Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: حکومت پیشین مخالف گفت‌وگوی میان افغانان بود

امارت اسلامی می‌گوید که پس از امضای توافق‌نامه دوحه میان امارت اسلامی و واشنگتن، حکومت پیشین مخالف گفت‌وگوهای میان افغانان بود و می‌کوشید که این روند را مختل سازد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که امارت اسلامی پس از آن که از پیش‌رفت روند گفت‌وگوها مایوس شد، ناگزیر از راه نظامی به پیش رفت.

این گفته‌ها پس از نشر کتاب مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، ابراز می‌شوند. مایک پومپئو در کتاب‌اش گفته است که محمد اشرف غنی مانعی در برابر رسیدن به مصالحه در هنگام گفت‌وگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی بود.

سخنگوی امارت اسلامی اکنون می‌گوید که هیات گفت‌وگو کننده کابل همواره مخالف گفت‌وگوهای میان افغانان بود.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «ما زمانیکه با امریکایی‌ها به یک توافق رسیدیم بعدا نوبت رسید که باید دیالوگ بین الافغانی آغاز شود متاسفانه اداره کابل مانع شد و سران اداره کابل او زمان جدا مانع بودند و نگذاشتند که مذاکرات بین الافغانی پیش برود.»

ذبیح الله مجاهد می‌افزاید که امارت اسلامی ناگزیر شد تا راه نظامی در پیش گیرد. او در این باره گفت: «نیازمندی به این شد و امارت اسلامی مجبور شد که از راه نظامی این موضوع را حل بسازد.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «در همه‌ی امور فعلا با یک شرایط ناگواری روبه‌رو استیم بدون تردید ریشه آن بر می‌گردد به خروج غیرمسوولانه آقای اشرف غنی از کشور.»

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «رفتن آقای غنی یک کار مثبت بود چون اگر در کشور باقی می‌ماند، مثل نظام‌های گذشته که رویدادهای غم‌انگیزی رخ داده بود، تکرار می‌شدند.»

شماری از باشنده گان کابل، محمد اشرف غنی را عامل فروپاشی نظام جمهوری و بحران اقتصادی در کشور می‌دانند.

مجتبی، باشندگان کابل، می‌گوید: «مردم در عذاب استند در رنج استند می‌بینید که جوانای ما معتاد شد کلش از برکت فرار اشرف غنی بود.»

این در حالی است که وزیر خارجه پیشین امریکا در بخشی از کتابش اشرف غنی رییس‌جمهور پیشین کشور را بدترین رهبر و همزمان متقلب خوانده است و وی را به حیف و میل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده امریکا به مردم افغانستان، متهم ساخته است.

مجاهد: حکومت پیشین مخالف گفت‌وگوی میان افغانان بود

سخنگوی امارت اسلامی اکنون می‌گوید که هیات گفت‌وگو کننده کابل همواره مخالف گفت‌وگوهای میان افغانان بود.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که پس از امضای توافق‌نامه دوحه میان امارت اسلامی و واشنگتن، حکومت پیشین مخالف گفت‌وگوهای میان افغانان بود و می‌کوشید که این روند را مختل سازد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که امارت اسلامی پس از آن که از پیش‌رفت روند گفت‌وگوها مایوس شد، ناگزیر از راه نظامی به پیش رفت.

این گفته‌ها پس از نشر کتاب مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، ابراز می‌شوند. مایک پومپئو در کتاب‌اش گفته است که محمد اشرف غنی مانعی در برابر رسیدن به مصالحه در هنگام گفت‌وگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی بود.

سخنگوی امارت اسلامی اکنون می‌گوید که هیات گفت‌وگو کننده کابل همواره مخالف گفت‌وگوهای میان افغانان بود.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «ما زمانیکه با امریکایی‌ها به یک توافق رسیدیم بعدا نوبت رسید که باید دیالوگ بین الافغانی آغاز شود متاسفانه اداره کابل مانع شد و سران اداره کابل او زمان جدا مانع بودند و نگذاشتند که مذاکرات بین الافغانی پیش برود.»

ذبیح الله مجاهد می‌افزاید که امارت اسلامی ناگزیر شد تا راه نظامی در پیش گیرد. او در این باره گفت: «نیازمندی به این شد و امارت اسلامی مجبور شد که از راه نظامی این موضوع را حل بسازد.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «در همه‌ی امور فعلا با یک شرایط ناگواری روبه‌رو استیم بدون تردید ریشه آن بر می‌گردد به خروج غیرمسوولانه آقای اشرف غنی از کشور.»

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «رفتن آقای غنی یک کار مثبت بود چون اگر در کشور باقی می‌ماند، مثل نظام‌های گذشته که رویدادهای غم‌انگیزی رخ داده بود، تکرار می‌شدند.»

شماری از باشنده گان کابل، محمد اشرف غنی را عامل فروپاشی نظام جمهوری و بحران اقتصادی در کشور می‌دانند.

مجتبی، باشندگان کابل، می‌گوید: «مردم در عذاب استند در رنج استند می‌بینید که جوانای ما معتاد شد کلش از برکت فرار اشرف غنی بود.»

این در حالی است که وزیر خارجه پیشین امریکا در بخشی از کتابش اشرف غنی رییس‌جمهور پیشین کشور را بدترین رهبر و همزمان متقلب خوانده است و وی را به حیف و میل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده امریکا به مردم افغانستان، متهم ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره