۸ ماه می‌شود دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نرفته‌اند و هنوزهم تصمیم نهایی در باره بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران گرفته نشده است.

در اعلامیه گفته شده است: «وزارت معارف به مردم افغانستان و جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی، آموزش و تحصیل برای هر افغان را یک  نیاز می‌داند و تلاش می‌کند تا برای مردم خود خدمات معیاری آموزشی را فراهم بسازد.»

سعدیه، دانش‌آموز، در این باره گفت: «به ما اجازه داده شود که به مکتب برویم و ما هر شرایط را قبول داریم حجاب را رعایت می‌کنیم و حتا چادری هم می‌کنیم.»

با این حال، مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونیسکو از حکومت سرپرست خواسته است که حقوق زنان و دختران را در افغانستان برآورده سازد.

آدری آزولای، مدیرکل یونیسکو، گفته است: «یونیسکو می‌خواهد روز جهانی آموزش را به آنان تقدیم کند و می‌خواهیم که حق همه دختران و زنان افغان بدون تاخیر برای شان دوباره برگردانده شود این جنگ در برابر زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود بخاطری که تحصیل، حق هر کودک و هر بزرگ‌سال است.»

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در روز جهانی آموزش در تویتی گفته است که به تمامی قوانین و حرکت‌هایی که مانع دست‌رسی زنان و دختران به آموزش می‌شوند، باید پایان داده شود.

انتونی بلنکین وزیر خارجه امریکا، رینا امیری فرستاده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، نماینده قطر در سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و برخی از کشورها از آموزش زنان در افغانستان حمایت کرده‌اند.

سید مقدم، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «تحصیل حق قانونی و حق طبیعی اتباع کشور است بنآ بسته شدن مراکز تحصیلی برای دختران هیچ توجیه قانونی نمی‌تواند داشته باشد.»

عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه، می‌گوید: «مقامات مسوول شرایط مطلوب را مساعد ساخته و درب مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان باز شوند.»

شماری از دانشجویان که از رفتن به دانشگاه محروم شده‌اند از حکومت سرپرست می‌خواهند که تصمیم تعلیق تحصیل دختران را بازنگری کند.

یک دانشجو گفت: «از امارت اسلامی خواست ما همین است که هرچه زودتر دوباره در دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی را به روی دختران هم باز کند.»

این درحالی‎ست که امارت اسلامی آموزش زنان و دختران دانش‌آموز و دانشجو را "تا امر ثانی" ممنوع کرده و گفته است که پس از فراهم کردن شرایط لازم، دروازه‌ مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را دوباره به روی آنان باز خواهد کرد.

وزارت معارف: می‌کوشیم تا خدمات معیاری آموزشی فراهم کنیم

مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونیسکو از حکومت سرپرست خواسته است که حقوق زنان و دختران را برآورده سازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف در یک اعلامیه که همزمان با روز جهانی آموزش نشر شد، گفته است که می‌کوشد تا زمینه آموزش معیاری را در کشور فراهم بسازد.

این وزارت افزوده است که تا کنون ۱۹ هزار مکتب و۱۳ هزار مدرسه دینی در کشور فعال استند.

وزارت معارف در حالی از فراهم ساختن زمینه آموزش معیاری سخن زده است که بیش از ۱۸ ماه می‌شود دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نرفته‌اند و هنوزهم تصمیم نهایی در باره بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران گرفته نشده است.

در اعلامیه گفته شده است: «وزارت معارف به مردم افغانستان و جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که امارت اسلامی، آموزش و تحصیل برای هر افغان را یک  نیاز می‌داند و تلاش می‌کند تا برای مردم خود خدمات معیاری آموزشی را فراهم بسازد.»

سعدیه، دانش‌آموز، در این باره گفت: «به ما اجازه داده شود که به مکتب برویم و ما هر شرایط را قبول داریم حجاب را رعایت می‌کنیم و حتا چادری هم می‌کنیم.»

با این حال، مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونیسکو از حکومت سرپرست خواسته است که حقوق زنان و دختران را در افغانستان برآورده سازد.

آدری آزولای، مدیرکل یونیسکو، گفته است: «یونیسکو می‌خواهد روز جهانی آموزش را به آنان تقدیم کند و می‌خواهیم که حق همه دختران و زنان افغان بدون تاخیر برای شان دوباره برگردانده شود این جنگ در برابر زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود بخاطری که تحصیل، حق هر کودک و هر بزرگ‌سال است.»

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در روز جهانی آموزش در تویتی گفته است که به تمامی قوانین و حرکت‌هایی که مانع دست‌رسی زنان و دختران به آموزش می‌شوند، باید پایان داده شود.

انتونی بلنکین وزیر خارجه امریکا، رینا امیری فرستاده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، نماینده قطر در سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و برخی از کشورها از آموزش زنان در افغانستان حمایت کرده‌اند.

سید مقدم، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «تحصیل حق قانونی و حق طبیعی اتباع کشور است بنآ بسته شدن مراکز تحصیلی برای دختران هیچ توجیه قانونی نمی‌تواند داشته باشد.»

عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه، می‌گوید: «مقامات مسوول شرایط مطلوب را مساعد ساخته و درب مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان باز شوند.»

شماری از دانشجویان که از رفتن به دانشگاه محروم شده‌اند از حکومت سرپرست می‌خواهند که تصمیم تعلیق تحصیل دختران را بازنگری کند.

یک دانشجو گفت: «از امارت اسلامی خواست ما همین است که هرچه زودتر دوباره در دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی را به روی دختران هم باز کند.»

این درحالی‎ست که امارت اسلامی آموزش زنان و دختران دانش‌آموز و دانشجو را "تا امر ثانی" ممنوع کرده و گفته است که پس از فراهم کردن شرایط لازم، دروازه‌ مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را دوباره به روی آنان باز خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره