Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر ا.ا: فشارهای جامعه جهانی سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی می‌شود

رهبر امارت اسلامی در دیدار با مسوولان قول اردوها می‌گوید که فشارهای جامعه جهانی بر حکومت سرپرست سودی نخواهد داشت، بل سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در خبرنامه‌یی، می‌گوید که مولوی هبت‌الله آخندزاده در این دیدار تاکید کرده است که اگر آنان بر خلاف شریعت عمل کنند، مردم در برابر امارت اسلامی خواهد ایستاد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «در این دیدار سرموضوعات امنیتی که بیشتر تقویت شود و همچنان موضوعات کشور که از افغانستان زیانی به کس نباشد هم از بیرون ما متقبل زیان‌های نباشیم در این مورد صحبت شده.»

در خبرنامه آمده است که رهبر امارت اسلامی با فرماندهان و مسوولان بلندپایه قول اردو‌های ۲۰۷ فاروق، ۲۰۳ منصوری، ۲۱۷ عمری و ۲۰۱ خالد بن ولید دیدار کرده است.

همزمان با این، برخی از آگاهان سیاسی اعمال فشارها را به سود دو طرف نمی‌دانند و می‌گویند که مشکلات باید از راه گفت‌وگو و تفاهم برطرف شود.

شیر حسن حسن، آگاه مسایل سیاسی گفت: «حل اش در این است که در موقف خود تغییر بیارد و به جامعه جهانی به همگانی و تفاهم برسد.»

محمد زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «شرایط فعلی که فشارهای اقتصادی سیاسی که محتمل شده بر افغانستان در حال ادامه پیدا کردن است امیدوار به این هستیم که باب گفت‌وگو و صحبت با جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی ادامه پیدا بکند برمبنای تعریف واحد از منافع ملی که ایجاد فاصله‌ها فی مابین حکومت و ملت از بین برود.»

این در حالی‌ست که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز پنج‌شنبه محدودیت‌های تازه ویزه را بر شماری از مقام‌های برحال و پیشین امارت اسلامی وضع کرده است.

در خبرنامه وزارت خارجه امریکا هشدار داده شده است تا زمانیکه که امارت اسلامی به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی تمامی شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران احترام نگذارد، از سوی جامعه جهانی پشتیبانی نخواهد شد.

رهبر ا.ا: فشارهای جامعه جهانی سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی می‌شود

همزمان با این، برخی از آگاهان سیاسی اعمال فشارها را به سود دو طرف نمی‌دانند و می‌گویند که مشکلات باید از راه گفت‌وگو و تفاهم برطرف شود.

تصویر بندانگشتی

رهبر امارت اسلامی در دیدار با مسوولان قول اردوها می‌گوید که فشارهای جامعه جهانی بر حکومت سرپرست سودی نخواهد داشت، بل سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در خبرنامه‌یی، می‌گوید که مولوی هبت‌الله آخندزاده در این دیدار تاکید کرده است که اگر آنان بر خلاف شریعت عمل کنند، مردم در برابر امارت اسلامی خواهد ایستاد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «در این دیدار سرموضوعات امنیتی که بیشتر تقویت شود و همچنان موضوعات کشور که از افغانستان زیانی به کس نباشد هم از بیرون ما متقبل زیان‌های نباشیم در این مورد صحبت شده.»

در خبرنامه آمده است که رهبر امارت اسلامی با فرماندهان و مسوولان بلندپایه قول اردو‌های ۲۰۷ فاروق، ۲۰۳ منصوری، ۲۱۷ عمری و ۲۰۱ خالد بن ولید دیدار کرده است.

همزمان با این، برخی از آگاهان سیاسی اعمال فشارها را به سود دو طرف نمی‌دانند و می‌گویند که مشکلات باید از راه گفت‌وگو و تفاهم برطرف شود.

شیر حسن حسن، آگاه مسایل سیاسی گفت: «حل اش در این است که در موقف خود تغییر بیارد و به جامعه جهانی به همگانی و تفاهم برسد.»

محمد زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «شرایط فعلی که فشارهای اقتصادی سیاسی که محتمل شده بر افغانستان در حال ادامه پیدا کردن است امیدوار به این هستیم که باب گفت‌وگو و صحبت با جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی ادامه پیدا بکند برمبنای تعریف واحد از منافع ملی که ایجاد فاصله‌ها فی مابین حکومت و ملت از بین برود.»

این در حالی‌ست که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز پنج‌شنبه محدودیت‌های تازه ویزه را بر شماری از مقام‌های برحال و پیشین امارت اسلامی وضع کرده است.

در خبرنامه وزارت خارجه امریکا هشدار داده شده است تا زمانیکه که امارت اسلامی به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی تمامی شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران احترام نگذارد، از سوی جامعه جهانی پشتیبانی نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره