Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار نماینده ویژه قطر با مقام‌های امارت اسلامی

وزارت خارجه قطر می‌گوید که نماینده ویژه این کشور در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی بر تحولات افغانستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزش و کار بانوان گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجه در یک خبرنامه می‌افزاید که تلاش‌های دوحه برای دستیابی به اجماع سیاسی جامع که امنیت و ثبات را در افغانستان تامین کند، ادامه دارد.

در خبرنامه وزارت امور خارجه قطر آمده است: «در این دیدارها، فرستاده ویژه وزیر امور خارجه قطر بر ادامه تلاش‌های این کشور برای پشتیبانی و تسهیل دستیابی به اجماع سیاسی جامع که امنیت و ثبات را در افغانستان به دست می‌آورد، تاکید کرده است.»

در سوی دیگر، وزارت خارجه امارت اسلامی می‌گوید که در دیدار با هیات قطری درباره همکاری‌های سیاسی، بشری و بهبود روابط گفت‌وگو کرده است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «هر دو طرف درباره همکاری سیاسی، تقویت روابط  در بخش کمک‌های بشردوستانه بر نقش فعال نهاد‌های مددرسان خیریه قطر گفت‌وگوی مفصل صورت گرفت. همچنان در این دیدار هر دو جانب گفته که فرصت‌ها باید مدیریت و از آن استفاده شود.»

نماینده ویژه وزارت خارجه قطر با سرپرست‌وزیران خارجه، داخله، معارف و رییس عمومی استخبارات حکومت سرپرست افغانستان دیدار کرده است.

برخی از آگاهان مسایل سیاسی، نقش قطر را در حل مشکلات موجود در افغانستان مهم می‌دانند.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «صحبت‌های مقامهای امارت اسلامی و نماینده قطر مشکلات افغانستان را حل خواهد کرد و وعده‌های که طالبان با هم می‌سپارند حتمآ عملی خواهد شد.»

شیر حسن حسن، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «قطر از وقت زیاد به اینسو با طالبان بسیار مهمان‌نواز خوب بوده است و هرچه که از سوی قطر در سطح پذیرش واقعیت‌ها باشد، آنها به خوبی می‌پذیرند.»

این در حالی‌ست که دوحه میزبان برخی دیپلومات‌ها و سفارت‌ کشورهای خارجی است که برای افغانستان کار می‌کنند و امارت اسلامی نیز در دوحه دفتر سیاسی دارد.

دیدار نماینده ویژه قطر با مقام‌های امارت اسلامی

وزارت خارجه در یک خبرنامه می‌افزاید که تلاش‌های دوحه برای دستیابی به اجماع سیاسی جامع که امنیت و ثبات را در افغانستان تامین کند، ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه قطر می‌گوید که نماینده ویژه این کشور در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی بر تحولات افغانستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزش و کار بانوان گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجه در یک خبرنامه می‌افزاید که تلاش‌های دوحه برای دستیابی به اجماع سیاسی جامع که امنیت و ثبات را در افغانستان تامین کند، ادامه دارد.

در خبرنامه وزارت امور خارجه قطر آمده است: «در این دیدارها، فرستاده ویژه وزیر امور خارجه قطر بر ادامه تلاش‌های این کشور برای پشتیبانی و تسهیل دستیابی به اجماع سیاسی جامع که امنیت و ثبات را در افغانستان به دست می‌آورد، تاکید کرده است.»

در سوی دیگر، وزارت خارجه امارت اسلامی می‌گوید که در دیدار با هیات قطری درباره همکاری‌های سیاسی، بشری و بهبود روابط گفت‌وگو کرده است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «هر دو طرف درباره همکاری سیاسی، تقویت روابط  در بخش کمک‌های بشردوستانه بر نقش فعال نهاد‌های مددرسان خیریه قطر گفت‌وگوی مفصل صورت گرفت. همچنان در این دیدار هر دو جانب گفته که فرصت‌ها باید مدیریت و از آن استفاده شود.»

نماینده ویژه وزارت خارجه قطر با سرپرست‌وزیران خارجه، داخله، معارف و رییس عمومی استخبارات حکومت سرپرست افغانستان دیدار کرده است.

برخی از آگاهان مسایل سیاسی، نقش قطر را در حل مشکلات موجود در افغانستان مهم می‌دانند.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «صحبت‌های مقامهای امارت اسلامی و نماینده قطر مشکلات افغانستان را حل خواهد کرد و وعده‌های که طالبان با هم می‌سپارند حتمآ عملی خواهد شد.»

شیر حسن حسن، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «قطر از وقت زیاد به اینسو با طالبان بسیار مهمان‌نواز خوب بوده است و هرچه که از سوی قطر در سطح پذیرش واقعیت‌ها باشد، آنها به خوبی می‌پذیرند.»

این در حالی‌ست که دوحه میزبان برخی دیپلومات‌ها و سفارت‌ کشورهای خارجی است که برای افغانستان کار می‌کنند و امارت اسلامی نیز در دوحه دفتر سیاسی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره