Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نارضایتی ا.ا از جایگاه افغانستان در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی

ارزیابی تازه سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان ۲۴ پله در مقایسه با سال پیش در امر مبارزه با فساد اداری، صعود کرده است.

بربنیاد گزارش تازه این نهاد، افغانستان با کسب ۲۴ امتیاز در جایگاه ۱۵۰ این فهرست قرار گرفته است.

در این گزارش، دنمارک با ۹۰ امتیاز جایگاه نخست، فنلد و نیوزلند با امتیازهای همسان جایگاه دوم و سوم را بدست آورده‌اند. سومالیا با ۱۲ امتیاز، به عنوان فاسدترین کشور در این فهرست خوانده شده است.

میوند روحانی، متخصص در امور حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد اداری، گفت: «زمانی که کار آن‌ها در حکومت بند می‌ماند، آنان برای انجام آن کار رشوت نمی‌پردازند همچنان استفاده شخصی مقام‌های حکومت از منابع حکومت و همچنین تقرری خویشاوندان و دوستان کاهش یافته است.»

حامد عزیزی، آگاه سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «یکی از دلایل عمده و اساسی که فساد در افغانستان کاهش پیدا کرده است او این است که برعکس نظام جمهوریت مسوولین خدمات عامه رده‌های پایینی با مسوولین درجه یک حکومتی باج‌دهی نمی‌کنند.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که هرچند میزان فساد اداری کاهش یافته؛ اما هنوز هم فساد اداری در برخی از نهادها در کشور وجود دارد.

عبدالحمید کریمی، باشند کابل، می‌گوید: «فساد نسبت به سابق کم شده است سابق فساد زیاد بود حالا کمتر شده است منتها سابق سهولت‌ها زیاد بود حالا سهولت نیست مثلا پاسپورت را ما مثال می‌دهیم.»

اما امارت اسلامی گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی را غیرواقعی و ناعادلانه می‌داند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «آن‌ها از دور قضاوت می‌کنند شاید به آوازه‌ها اتکا داشته باشند از نزدیک مطالعه ندارند و از نزدیک موضوع را دقیق بررسی نمی‌کنند پس او آمار و او محاسبات بسیار مدار اعتبار نیست.»

 افغانستان در سال ۲۰۲۱ با شانزده امتیاز در جایگاه ۱۷۴ این فهرست قرار داشت و در بیش از یک دهه گذشته پیوسته در میان ده کشور فاسد دنیا قرار گرفته است.

نارضایتی ا.ا از جایگاه افغانستان در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی

ذبیح الله مجاهد، سخگوی امارت اسلامی، گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی را غیرواقعی و ناعادلانه می‌داند.

تصویر بندانگشتی

ارزیابی تازه سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان ۲۴ پله در مقایسه با سال پیش در امر مبارزه با فساد اداری، صعود کرده است.

بربنیاد گزارش تازه این نهاد، افغانستان با کسب ۲۴ امتیاز در جایگاه ۱۵۰ این فهرست قرار گرفته است.

در این گزارش، دنمارک با ۹۰ امتیاز جایگاه نخست، فنلد و نیوزلند با امتیازهای همسان جایگاه دوم و سوم را بدست آورده‌اند. سومالیا با ۱۲ امتیاز، به عنوان فاسدترین کشور در این فهرست خوانده شده است.

میوند روحانی، متخصص در امور حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد اداری، گفت: «زمانی که کار آن‌ها در حکومت بند می‌ماند، آنان برای انجام آن کار رشوت نمی‌پردازند همچنان استفاده شخصی مقام‌های حکومت از منابع حکومت و همچنین تقرری خویشاوندان و دوستان کاهش یافته است.»

حامد عزیزی، آگاه سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «یکی از دلایل عمده و اساسی که فساد در افغانستان کاهش پیدا کرده است او این است که برعکس نظام جمهوریت مسوولین خدمات عامه رده‌های پایینی با مسوولین درجه یک حکومتی باج‌دهی نمی‌کنند.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که هرچند میزان فساد اداری کاهش یافته؛ اما هنوز هم فساد اداری در برخی از نهادها در کشور وجود دارد.

عبدالحمید کریمی، باشند کابل، می‌گوید: «فساد نسبت به سابق کم شده است سابق فساد زیاد بود حالا کمتر شده است منتها سابق سهولت‌ها زیاد بود حالا سهولت نیست مثلا پاسپورت را ما مثال می‌دهیم.»

اما امارت اسلامی گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی را غیرواقعی و ناعادلانه می‌داند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «آن‌ها از دور قضاوت می‌کنند شاید به آوازه‌ها اتکا داشته باشند از نزدیک مطالعه ندارند و از نزدیک موضوع را دقیق بررسی نمی‌کنند پس او آمار و او محاسبات بسیار مدار اعتبار نیست.»

 افغانستان در سال ۲۰۲۱ با شانزده امتیاز در جایگاه ۱۷۴ این فهرست قرار داشت و در بیش از یک دهه گذشته پیوسته در میان ده کشور فاسد دنیا قرار گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره