Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رویای رفتن به مکتب؛ دختران بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌ها شدند

دختران دانش‌آموز پس از بسته شدن دروازه مکتب‌های شان در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند و تا کنون هیچ تصمیمی درباره بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌های دختران، گرفته نشده است.

شماری از این دانش‌آموزان دختر می‌گویند که محروم شدن از آموزش، آنان را با مشکلات روانی مبتلا ساخته است.

سعدیه، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار یک وضعیت خراب دارند حتا شب‌ها که خواب می‌شوند صبح که بیدار می‌شوند یک اشک در چشمان شان دیده می‌شود می‌گوید امشب خواب دیدم که مکاتب باز شده.»

صدف، دانش‌آموز بعدی، گفت: «زیادتر متاثرکننده است که این رویدادها را ما می‌بینیم و همه خانم‌ها و دخترخانم‌ها از تحصیلات محروم شده‌اند.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان نابینا نیز از بسته ماندن مکتب‌های دختران انتقاد می‌کنند.

ملکه که نابینا به جهان آمده و اکنون صنف یازدهم مکتب است، می‌گوید که رفتن به مکتب یگانه دلگرمی و امیدواری‌اش نسبت به آینده بود که این امیدواری حالا از او گرفته شده است.

ملکه به طلوع‌نیوز گفت: «پار سال که مکتب بسته شد خیلی ناامید شدم خیلی افسرده شدم و افسرده گی برم پیش آمد کاملا احساس کردم که دیگر راه برگشت ندارم.»

پروانه، دانش‌آموز نابینا، می‌گوید: «خواستم این است که دروازه مکاتب به روی ما باز شود ما در خانه نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

فرید الله عزیزی، مسوول دفتر نابینایان در کابل، می‌گوید که امارت اسلامی باید دروازه مکتب‌ها را به روی نابینایان باز کند.

آقای عزیزی به طلوع‌نیوز گفت: «همرای ولایات ۳۵۰۰ نفر در نزد ما راجستر است که آن‌ها مطلق نابینا استند ۵۰۰ مربوط ولایات است و ۳۰۰۰ هم مربوط مرکز می‌شود.»

شماری از آگاهان سیاسی و فعالان عرصه حقوق  زن، از امارت اسلامی می‌خواهند که بر وعده‌های شان در باره بازگشایی مکتب‌های دختران عمل کنند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «تعلیم عالی حق اسلامی و خداداد هر دختر است حکومت فعلی در شانزده ماه گذشته کوشش محسوس بر بازگشایی مکاتب دختران نکرده ما نتیجه مطلوب ندیدیم و دختران نابینا هم از جمله این قربانی است.»

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «دختران دانش‌آموز نابینا و دارای معلولیت بالاتر از صنف ششم یکی از بخش‌های مهم به شدت آسیب‌پذیر از اقشار جامعه افغانستان است که حتا در دوره جمهوریت هم توجه لازم برای شان صورت نگرفته اما بدبختتانه پس از تحولات اخیر در کشور نسبت به هر قشر دیگر جامعه افغانستان سرکوب و مورد قربانی واقع شده.»

وزارت معارف و مقام‌های امارت اسلامی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند.

با آنکه بیش از ۵۰۰ روز می‌شود که دروازه مکتب‌ها به روی دختران بسته استند؛ اما هنوزهم هیچ تصمیمی در باره بازگشایی مکتب‌ها گرفته نشده است.

رویای رفتن به مکتب؛ دختران بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌ها شدند

شماری از آگاهان سیاسی و فعالان عرصه حقوق  زن، از امارت اسلامی می‌خواهند که بر وعده‌های شان در باره بازگشایی مکتب‌های دختران عمل کنند.

تصویر بندانگشتی

دختران دانش‌آموز پس از بسته شدن دروازه مکتب‌های شان در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند و تا کنون هیچ تصمیمی درباره بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌های دختران، گرفته نشده است.

شماری از این دانش‌آموزان دختر می‌گویند که محروم شدن از آموزش، آنان را با مشکلات روانی مبتلا ساخته است.

سعدیه، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار یک وضعیت خراب دارند حتا شب‌ها که خواب می‌شوند صبح که بیدار می‌شوند یک اشک در چشمان شان دیده می‌شود می‌گوید امشب خواب دیدم که مکاتب باز شده.»

صدف، دانش‌آموز بعدی، گفت: «زیادتر متاثرکننده است که این رویدادها را ما می‌بینیم و همه خانم‌ها و دخترخانم‌ها از تحصیلات محروم شده‌اند.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان نابینا نیز از بسته ماندن مکتب‌های دختران انتقاد می‌کنند.

ملکه که نابینا به جهان آمده و اکنون صنف یازدهم مکتب است، می‌گوید که رفتن به مکتب یگانه دلگرمی و امیدواری‌اش نسبت به آینده بود که این امیدواری حالا از او گرفته شده است.

ملکه به طلوع‌نیوز گفت: «پار سال که مکتب بسته شد خیلی ناامید شدم خیلی افسرده شدم و افسرده گی برم پیش آمد کاملا احساس کردم که دیگر راه برگشت ندارم.»

پروانه، دانش‌آموز نابینا، می‌گوید: «خواستم این است که دروازه مکاتب به روی ما باز شود ما در خانه نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

فرید الله عزیزی، مسوول دفتر نابینایان در کابل، می‌گوید که امارت اسلامی باید دروازه مکتب‌ها را به روی نابینایان باز کند.

آقای عزیزی به طلوع‌نیوز گفت: «همرای ولایات ۳۵۰۰ نفر در نزد ما راجستر است که آن‌ها مطلق نابینا استند ۵۰۰ مربوط ولایات است و ۳۰۰۰ هم مربوط مرکز می‌شود.»

شماری از آگاهان سیاسی و فعالان عرصه حقوق  زن، از امارت اسلامی می‌خواهند که بر وعده‌های شان در باره بازگشایی مکتب‌های دختران عمل کنند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «تعلیم عالی حق اسلامی و خداداد هر دختر است حکومت فعلی در شانزده ماه گذشته کوشش محسوس بر بازگشایی مکاتب دختران نکرده ما نتیجه مطلوب ندیدیم و دختران نابینا هم از جمله این قربانی است.»

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «دختران دانش‌آموز نابینا و دارای معلولیت بالاتر از صنف ششم یکی از بخش‌های مهم به شدت آسیب‌پذیر از اقشار جامعه افغانستان است که حتا در دوره جمهوریت هم توجه لازم برای شان صورت نگرفته اما بدبختتانه پس از تحولات اخیر در کشور نسبت به هر قشر دیگر جامعه افغانستان سرکوب و مورد قربانی واقع شده.»

وزارت معارف و مقام‌های امارت اسلامی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند.

با آنکه بیش از ۵۰۰ روز می‌شود که دروازه مکتب‌ها به روی دختران بسته استند؛ اما هنوزهم هیچ تصمیمی در باره بازگشایی مکتب‌ها گرفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره