Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید نماینده اتحادیه اروپا بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید که در سفرش به پاکستان با مقام‌های آن کشور درباره ایجاد حکومت فراگیر گفت‌وگو کرده است.

این مقام اتحادیه اروپا در صفحه تویترش نگاشته است که نمی‌خواهد افغانستان منزوی شود.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در این باره گفت: «در حالی که ما نمی‌خواهیم افغانستان را منزوی کنیم، به رسمیت شناختن رژیم طالبان را روی میز نداریم. ما همچنان درباره نیاز به ایجاد دولت فراگیر و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بشری گفت‌وگو کردیم.»

از سویی‌هم، کابل می‌گوید که حکومت سرپرست خواهان روابط نیک با جهان است و اتحادیه اروپا باید درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی گام‌های عملی بردارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی نیز می‌خواهد که افغانستان در انزوا قرار نگیرد و روابط نیک با جهان از جمله کشورهای اروپایی داشته باشد، اما اتحادیه اروپا نیز باید در به رسمیت شناختن آن گام‌های عملی بردارد.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل سیاسی بر گفت‌وگوی رو در رو میان مقام‌های اروپایی با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان تأکید می‌کنند.

هاتف مختار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اروپا قبل از هر چیز نیاز دارد که با نظام اسلامی افغانستان رو در رو گفت‌وگو کند. زبان تحریم‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی خلاف ملت‌ها است.»

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «وقتی که طالبان ممنوعیت‌ها و فرامین را بخاطری کار نه نمودن زنان در ادارات غیر دولتی وضع می‌نمایند، تاثیرات مستقیمی بالای جامعه کشور ما دارا می‌باشد.»

پیش از این نیز بسیاری کشورها به شمول ایران بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده‌اند؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که حکومت کنونی همه‌شمول است.

تاکید نماینده اتحادیه اروپا بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

پیش از این نیز بسیاری کشورها به شمول ایران بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده‌اند؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که حکومت کنونی همه‌شمول است.

تصویر بندانگشتی

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید که در سفرش به پاکستان با مقام‌های آن کشور درباره ایجاد حکومت فراگیر گفت‌وگو کرده است.

این مقام اتحادیه اروپا در صفحه تویترش نگاشته است که نمی‌خواهد افغانستان منزوی شود.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در این باره گفت: «در حالی که ما نمی‌خواهیم افغانستان را منزوی کنیم، به رسمیت شناختن رژیم طالبان را روی میز نداریم. ما همچنان درباره نیاز به ایجاد دولت فراگیر و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بشری گفت‌وگو کردیم.»

از سویی‌هم، کابل می‌گوید که حکومت سرپرست خواهان روابط نیک با جهان است و اتحادیه اروپا باید درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی گام‌های عملی بردارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی نیز می‌خواهد که افغانستان در انزوا قرار نگیرد و روابط نیک با جهان از جمله کشورهای اروپایی داشته باشد، اما اتحادیه اروپا نیز باید در به رسمیت شناختن آن گام‌های عملی بردارد.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل سیاسی بر گفت‌وگوی رو در رو میان مقام‌های اروپایی با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان تأکید می‌کنند.

هاتف مختار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اروپا قبل از هر چیز نیاز دارد که با نظام اسلامی افغانستان رو در رو گفت‌وگو کند. زبان تحریم‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی خلاف ملت‌ها است.»

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «وقتی که طالبان ممنوعیت‌ها و فرامین را بخاطری کار نه نمودن زنان در ادارات غیر دولتی وضع می‌نمایند، تاثیرات مستقیمی بالای جامعه کشور ما دارا می‌باشد.»

پیش از این نیز بسیاری کشورها به شمول ایران بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده‌اند؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که حکومت کنونی همه‌شمول است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره