Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیته بین‌المللی نجات: برای ادامه کار بانوان از مقام‌ها تضمین گرفته‌ایم

کمیته بین‌المللی نجات در گزارش تازه‌اش می‌گوید که این کمیته برای اجازه کار بانوان از وزارت‌های صحت و معارف حکومت سرپرست تضمین گرفته است.

مسوولان این کمیته آمار می‌دهند که هر هفته برای پنجاه و سه هزار تن در ده ولایت کمک فراهم می‌کنند.

در گزارش این نهاد آمده است: «برای کارمندان زن که در بخش آموزش و بهداشت کار می‌کنند، از سوی وزارت‌های صحت و معارف تضمین حفاظت داده شده است و پس از این تضمین، فعالیت‌های‌ شان را آغاز کرده‌اند.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بهتر است که از راهکارهای بدیل در قسمت مسایل سیاسی استفاده شود و کمک‌های که مردم افغانستان را و اقتصادی افغانستان را متاثر می‌سازد و منجر به فقر در افغانستان می‌شود، متوقف نشود.»

از سویی‌ هم، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که بیست میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دست‌رسی ندارند.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «سازمان جهانی خوراک در افغانستان در کل انتظار دارد که ۱۰۰.۰۰۰ متریک تن گندم را از اوکراین دریافت کند. در این رابطه از سهم گیری ایالات متحده امریکا و کانادا سپاس گزاری می‌کنیم. گندم برای آسیاب کردن از اوکرایین به ترکیه انتقال داده می‌شود. ما توقع داریم که ۶۸.۰۰۰ متریک تن آرد گندم را برای افغانستان به دست آوریم.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که در سه ماه پسین، نود و یک نهاد داخلی و خارجی جواز کار دریافت کرده‌اند و این نهادها می‌کوشند تا به مردم کمک فراهم کنند.

عبداللطیف نظری معیین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که یک چارچوب را تدوین بکنیم که نهادها شفافیت بتواند فعالیت خود را همچنان تداوم ببخشند.»

پیش از این برنامه جهانی خوراک گفته است که در هر ده خانواده در افغانستان نه خانواده آن به خوراک درست دست‌رسی ندارند و این نهاد در دو هفته نخست ماه جنوری، برای یک میلیون و چهارصدهزار تن کمک‌های بشردوستانه را فراهم کرده است.

کمیته بین‌المللی نجات: برای ادامه کار بانوان از مقام‌ها تضمین گرفته‌ایم

مسوولان این کمیته آمار می‌دهند که هر هفته برای پنجاه و سه هزار تن در ده ولایت کمک فراهم می‌کنند.

Thumbnail

کمیته بین‌المللی نجات در گزارش تازه‌اش می‌گوید که این کمیته برای اجازه کار بانوان از وزارت‌های صحت و معارف حکومت سرپرست تضمین گرفته است.

مسوولان این کمیته آمار می‌دهند که هر هفته برای پنجاه و سه هزار تن در ده ولایت کمک فراهم می‌کنند.

در گزارش این نهاد آمده است: «برای کارمندان زن که در بخش آموزش و بهداشت کار می‌کنند، از سوی وزارت‌های صحت و معارف تضمین حفاظت داده شده است و پس از این تضمین، فعالیت‌های‌ شان را آغاز کرده‌اند.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بهتر است که از راهکارهای بدیل در قسمت مسایل سیاسی استفاده شود و کمک‌های که مردم افغانستان را و اقتصادی افغانستان را متاثر می‌سازد و منجر به فقر در افغانستان می‌شود، متوقف نشود.»

از سویی‌ هم، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که بیست میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دست‌رسی ندارند.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «سازمان جهانی خوراک در افغانستان در کل انتظار دارد که ۱۰۰.۰۰۰ متریک تن گندم را از اوکراین دریافت کند. در این رابطه از سهم گیری ایالات متحده امریکا و کانادا سپاس گزاری می‌کنیم. گندم برای آسیاب کردن از اوکرایین به ترکیه انتقال داده می‌شود. ما توقع داریم که ۶۸.۰۰۰ متریک تن آرد گندم را برای افغانستان به دست آوریم.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که در سه ماه پسین، نود و یک نهاد داخلی و خارجی جواز کار دریافت کرده‌اند و این نهادها می‌کوشند تا به مردم کمک فراهم کنند.

عبداللطیف نظری معیین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که یک چارچوب را تدوین بکنیم که نهادها شفافیت بتواند فعالیت خود را همچنان تداوم ببخشند.»

پیش از این برنامه جهانی خوراک گفته است که در هر ده خانواده در افغانستان نه خانواده آن به خوراک درست دست‌رسی ندارند و این نهاد در دو هفته نخست ماه جنوری، برای یک میلیون و چهارصدهزار تن کمک‌های بشردوستانه را فراهم کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره