Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پهلوهای نیک و بد بارش برف در کشور

برف، چهره شهر کابل را تغییر داده و همه جا را یک رنگ ساخته است؛ اما اثرهای بارش برف بر شهروندان کشور گوناگون است.

شماری از شهروندان نادار می‌گویند که برف زندگی آنان را دشوارتر می‌سازد و برخی دیگر از شهروندان پس از بارش برف، سرگرم بازی‌های زمستانی استند.

ماه ‌جبین که مادر شش فرزند است و در کنار جاده‌های کابل دست‌فروشی می‌کند، می‌گوید که بارش برف کاروبار وی را آسیب می‌زند.

ماه جبین به طلوع‌نیوز گفت: «روز‌ آفتابی باشد صد روپیه یا یک‌ونیم صد روپیه می‌ماند روز خنک کی می‌گیرد (می‌خرد) کسی هم نیست کسی هم اگر تیر‌ شود به پیشم سرد است ایستاد نمی‌شود.»

محمد میر که بوت پالشی می‌کند، می‌گوید: «در روز برفی هیچ بوت رنگ نکردیم فقط نشستیم. روزی که آفتابی باشد یک دو یا‌ سه بوت رنگ می‌کنیم دیگر خلاص.»

اما در سوی دیگر، برخی‌ها از بارش برف خرسند استند.

حامد شهاب، باشنده کابل، گفت: «برف جنگی می‌کنیم خوشحالی می‌کنیم روز خوشحالی است.»

نظرمحمد، عکاس سیار، به طلوع‌نیوز گفت: «بعد از گرمی‌های شدید برف را می‌بینند پیش ما مراجعه می‌کنند تفریح می‌کنند.»

همزمان با این، اتاق زراعت و مالداری بارش برف و باران را در افزایش فراورده‌های کشاورزی سودمند می‌داند و به این باور است که بارندگی‌ها، کشور را از خشک‌سالی نجات خواهد داد.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «این بارش این باعث سرمایه دهقان ما است دهقان ما از همه چیز احتیاج آب است هر قدر که در دسترس آب باشد به همان اندازه کشت و زراعت خود را ادامه داده می‌رود.»

اخترمحمد، رییس اتحادیه میوه، می‌گوید: «آب خدایی بر باغ‌های ما زمین‌های ما مساعد شود تا بتوانیم زراعت کشور خود را رشد بدهیم صادرات ما رشد بکند.»

شماری از سازمان‌های جهانی گزارش داده‌اند که در زمستان امسال، بسیاری شهروندان افغانستان با چالش اقتصادی روبه‌رو استند و نتوانسته‌اند برای زمستان آمادگی بگیرند.

پهلوهای نیک و بد بارش برف در کشور

همزمان با این، اتاق زراعت و مالداری بارش برف و باران را در افزایش فراورده‌های کشاورزی سودمند می‌داند.

تصویر بندانگشتی

برف، چهره شهر کابل را تغییر داده و همه جا را یک رنگ ساخته است؛ اما اثرهای بارش برف بر شهروندان کشور گوناگون است.

شماری از شهروندان نادار می‌گویند که برف زندگی آنان را دشوارتر می‌سازد و برخی دیگر از شهروندان پس از بارش برف، سرگرم بازی‌های زمستانی استند.

ماه ‌جبین که مادر شش فرزند است و در کنار جاده‌های کابل دست‌فروشی می‌کند، می‌گوید که بارش برف کاروبار وی را آسیب می‌زند.

ماه جبین به طلوع‌نیوز گفت: «روز‌ آفتابی باشد صد روپیه یا یک‌ونیم صد روپیه می‌ماند روز خنک کی می‌گیرد (می‌خرد) کسی هم نیست کسی هم اگر تیر‌ شود به پیشم سرد است ایستاد نمی‌شود.»

محمد میر که بوت پالشی می‌کند، می‌گوید: «در روز برفی هیچ بوت رنگ نکردیم فقط نشستیم. روزی که آفتابی باشد یک دو یا‌ سه بوت رنگ می‌کنیم دیگر خلاص.»

اما در سوی دیگر، برخی‌ها از بارش برف خرسند استند.

حامد شهاب، باشنده کابل، گفت: «برف جنگی می‌کنیم خوشحالی می‌کنیم روز خوشحالی است.»

نظرمحمد، عکاس سیار، به طلوع‌نیوز گفت: «بعد از گرمی‌های شدید برف را می‌بینند پیش ما مراجعه می‌کنند تفریح می‌کنند.»

همزمان با این، اتاق زراعت و مالداری بارش برف و باران را در افزایش فراورده‌های کشاورزی سودمند می‌داند و به این باور است که بارندگی‌ها، کشور را از خشک‌سالی نجات خواهد داد.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «این بارش این باعث سرمایه دهقان ما است دهقان ما از همه چیز احتیاج آب است هر قدر که در دسترس آب باشد به همان اندازه کشت و زراعت خود را ادامه داده می‌رود.»

اخترمحمد، رییس اتحادیه میوه، می‌گوید: «آب خدایی بر باغ‌های ما زمین‌های ما مساعد شود تا بتوانیم زراعت کشور خود را رشد بدهیم صادرات ما رشد بکند.»

شماری از سازمان‌های جهانی گزارش داده‌اند که در زمستان امسال، بسیاری شهروندان افغانستان با چالش اقتصادی روبه‌رو استند و نتوانسته‌اند برای زمستان آمادگی بگیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره