Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بررسی آسیب‌ها در کناره‌های دریای آمو از سوی هیات امارت اسلامی

امارت اسلامی می‌گوید که کار مستحکم‌کاری کناره‌های دریای آمو آغاز خواهد شد.

هیات امارت اسلامی که برای بررسی آسیب‌های کناره‌های دریای آمو به شمال کشور سفر کرده بود، نتیجه بررسی‌اش را امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری همگانی ساخت.

مجيب الرحمن عمر، معین وزارت انرژی و آب، در این گفته است که برای عملی سازی این برنامه، به دو میلیارد افغانی در کوتاه مدت نیاز است.

معین وزارت انرژی و آب به خبرنگاران گفت: «دوستان فنی و مسلکی ما، برآورد تخمینی انجام داده‌اند، بناً اکنون ما پلان‌های کوتاه مدت و دراز مدت داریم در دراز مدت ما شش میلیارد افغانی تخمین شده است و در کوتاه مدت آن دو ملیارد افغانی برآورد شده است.»

مولوی عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری، می‌گوید که هزاران خانه در سواحل این دریا به علت نبود دیوار استنادی ویران شده‌اند و باشندگان محل در اوضاع بدی بسر می‌برند.

این خانه‌ها در پنج ولایت ویران شده‌اند.

آقای عمری از نهادهای جهانی خواست که برای جلوگیری از آسیب‌های بیش‌تر، افغانستان را کمک کنند.

مولوی عطاءالله عمری گفت: «نهادهای خیریه و نهادهای امدادرسان و نهادهای بشری را دعوت بکنیم که وقت اش است و جایش است که همکاری شما و توجه شما و نهادهای خیریه شما کدام پلان‌ها را که در نظر دارند آن هدف و آن پلان همینجا محقق است.»

یافته‌های اعضای این هیات نشان می‌دهند که دریای آمو برخی از معادن به ویژه معدن طلا را تهدید می‌کند. وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در این معدن نزدیک به سی تن طلا تخمین شده است.

ضياءالرحمن آریوبی، معین وزارت معادن و پترولیم، گفت: «در چهار اطراف آن یک معدن طلا وجود دارد تقریباً ۳۰ تن طلا در آن معدن وجود دارد این معدن تحت تاثیر تخریبات دریا است و بناً ما آن را در اولویت قرار داده‌ایم.»

دریای آمو که از کوه‌های پامیر بدخشان سرچشمه می‌گیرد، ۲۴۰۰ کیلومتر درازی دارد و در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر آن مرز میان افغانستان، تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان را تعیین کرده است.

بررسی آسیب‌ها در کناره‌های دریای آمو از سوی هیات امارت اسلامی

مولوی عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری، می‌گوید که هزاران خانه در سواحل این دریا به علت نبود دیوار استنادی ویران شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که کار مستحکم‌کاری کناره‌های دریای آمو آغاز خواهد شد.

هیات امارت اسلامی که برای بررسی آسیب‌های کناره‌های دریای آمو به شمال کشور سفر کرده بود، نتیجه بررسی‌اش را امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری همگانی ساخت.

مجيب الرحمن عمر، معین وزارت انرژی و آب، در این گفته است که برای عملی سازی این برنامه، به دو میلیارد افغانی در کوتاه مدت نیاز است.

معین وزارت انرژی و آب به خبرنگاران گفت: «دوستان فنی و مسلکی ما، برآورد تخمینی انجام داده‌اند، بناً اکنون ما پلان‌های کوتاه مدت و دراز مدت داریم در دراز مدت ما شش میلیارد افغانی تخمین شده است و در کوتاه مدت آن دو ملیارد افغانی برآورد شده است.»

مولوی عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری، می‌گوید که هزاران خانه در سواحل این دریا به علت نبود دیوار استنادی ویران شده‌اند و باشندگان محل در اوضاع بدی بسر می‌برند.

این خانه‌ها در پنج ولایت ویران شده‌اند.

آقای عمری از نهادهای جهانی خواست که برای جلوگیری از آسیب‌های بیش‌تر، افغانستان را کمک کنند.

مولوی عطاءالله عمری گفت: «نهادهای خیریه و نهادهای امدادرسان و نهادهای بشری را دعوت بکنیم که وقت اش است و جایش است که همکاری شما و توجه شما و نهادهای خیریه شما کدام پلان‌ها را که در نظر دارند آن هدف و آن پلان همینجا محقق است.»

یافته‌های اعضای این هیات نشان می‌دهند که دریای آمو برخی از معادن به ویژه معدن طلا را تهدید می‌کند. وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در این معدن نزدیک به سی تن طلا تخمین شده است.

ضياءالرحمن آریوبی، معین وزارت معادن و پترولیم، گفت: «در چهار اطراف آن یک معدن طلا وجود دارد تقریباً ۳۰ تن طلا در آن معدن وجود دارد این معدن تحت تاثیر تخریبات دریا است و بناً ما آن را در اولویت قرار داده‌ایم.»

دریای آمو که از کوه‌های پامیر بدخشان سرچشمه می‌گیرد، ۲۴۰۰ کیلومتر درازی دارد و در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر آن مرز میان افغانستان، تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان را تعیین کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره