Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسایل مرتبط به افغانستان در کتاب مایک پومپئو

مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، در کتابی که تازه منتشر کرده به مسایل افغانستان از جمله رهبران پیشین و توافق‌نامه صلح دوحه پرداخته است.

مایک پومپئو در بخشی از کتابش تحت نام «هرگز کوتاه نیا» اشرف غنی، رییس جمهور پیشین کشور را بدترین رهبر و همزمان متقلب خوانده است.

آقای پومپئو در این کتاب‌ همچنان گفته است که آقای غنی بخاطر اهدافش جان سربازان امریکایی را هدر داده است.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «اینکه مقامات امریکا و وزیر خارجه‌اش در برابر اشرف غنی چه بحث می‌کنند او گپ‌های خودشان است اما در واقعیت داکتر غنی به پروسه اعتماد نداشت حتی در تحریم او اقدام می‌کرد و بعد از اینکه پروگرام دوحه باید عملی می‌شد، پیش از عملی کردن او وطن را ترک کرد و همه سیستم از هم پاشید.»

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «اینها که می‌گویند رییس جمهور افغانستان پول‌های شان را حیف‌و‌میل نمود رییس جمهور ما در وقت قدرت اعلام نمود که هر دالری که به افغانستان می‌آید ۹۹ درصد آن دوباره به کشور خارج می‌رود چرا امریکار در آن وقت جواب لازم نداد.»

سیداکبر آغا، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «به نظر من صحبت‌هاى آقای پومپئو تا حد زياد حقيقت است و اشرف غنى تلاش کرد که به قدرت خود باقى بمانند و مذاکرات صلح ناکام و پشت سر کند.»

این مقام پیشین امریکا در بخشی از کتابش رهبران پیشین افغانستان را متهم به اجازه به حیف‌ومیل کمک‌های بشردوستانه امریکا در افغانستان می‌کند. افزون بر آن، او اشرف غنی را مانعی در برابر رسیدن به مصالحه در زمان گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان دانسته است.

در بخشی از کتاب مایک پومپئو آمده است: «به او هشدار دادم که اگر از مشارکت در روند آشتی امتناع کند، انتقال یک میلیارد دلار کمک امریکا را متوقف خواهم کرد.»

از سویی‌هم، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان در صفحه تویترش سخنان مایک پومپئو در کتابش را نگاهی دقیق به اوضاع افغانستان عنوان کرده است.

آقای خلیلزاد در صفحه تویترش چنین نگاشته: «اشرف غنی با من، مقام‌های واشنگتن، اعضای کنگره و جنرالان بازنشسته ارتباطات و آشنایی زیادی داشت وی فکر می‌کرد که ایالات متحده حضور نظامی خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد اما این اشتباه بزرگ رییس‌جمهور غنی بود.»

اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی گفته‌های این مقام پیشین امریکا را مبتنی بر واقعیت نمی‌دانند و امریکا را در برابر مسایل مهم افغانستان مسوول می‌خوانند.

کمال سادات، معین پیشین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «اشرف غنى در کشور صلح سراسرى می‌خواست تا در کشور به هيچ گروه بهانه پيدا نشود تا دست به جنگ دست بزند و ما با صحبت‌هاى مايک پومپئو مخالف هستيم.»

سیدنورالله راغی، دیپلمات پیشین، می‌گوید: «در مدیریت‌های کلان کشور بزرگترین فساد اداری را در زمان خودش برای مردم افغانستان رقم زد، فساد اخلاقی اطرافیشانش بیداد می‌کرد و یک دولت فروپاشیده و فروریخته و ناکام از خودش بجا گذاشت و رفت.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بار ملامتی‌اش را از شانه‌های ترامپ و مایک پومپئو بلاخره بالای مردم افغانستان خصوصا بالای اشرف غنی و داکتر عبدالله بندازد این کتاب را بدست نشر سپرده احتمال این است که مایک پومپئو در سال ۲۰۲۴ در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک بکند.»

پیش از این نیز آقای پومپئو در یک  سخنرانی در دانشگاه شیکاگو امریکا، غنی را مخالف روند مصالحه خوانده بود.

تا کنون محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به گفته‌های پومپئو واکنش نشان نداده اند.

مسایل مرتبط به افغانستان در کتاب مایک پومپئو

مایک پومپئو در بخشی از کتابش تحت نام «هرگز کوتاه نیا» اشرف غنی، رییس جمهور پیشین کشور را بدترین رهبر و همزمان متقلب خوانده است.

تصویر بندانگشتی

مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، در کتابی که تازه منتشر کرده به مسایل افغانستان از جمله رهبران پیشین و توافق‌نامه صلح دوحه پرداخته است.

مایک پومپئو در بخشی از کتابش تحت نام «هرگز کوتاه نیا» اشرف غنی، رییس جمهور پیشین کشور را بدترین رهبر و همزمان متقلب خوانده است.

آقای پومپئو در این کتاب‌ همچنان گفته است که آقای غنی بخاطر اهدافش جان سربازان امریکایی را هدر داده است.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «اینکه مقامات امریکا و وزیر خارجه‌اش در برابر اشرف غنی چه بحث می‌کنند او گپ‌های خودشان است اما در واقعیت داکتر غنی به پروسه اعتماد نداشت حتی در تحریم او اقدام می‌کرد و بعد از اینکه پروگرام دوحه باید عملی می‌شد، پیش از عملی کردن او وطن را ترک کرد و همه سیستم از هم پاشید.»

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «اینها که می‌گویند رییس جمهور افغانستان پول‌های شان را حیف‌و‌میل نمود رییس جمهور ما در وقت قدرت اعلام نمود که هر دالری که به افغانستان می‌آید ۹۹ درصد آن دوباره به کشور خارج می‌رود چرا امریکار در آن وقت جواب لازم نداد.»

سیداکبر آغا، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «به نظر من صحبت‌هاى آقای پومپئو تا حد زياد حقيقت است و اشرف غنى تلاش کرد که به قدرت خود باقى بمانند و مذاکرات صلح ناکام و پشت سر کند.»

این مقام پیشین امریکا در بخشی از کتابش رهبران پیشین افغانستان را متهم به اجازه به حیف‌ومیل کمک‌های بشردوستانه امریکا در افغانستان می‌کند. افزون بر آن، او اشرف غنی را مانعی در برابر رسیدن به مصالحه در زمان گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان دانسته است.

در بخشی از کتاب مایک پومپئو آمده است: «به او هشدار دادم که اگر از مشارکت در روند آشتی امتناع کند، انتقال یک میلیارد دلار کمک امریکا را متوقف خواهم کرد.»

از سویی‌هم، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان در صفحه تویترش سخنان مایک پومپئو در کتابش را نگاهی دقیق به اوضاع افغانستان عنوان کرده است.

آقای خلیلزاد در صفحه تویترش چنین نگاشته: «اشرف غنی با من، مقام‌های واشنگتن، اعضای کنگره و جنرالان بازنشسته ارتباطات و آشنایی زیادی داشت وی فکر می‌کرد که ایالات متحده حضور نظامی خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد اما این اشتباه بزرگ رییس‌جمهور غنی بود.»

اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی گفته‌های این مقام پیشین امریکا را مبتنی بر واقعیت نمی‌دانند و امریکا را در برابر مسایل مهم افغانستان مسوول می‌خوانند.

کمال سادات، معین پیشین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «اشرف غنى در کشور صلح سراسرى می‌خواست تا در کشور به هيچ گروه بهانه پيدا نشود تا دست به جنگ دست بزند و ما با صحبت‌هاى مايک پومپئو مخالف هستيم.»

سیدنورالله راغی، دیپلمات پیشین، می‌گوید: «در مدیریت‌های کلان کشور بزرگترین فساد اداری را در زمان خودش برای مردم افغانستان رقم زد، فساد اخلاقی اطرافیشانش بیداد می‌کرد و یک دولت فروپاشیده و فروریخته و ناکام از خودش بجا گذاشت و رفت.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بار ملامتی‌اش را از شانه‌های ترامپ و مایک پومپئو بلاخره بالای مردم افغانستان خصوصا بالای اشرف غنی و داکتر عبدالله بندازد این کتاب را بدست نشر سپرده احتمال این است که مایک پومپئو در سال ۲۰۲۴ در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک بکند.»

پیش از این نیز آقای پومپئو در یک  سخنرانی در دانشگاه شیکاگو امریکا، غنی را مخالف روند مصالحه خوانده بود.

تا کنون محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به گفته‌های پومپئو واکنش نشان نداده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره