Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک‌ونیم میلیون جریب زمین غصب شده پس گرفته شده است

وزارت عدلیه می‌گوید که تا اکنون بیش از یک‌ونیم میلیون جریب زمین غصب شده در سراسر کشور از غاصبان پس گرفته شده است.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه، آمار می‌دهند که اسناد بیش از ۱۰۰ شهرک در تمام افغانستان بررسی شده که ۳۰ شهرک آن در کابل موقعیت دارند.

آقای جهادیار به طلوع‌نیوز می‌افزاید که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار جریب زمین زیر بررسی است.

آقای جهادیار گفت: «بیش از یک‌ونیم میلیون جریب زمین دولتی تثبیت شده است و صدها هزار جریب زمین زیر بررسی استند.»

از سویی‌هم، برخی از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که زمین‌های غصب شدن را از زورمندان و غاصبان پس بگیرد. باشندگان تاکید دارند که تمامی زمین‌های غصب شده باید شناسایی و غاصبان به پنجه قانون سپرده شوند.

حبیب الرحمان، باشنده شهر کابل، گفت: «به سر وقت باید به غاصبان رسیدگی شود و آنان باید دستگیر و بالای شان قانون تطبیق شود تا در آینده غاصبان، زمین‌ها را غصب نکنند.»

محمد علی، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «در نظام جمهوریت مقامات زمین‌ها را غصب کرده بودند امارت اسلامی باید پس زمین‌ها را از غاصبان بگیرد و زمین‌های باید غصب نشوند.»

شماری از آگاهان به این باور استند که امارت اسلامی باید زمین‌های غصب شده شخصی را نیز از غاصبان بگیرد.

سید بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «به نظر ما این یک قدم مثبت و نیک است و باید از این پشتیبانی صورت بگیرد پیشنهاد ما به امارت اسلامی این است که شخصیت‌های مخلص را در این عرصه بگمارند.»

هاتف مختار، رییس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتیژیک، می‌گوید: «آن زورمندان که زمین‌های مردم را به زور غصب کرده‌اند، امارت اسلامی باید این زمین‌ها را پس برگرداند و به مردم توزیع کنند.»

وزارت عدلیه می‌گوید که بیش از چهار میلیون جریب زمین در سراسر کشور غصب شده است که کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب شده در تلاش برگرداندن آن است.

یک‌ونیم میلیون جریب زمین غصب شده پس گرفته شده است

شماری از آگاهان به این باور استند که امارت اسلامی باید زمین‌های غصب شده شخصی را نیز از غاصبان بگیرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت عدلیه می‌گوید که تا اکنون بیش از یک‌ونیم میلیون جریب زمین غصب شده در سراسر کشور از غاصبان پس گرفته شده است.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه، آمار می‌دهند که اسناد بیش از ۱۰۰ شهرک در تمام افغانستان بررسی شده که ۳۰ شهرک آن در کابل موقعیت دارند.

آقای جهادیار به طلوع‌نیوز می‌افزاید که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار جریب زمین زیر بررسی است.

آقای جهادیار گفت: «بیش از یک‌ونیم میلیون جریب زمین دولتی تثبیت شده است و صدها هزار جریب زمین زیر بررسی استند.»

از سویی‌هم، برخی از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که زمین‌های غصب شدن را از زورمندان و غاصبان پس بگیرد. باشندگان تاکید دارند که تمامی زمین‌های غصب شده باید شناسایی و غاصبان به پنجه قانون سپرده شوند.

حبیب الرحمان، باشنده شهر کابل، گفت: «به سر وقت باید به غاصبان رسیدگی شود و آنان باید دستگیر و بالای شان قانون تطبیق شود تا در آینده غاصبان، زمین‌ها را غصب نکنند.»

محمد علی، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «در نظام جمهوریت مقامات زمین‌ها را غصب کرده بودند امارت اسلامی باید پس زمین‌ها را از غاصبان بگیرد و زمین‌های باید غصب نشوند.»

شماری از آگاهان به این باور استند که امارت اسلامی باید زمین‌های غصب شده شخصی را نیز از غاصبان بگیرد.

سید بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «به نظر ما این یک قدم مثبت و نیک است و باید از این پشتیبانی صورت بگیرد پیشنهاد ما به امارت اسلامی این است که شخصیت‌های مخلص را در این عرصه بگمارند.»

هاتف مختار، رییس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتیژیک، می‌گوید: «آن زورمندان که زمین‌های مردم را به زور غصب کرده‌اند، امارت اسلامی باید این زمین‌ها را پس برگرداند و به مردم توزیع کنند.»

وزارت عدلیه می‌گوید که بیش از چهار میلیون جریب زمین در سراسر کشور غصب شده است که کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های غصب شده در تلاش برگرداندن آن است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره