Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند توزیع بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده به بانک‌های تجارتی

بانک مرکزی افغانستان گفته است که روند توزیع صد میلیون بانک‌نوت تازه چاپ شده به بانک‌های تجارتی کشور آغاز شده است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که تمامی پول‌های مندرس از بازار گردآوری می‌شوند و پول‌های تازه چاپ شده جایگزین آن خواهد شد.

صد میلیون بانک‌نوت تازه چاپ شده شامل ده، بیست، پنجاه و صد افغانی استند که به بانک‌های تجارتی کشور توزیع شده‌اند.

آقای نوری  گفت: «د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور که یکی از وظایف‌اش طرح سیاست پولی و چاپ و نشر بانک‌نوت افغانی است با در نظرداشت سیاست معقول پولی، همیشه تلاش کرده است که با درنظرداشت تقاضای بازار، بانک‌نوت‌های فرسوده را جمع‌آوری کند و بجای آن، بانک‌نوت‌های جدید را به بازار عرضه کند.»

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که پول فرسوده در بازارهای کشور یک چالش بزرگ بود. این اتحادیه از بانک مرکزی کشور می‌خواهد که پول تازه چاپ شده را به زودی در بازارهای کشور توزیع کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «بانک‌نوت‌های کهنه واقعاً یک معضل بزرگ و مشکل را در مارکیت ایجاد کرده بود من امیدوار استم که هرچه زودتر بانک‌نوت‌های افغانی جای بانک‌نوت‌های کهنه را بگیرد و این مشکل که در مارکیت‌های اسعاری ما و در تمام افغانستان وجود دارد، زودتر حل شود.»

از سویی‌هم، شماری از پایتخت‌نشینان از توزیع بانک‌نوت‌های تازه استقبال می‌کنند.

ذبیح الله، باشنده کابل، در این باره گفت: «پیسه کهنه خو مشکل خود را دارد اولش اگر ما نگیریم. وقتی که ما بگیریم یک کس دیگر نمی‌گیرد.»

پیش از این دو شرکت فرانسوی و پولندی بانک‌نوت‌های افغانستان را چاپ کردند و نخستین محموله‌ی بانک‌نوت‌های جدید در نهم نومبر ۲۰۲۲ وارد کشور شد.

آغاز روند توزیع بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده به بانک‌های تجارتی

صد میلیون بانک‌نوت تازه چاپ شده شامل ده، بیست، پنجاه و صد افغانی استند که به بانک‌های تجارتی کشور توزیع شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان گفته است که روند توزیع صد میلیون بانک‌نوت تازه چاپ شده به بانک‌های تجارتی کشور آغاز شده است.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید که تمامی پول‌های مندرس از بازار گردآوری می‌شوند و پول‌های تازه چاپ شده جایگزین آن خواهد شد.

صد میلیون بانک‌نوت تازه چاپ شده شامل ده، بیست، پنجاه و صد افغانی استند که به بانک‌های تجارتی کشور توزیع شده‌اند.

آقای نوری  گفت: «د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور که یکی از وظایف‌اش طرح سیاست پولی و چاپ و نشر بانک‌نوت افغانی است با در نظرداشت سیاست معقول پولی، همیشه تلاش کرده است که با درنظرداشت تقاضای بازار، بانک‌نوت‌های فرسوده را جمع‌آوری کند و بجای آن، بانک‌نوت‌های جدید را به بازار عرضه کند.»

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که پول فرسوده در بازارهای کشور یک چالش بزرگ بود. این اتحادیه از بانک مرکزی کشور می‌خواهد که پول تازه چاپ شده را به زودی در بازارهای کشور توزیع کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «بانک‌نوت‌های کهنه واقعاً یک معضل بزرگ و مشکل را در مارکیت ایجاد کرده بود من امیدوار استم که هرچه زودتر بانک‌نوت‌های افغانی جای بانک‌نوت‌های کهنه را بگیرد و این مشکل که در مارکیت‌های اسعاری ما و در تمام افغانستان وجود دارد، زودتر حل شود.»

از سویی‌هم، شماری از پایتخت‌نشینان از توزیع بانک‌نوت‌های تازه استقبال می‌کنند.

ذبیح الله، باشنده کابل، در این باره گفت: «پیسه کهنه خو مشکل خود را دارد اولش اگر ما نگیریم. وقتی که ما بگیریم یک کس دیگر نمی‌گیرد.»

پیش از این دو شرکت فرانسوی و پولندی بانک‌نوت‌های افغانستان را چاپ کردند و نخستین محموله‌ی بانک‌نوت‌های جدید در نهم نومبر ۲۰۲۲ وارد کشور شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره