Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اشتراک بانوان در آزمون کانکور در نهادهای تحصیلی خصوصی ممنوع شد

وزارت تحصیلات عالی در یک نامه به دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی دستور داده است تا بانوان را برای اشتراک در آزمون کانکور که برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ گرفته می‌شود، ثبت‌نام نکنند.

در این نامه آمده است که ثبت نام دانشجویان دختر تا "امر ثانی مجاز" نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.

وزارت تحصیلات عالی، تاریخ برگزاری آزمون کانکور در ولایت‌های گرم‌سیر را از هشتم تا بیست‌ویکم ماه دلو و در ولایت‌های سردسیر را از ششم تا نزدهم ماه حوت اعلام کرده است.

این در حالی‌است که وزارت تحصیلات عالی در ماه قوس ادامه تحصیل دختران را تا امر ثانی نیز تعلیق کرد.

اما مقام‌های امارت اسلامی گفته‌اند که تعلیق آموزش و کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی یک امر موقتی است و آنان روی راهکارهای کار می‌کنند تا زمینه را برای آموزش و کار بانوان در چارچوب شریعت اسلامی مساعد سازند.

اشتراک بانوان در آزمون کانکور در نهادهای تحصیلی خصوصی ممنوع شد

در این نامه آمده است که ثبت نام دانشجویان دختر تا "امر ثانی مجاز" نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.

Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی در یک نامه به دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی دستور داده است تا بانوان را برای اشتراک در آزمون کانکور که برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ گرفته می‌شود، ثبت‌نام نکنند.

در این نامه آمده است که ثبت نام دانشجویان دختر تا "امر ثانی مجاز" نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.

وزارت تحصیلات عالی، تاریخ برگزاری آزمون کانکور در ولایت‌های گرم‌سیر را از هشتم تا بیست‌ویکم ماه دلو و در ولایت‌های سردسیر را از ششم تا نزدهم ماه حوت اعلام کرده است.

این در حالی‌است که وزارت تحصیلات عالی در ماه قوس ادامه تحصیل دختران را تا امر ثانی نیز تعلیق کرد.

اما مقام‌های امارت اسلامی گفته‌اند که تعلیق آموزش و کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی یک امر موقتی است و آنان روی راهکارهای کار می‌کنند تا زمینه را برای آموزش و کار بانوان در چارچوب شریعت اسلامی مساعد سازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره