Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشر یک مقاله در فارن پالیسی؛ نیاز است توافق دوحه کنار گذاشته شود

در یک مقاله که در نشریه فارن پالیسی نشر شده، از ایالات متحده امریکا خواسته شده است که برای موقف‌گیری روشن در برابر کابل، توافق‌نامه دوحه را کنار بگذارد.

در این مقاله آمده است که امریکا برای اینکه یک آینده بهتر به افغانستان رقم بزند،‌ باید با جریان‌های مخالف وارد تعامل شود و باید از یک دفتر سیاسی برای اپوزیسیون افغانستان در کشور سومی پشتیبانی کند.

بربنیاد این مقاله، توافق‌نامه دوحه باید را به خاطرغیر قابل قبول بودن سیاست‌های امارت اسلامی، کنار گذاشته شود.

در بخشی از این مقاله آمده است: «اگر ایالات متحده بخواهد پیام دیپلوماتیک روشنی درباره غیرقابل قبول بودن سیاست‌های طالبان ارسال کند باید توافق دوحه را که در فبروری ۲۰۲۰ امضا شد، رسماً کنار بگذارد. بسیاری از افغان‌ها توافق دوحه را نه به عنوان یک توافق صلح، بل به عنوان یک اقدام عقب‌نشینی تفسیر می‌کنند که حاکمیت طالبان را تضمین می‌کند.»

نویسندگان توصیه کرده‌اند که ایالات متحده باید از یک دفتر سیاسی برای اپوزیسیون افغانستان در کشور سومی حمایت کند؛ دفتری که به باور آنان می‌تواند به عنوان کانونی برای اتحاد، سازماندهی فعالیت‌های سیاسی و هماهنگ کردن تعامل با حکومت سرپرست و طرف‌های دیگر عمل کند.

مقاله می‌گوید: «در حالی که تعدادی از اعضای اپوزیسیون سیاسی به صورت انفرادی با رهبران طالبان درگیر اند، یک دفتر رسمی به این بحث‌ها اهمیت بیشتری می‌دهد و روند مذاکرات گسترده‌تر و به رهبری افغان‌ها را تشویق می‌کند.»

سید جواد سجادی؛ آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «نظر به پیچیدگی اوضاع، تدبیر و عقلانیت حکم می‌کند که طالبان از خود انعطاف نشان بدهند و دست آشتی به سوی مردم دراز بکنند.»

همزمان با این، امارت اسلامی پیمان دوحه را به سود دوطرف می‌داند و می‌گوید که بازگشایی دفتر به چهره‌های آزموده به سود ایالات متحده نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها نتیجه ندارند و شاید امریکا هم این را پی ببرد که مهره‌های که امتحان شده استند، باز قابل اعتماد نیستند و اینکه اگر وضعیت افغانستان آرام باشد امنیت باشد و ثبات کنونی دوام بکند، به خیر تمام جهت‌ها است.»

نویسندگان این مقاله هچنان نوشته‌اند که هیچ کشوری امارت اسلامی را به عنوان دولت افغانستان به ‌رسمیت نشناخته و مجمع عمومی سازمان ملل در ماه نوامبر اعلام کرد که کشورهای عضو، طالبان را در شرایط کنونی به رسمیت نخواهند شناخت.

نشر یک مقاله در فارن پالیسی؛ نیاز است توافق دوحه کنار گذاشته شود

امارت اسلامی پیمان دوحه را به سود دوطرف می‌داند و می‌گوید که بازگشایی دفتر به چهره‌های آزموده به سود ایالات متحده نیست.

تصویر بندانگشتی

در یک مقاله که در نشریه فارن پالیسی نشر شده، از ایالات متحده امریکا خواسته شده است که برای موقف‌گیری روشن در برابر کابل، توافق‌نامه دوحه را کنار بگذارد.

در این مقاله آمده است که امریکا برای اینکه یک آینده بهتر به افغانستان رقم بزند،‌ باید با جریان‌های مخالف وارد تعامل شود و باید از یک دفتر سیاسی برای اپوزیسیون افغانستان در کشور سومی پشتیبانی کند.

بربنیاد این مقاله، توافق‌نامه دوحه باید را به خاطرغیر قابل قبول بودن سیاست‌های امارت اسلامی، کنار گذاشته شود.

در بخشی از این مقاله آمده است: «اگر ایالات متحده بخواهد پیام دیپلوماتیک روشنی درباره غیرقابل قبول بودن سیاست‌های طالبان ارسال کند باید توافق دوحه را که در فبروری ۲۰۲۰ امضا شد، رسماً کنار بگذارد. بسیاری از افغان‌ها توافق دوحه را نه به عنوان یک توافق صلح، بل به عنوان یک اقدام عقب‌نشینی تفسیر می‌کنند که حاکمیت طالبان را تضمین می‌کند.»

نویسندگان توصیه کرده‌اند که ایالات متحده باید از یک دفتر سیاسی برای اپوزیسیون افغانستان در کشور سومی حمایت کند؛ دفتری که به باور آنان می‌تواند به عنوان کانونی برای اتحاد، سازماندهی فعالیت‌های سیاسی و هماهنگ کردن تعامل با حکومت سرپرست و طرف‌های دیگر عمل کند.

مقاله می‌گوید: «در حالی که تعدادی از اعضای اپوزیسیون سیاسی به صورت انفرادی با رهبران طالبان درگیر اند، یک دفتر رسمی به این بحث‌ها اهمیت بیشتری می‌دهد و روند مذاکرات گسترده‌تر و به رهبری افغان‌ها را تشویق می‌کند.»

سید جواد سجادی؛ آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «نظر به پیچیدگی اوضاع، تدبیر و عقلانیت حکم می‌کند که طالبان از خود انعطاف نشان بدهند و دست آشتی به سوی مردم دراز بکنند.»

همزمان با این، امارت اسلامی پیمان دوحه را به سود دوطرف می‌داند و می‌گوید که بازگشایی دفتر به چهره‌های آزموده به سود ایالات متحده نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها نتیجه ندارند و شاید امریکا هم این را پی ببرد که مهره‌های که امتحان شده استند، باز قابل اعتماد نیستند و اینکه اگر وضعیت افغانستان آرام باشد امنیت باشد و ثبات کنونی دوام بکند، به خیر تمام جهت‌ها است.»

نویسندگان این مقاله هچنان نوشته‌اند که هیچ کشوری امارت اسلامی را به عنوان دولت افغانستان به ‌رسمیت نشناخته و مجمع عمومی سازمان ملل در ماه نوامبر اعلام کرد که کشورهای عضو، طالبان را در شرایط کنونی به رسمیت نخواهند شناخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره