Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل با سرپرست وزارت داخله

مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دیداری که با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله داشته، درباره آموزش و کار بانوان در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که سرپرست وزارت داخله در این دیدار اطمینان داده است که محرومیت دختران از آموزش دایمی نیست.

آقای تکور گفت: «در این دیدار بالای تعلیم، کار و آموزش بانوان انجام و سرپرست وزارت داخله با اشاره به موضوعات یاد شده گفت که این محدودیت‌ها دایمی نیست. تحصیل و تعلیم نیاز اساسی جامعه ما است.»

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «به رهبری امارت اسلامی پیشنهاد کرد که در جاهایی که به حضور کار بانوان نیاز دیده می‌شود در آنجا به آنها اجازه کار داده شود.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که در راس یک هیات بلندپایه به کابل آمده، با معاون اقتصادی ریاست الوزرا، سرپرست وزارت داخله، سرپرست وزارت معارف و سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کرده است.

گفته شده است که درباره مسایل گوناگون از جمله حقوق بانوان و دختران افغانستان، در این نشست‌ها گفت‌وگو شده است.

آقای گریفیتس گفته است: «ما باید عملکرد‌های یکدیگر را بیشتر از پیش تحت انتقاد قرار ندهیم زیرا انتقادات بیش از حد راه‌های تفاهم را مسدود می‌کند ولی بالای تعلیم و کار زنان تاکید می‌ورزیم که باید هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.»

در همین حال، این مقام سازمان ملل در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفته است که جامعه جهانی برای حل مشکلات افغانستان مایل به تعامل و حفظ روابط دو جانبه با حکومت سرپرست است.

اما سودمندی سفرهای مقام‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در روزهای پسین چیست؟

احمد منیب، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این دیدارهای که با مقام‌های امارت اسلامی دارند بیش‌تر از اینکه نفع‌اش به خانم‌ها باشد بیش‌تر کوشش می‌کند که سیاست تشویق و تنبیه ایالات متحده امریکا را علیه امارت اسلامی افغانستان استفاده کند.»

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «این مهم و اساسی است که حکومت افغان در داخل افغانستان اصلاحات اساسی را بیاورد و به گونه ویژه مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، رییس نهاد پاملرنه، معاون اجرایی یونیسف، رييس سازمان پشتیبانی از کودکان و معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعضای این هیات بلندپایه هستند که به افغانستان آمده‌اند.

دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل با سرپرست وزارت داخله

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که سرپرست وزارت داخله در این دیدار اطمینان داده است که محرومیت دختران از آموزش دایمی نیست.

تصویر بندانگشتی

مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دیداری که با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله داشته، درباره آموزش و کار بانوان در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که سرپرست وزارت داخله در این دیدار اطمینان داده است که محرومیت دختران از آموزش دایمی نیست.

آقای تکور گفت: «در این دیدار بالای تعلیم، کار و آموزش بانوان انجام و سرپرست وزارت داخله با اشاره به موضوعات یاد شده گفت که این محدودیت‌ها دایمی نیست. تحصیل و تعلیم نیاز اساسی جامعه ما است.»

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «به رهبری امارت اسلامی پیشنهاد کرد که در جاهایی که به حضور کار بانوان نیاز دیده می‌شود در آنجا به آنها اجازه کار داده شود.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که در راس یک هیات بلندپایه به کابل آمده، با معاون اقتصادی ریاست الوزرا، سرپرست وزارت داخله، سرپرست وزارت معارف و سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کرده است.

گفته شده است که درباره مسایل گوناگون از جمله حقوق بانوان و دختران افغانستان، در این نشست‌ها گفت‌وگو شده است.

آقای گریفیتس گفته است: «ما باید عملکرد‌های یکدیگر را بیشتر از پیش تحت انتقاد قرار ندهیم زیرا انتقادات بیش از حد راه‌های تفاهم را مسدود می‌کند ولی بالای تعلیم و کار زنان تاکید می‌ورزیم که باید هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.»

در همین حال، این مقام سازمان ملل در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفته است که جامعه جهانی برای حل مشکلات افغانستان مایل به تعامل و حفظ روابط دو جانبه با حکومت سرپرست است.

اما سودمندی سفرهای مقام‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در روزهای پسین چیست؟

احمد منیب، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این دیدارهای که با مقام‌های امارت اسلامی دارند بیش‌تر از اینکه نفع‌اش به خانم‌ها باشد بیش‌تر کوشش می‌کند که سیاست تشویق و تنبیه ایالات متحده امریکا را علیه امارت اسلامی افغانستان استفاده کند.»

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «این مهم و اساسی است که حکومت افغان در داخل افغانستان اصلاحات اساسی را بیاورد و به گونه ویژه مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، رییس نهاد پاملرنه، معاون اجرایی یونیسف، رييس سازمان پشتیبانی از کودکان و معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعضای این هیات بلندپایه هستند که به افغانستان آمده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره