Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های افغانستان از سوی "مجمع فکر آینده افغانستان"

مجمع فکر آینده افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی در برابر مردم افغانستان را بررسی و طرح‌اش را به حکومت سرپرست و جامعه جهانی ارائه کرده است.

این مجمع که پنجمین نشست‌اش را در باره اوضاع افغانستان در دانشکده سیاست عمومی دانشگاه حماد بن خلیفه در دوحه برگزار کرد، در یک خبرنامه از حکومت سرپرست خواسته است که محدودیت‌ها در برابر آموزش و کار بانوان را از میان بردارد.

اعضای این مجمع برای پشتیبانی از افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات، گفت‌وگو و نظم فراگیر را مهم خوانده‌اند.

در خبرنامه مجمع فکر آینده افغانستان آمده است: «حکومت سرپرست باید محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و کار زنان را بی‌درنگ از میان بردارد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «در حقیقت جنبه اسلامی ندارد و از نگاه اقتصادی متاسفانه به کشور صدمه می‌رساند و مردم طبقه جوان ما که نصف‌اش اناث هستند از تحصیل محروم می‌مانند.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این به اختلاف‌های بیرونی و داخلی طالبان دلالت می‌کند و کشمکش موجود است.»

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، اطمینان می‌دهد که مشکل بانوان بربنیاد شریعت اسلامی برطرف خواهد شد.

آقای مجاهد گفت: «امارت اسلامی افغانستان نیز در تمام عرصه‌های ممکن چقدر گنجایش از لحاظ شرعی و قانونی داشته باشیم، گام‌های مثبت را می‌برداریم ان‌شاءالله مشکلات که سر راه است مقطعی است بخاطر راه‌های حل جستجو جریان دارد و دایمی نخواهد بود.»

مجمع فکر آینده افغانستان بر ادامه کمک‌های جامعه جهانی با نظارت کامل و موثر به رهبری افغان‌ها برای مردم کشور، تاکید ورزیده است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «این طرزالعمل در دو فصل و یازده ماده به هدف توزیع بهتر کمک‌های بشری تهیه شده است.»

مجمع فکر آینده افغانستان ۳۰ عضو دارد. کارمندان حکومت پیشین، امارت اسلامی، جامعه مدنی و چهره‌های دانشگاهی اعضای این مجمع را ساخته‌اند.

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های افغانستان از سوی "مجمع فکر آینده افغانستان"

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، اطمینان می‌دهد که مشکل بانوان بربنیاد شریعت اسلامی برطرف خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

مجمع فکر آینده افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی در برابر مردم افغانستان را بررسی و طرح‌اش را به حکومت سرپرست و جامعه جهانی ارائه کرده است.

این مجمع که پنجمین نشست‌اش را در باره اوضاع افغانستان در دانشکده سیاست عمومی دانشگاه حماد بن خلیفه در دوحه برگزار کرد، در یک خبرنامه از حکومت سرپرست خواسته است که محدودیت‌ها در برابر آموزش و کار بانوان را از میان بردارد.

اعضای این مجمع برای پشتیبانی از افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات، گفت‌وگو و نظم فراگیر را مهم خوانده‌اند.

در خبرنامه مجمع فکر آینده افغانستان آمده است: «حکومت سرپرست باید محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و کار زنان را بی‌درنگ از میان بردارد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «در حقیقت جنبه اسلامی ندارد و از نگاه اقتصادی متاسفانه به کشور صدمه می‌رساند و مردم طبقه جوان ما که نصف‌اش اناث هستند از تحصیل محروم می‌مانند.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این به اختلاف‌های بیرونی و داخلی طالبان دلالت می‌کند و کشمکش موجود است.»

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، اطمینان می‌دهد که مشکل بانوان بربنیاد شریعت اسلامی برطرف خواهد شد.

آقای مجاهد گفت: «امارت اسلامی افغانستان نیز در تمام عرصه‌های ممکن چقدر گنجایش از لحاظ شرعی و قانونی داشته باشیم، گام‌های مثبت را می‌برداریم ان‌شاءالله مشکلات که سر راه است مقطعی است بخاطر راه‌های حل جستجو جریان دارد و دایمی نخواهد بود.»

مجمع فکر آینده افغانستان بر ادامه کمک‌های جامعه جهانی با نظارت کامل و موثر به رهبری افغان‌ها برای مردم کشور، تاکید ورزیده است.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «این طرزالعمل در دو فصل و یازده ماده به هدف توزیع بهتر کمک‌های بشری تهیه شده است.»

مجمع فکر آینده افغانستان ۳۰ عضو دارد. کارمندان حکومت پیشین، امارت اسلامی، جامعه مدنی و چهره‌های دانشگاهی اعضای این مجمع را ساخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره