Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صادرات ۱۰۰ میگاوات برق ازبیکستان به افغانستان

شرکت برشنا می‌گوید که ازبیکستان بربنیاد پیمان‌اش در باره صادرات برق به افغانستان عمل نکرده و از دیروز بدینسو، به جای ۲۵۰ میگاوات تنها ۱۰۰ میگاوات برق به افغانستان صادر کرده است.

رییس این شرکت می‌افزایند که این اندازه، مشکل برق افغانستان را حل نمی‌کند و از ازبیکستان خواسته است تا براساس پیمان‌اش با افغانستان برق بیشتر بفرستد.

حکمت‌الله آخندزاده، رییس کابل برشنا گفت: «متأسفانه ازبیکستان با وجود وعده‌ها به این توافقنامه عمل نکرد و فقط ۱۰۰ میگاوات برق را صادر کرده و ۹۰ میگاوات برق به کابل می‌رسد و با این مقدار مشکل ما حل نمی‌شود.»

همزمان با این، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که به علت نبود برق در کابل، نود درصد کارخانه‌های تولیدی از فعالیت باز مانده اند.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «مدت بیست روز است که پارک‌های صنعتی کابل بدون برق است و ۹۰ درصد سکتورهای تولیدی ما از فعالیت بازمانده و مشکلات تخنیکی که در ازبیکستان است، امیدوارم که هرچه عاجلتر بین امارت اسلامی و ازبیکستان این معضله حل شود تا ما بتوانیم تولیدات خود را از سر بگیریم.»

از سویی هم، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که برای از میان برداشتن مشکل برق باشندگان پایتخت، شرکت برشنا باید دنبال تکمیل کار پروژه لین ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان باشد.
 
امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا در این باره گفت: «لین ۵۰۰ کیلو وات که از طرف پلخمری می‌آید، از طرف بانک انکشاف آسیاسی تمویل باید می‌شد. پروژه‌های بانک آسیایی فعلن در افغانستان بند است و پروژه‌ها را کمک نمی‌کند. یگانه راه حل اینست که سکتور خصوصی یا شرکت برشنا سرمایه‌گذاری کند و پروژه را تکمیل کند.»

با افزایش پرچاوی‌های اخیر برق، سرپرست وزارت انرژی و آب در سفرش به ترکمنستان در کنار تمدید پیمان واردات برق از ترکمنستان برای سال ۲۰۲۳ میلادی، از گفت‌وگو با مقام‌های این کشور برای عملی سازی پروژه‌های تاپ، ساخت و ساز سب استیشن نور الجهاد و تکمیل پروژه لین ۵۰۰ کیلو ولت خبر داده است.

صادرات ۱۰۰ میگاوات برق ازبیکستان به افغانستان

رییس این شرکت می‌افزایند که این اندازه، مشکل برق افغانستان را حل نمی‌کند و از ازبیکستان خواسته است تا براساس پیمان‌اش با افغانستان برق بیشتر بفرستد.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که ازبیکستان بربنیاد پیمان‌اش در باره صادرات برق به افغانستان عمل نکرده و از دیروز بدینسو، به جای ۲۵۰ میگاوات تنها ۱۰۰ میگاوات برق به افغانستان صادر کرده است.

رییس این شرکت می‌افزایند که این اندازه، مشکل برق افغانستان را حل نمی‌کند و از ازبیکستان خواسته است تا براساس پیمان‌اش با افغانستان برق بیشتر بفرستد.

حکمت‌الله آخندزاده، رییس کابل برشنا گفت: «متأسفانه ازبیکستان با وجود وعده‌ها به این توافقنامه عمل نکرد و فقط ۱۰۰ میگاوات برق را صادر کرده و ۹۰ میگاوات برق به کابل می‌رسد و با این مقدار مشکل ما حل نمی‌شود.»

همزمان با این، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که به علت نبود برق در کابل، نود درصد کارخانه‌های تولیدی از فعالیت باز مانده اند.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «مدت بیست روز است که پارک‌های صنعتی کابل بدون برق است و ۹۰ درصد سکتورهای تولیدی ما از فعالیت بازمانده و مشکلات تخنیکی که در ازبیکستان است، امیدوارم که هرچه عاجلتر بین امارت اسلامی و ازبیکستان این معضله حل شود تا ما بتوانیم تولیدات خود را از سر بگیریم.»

از سویی هم، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که برای از میان برداشتن مشکل برق باشندگان پایتخت، شرکت برشنا باید دنبال تکمیل کار پروژه لین ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان باشد.
 
امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا در این باره گفت: «لین ۵۰۰ کیلو وات که از طرف پلخمری می‌آید، از طرف بانک انکشاف آسیاسی تمویل باید می‌شد. پروژه‌های بانک آسیایی فعلن در افغانستان بند است و پروژه‌ها را کمک نمی‌کند. یگانه راه حل اینست که سکتور خصوصی یا شرکت برشنا سرمایه‌گذاری کند و پروژه را تکمیل کند.»

با افزایش پرچاوی‌های اخیر برق، سرپرست وزارت انرژی و آب در سفرش به ترکمنستان در کنار تمدید پیمان واردات برق از ترکمنستان برای سال ۲۰۲۳ میلادی، از گفت‌وگو با مقام‌های این کشور برای عملی سازی پروژه‌های تاپ، ساخت و ساز سب استیشن نور الجهاد و تکمیل پروژه لین ۵۰۰ کیلو ولت خبر داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره